Share

Jan hrabě Harrach

český šlechtic, vlastenec, mecenáš

Narodil se v roce 1828.

Vynikající český šlechtic, vlastenec, mecenáš, skvělý hospodář, organizátor a politik. Zasloužil se o vybudování a rozvoj Národního divadla v Praze, o rozmach Národního muzea (zejména Matice české). Jeho lesní a polní hospodářství stejně jako například sklářská výroba byly považovány za vzorné a obdržely radu medailí.

Hrabě usiloval o rakousko-české vyrovnání. Jako odpůrce dravého nacionalismu požadoval usmíření Čechů s Němci na základě důsledné federalizace monarchie, což by přineslo její velké vnitřní i mezinárodní posílení. Velkou měrou podporoval také početnou českou menšinu ve Vídni.

Obrovské zásluhy si vydobyl v oblasti rozvoje turistiky. Na Jilemnicko zavedl lyže a zapříčinil prudký nástup lyžařského sportu v českých zemích.

O stavbách a projektech, o které se hrabě zasloužil v Krkonoších, se dočtete v brožuře Správy KRNAP Po stopách Jana hraběte Harracha v Krkonoších.

Zemřel v roce 1909.