Vrbatova bouda
Share

Krkonošské boudy

Pakliže je historie Krkonoš něčím jedinečná, jsou to osamělé lidské příbytky ležící vysoko v horách – boudy zakládané osamoceně či rozptýleně ve skupinách na lučních enklávách. Původní letní salaše, kam hospodáři z údolních vsí vyháněli dobytek na letní pastvu, se od poloviny 18. století stávaly celoročními sídly rodin budařů. Trvalý hlad po půdě, v Krkonoších ke všemu i po trávě, žene lidské příbytky stále výše do hor k hranici lesa a nad ní. Když začne do hor proudit za krásami krkonošské přírody stále sílící zástup turistů, stávají se boudy nejprve prostými hospodami a noclehárnami, kde se turisté občerstvují stravou budařů – chlebem, máslem, mlékem a tvarohem. A současně s tím začíná jejich velká proměna, boudy se přeměňují v zařízení turistického ruchu. Nejdříve se k původním stavením přistavují prosklené verandy, pak celé nové části s pohostinskými pokoji a restauracemi. Původní horalé chovají hovězí dobytek, nabízejí vlastní mléčné produkty, obhospodařují horské louky a pečují o krajinu jako o zahradu svého domova po způsobu svých předků. (Text Miloslav Bartoš)

Krkonošské hřebenové boudy zaznamenaly v průběhu uplynulého času svoji velkou slávu, ale i částečný „pád“. Postupem doby zmizeli potulující se turisté, kteří brali zavděk domácím chlebem, mlékem a sýrem a skromným ubytováním. Ta tam je doba těch, kteří za každého počasí pěšky brázdili oblé kopečky nejvyšších českých hor, v kapse třímajíc pas, kdyby je náhodou na Cestě česko-polského přátelství zastavil a legitimoval člen pohraniční stráže. Dnes je jiná doba. Kam nedojede automobil, tam to turisty už tolik netáhne. Těch, kteří milují tu pravou turistiku, vrací se rok co rok do stejných míst, obdivují krkonošskou přírodu, kochají se jejími nádhernými zákoutími, a pak v čase odpočinku usednou v chalupě nebo boudě (dnes hotelu) a s láskou a obdivem si připomínají někdejší architekturu a žádají občerstvení, je řekněme jako šafránu. Ale jsou mezi námi a jsou i mezi vámi. Občas, třeba při veletržních prezentacích, přijdou k výstavnímu stánku, poptávají se po současných možnostech ubytování a občerstvení na hřebenech. Jiní s nostalgií vzpomínají na doby minulé, na chalupy a boudy dnes už neexistující.

Přijměte pozvání do některé ze zmíněných krkonošských bud. Jejich výčet není úplný, jen zmiňujeme ty nejoblíbenější.

Výletní cíle a trasy v okolí

Další výletní cíle nebyly nalezeny.