Významné osobnosti

zpěvačka
snowboardcrossařka
učitel, ředitel, betlémář
učitel národů
učitel, spisovatel, průkopník české turistiky
učitel, spisovatel
pilot, technik, konstruktér
vládce hor
lékárnice, spisovatelka