Josef Šír

učitel, spisovatel

Narodil se 7. ledna 1859 v Horní Branné.

Vystudoval Učitelský ústav v Jičíně. Zde se seznámil s Karlem Václavem Raisem. Svoji učitelskou dráhu začal v Roztokách u Jilemnice. Potkal tu Františku Janouškovou z Kruhu, kterou si později vzal za ženu. Během několika let se stal populárním v celém regionu. Učil ve Štěpanicích, v Poniklé, na Benecku.

Jednadvacet let vedl štěpanickou kroniku. Plně se sžil se svými spoluobčany. Poznával jejich strasti a drobné radosti. Osudy, se kterými se setkával, začal měnit v povídky. Příběhy uveřejňoval v Národních listech, Zlaté Praze a dalších tiskovinách. V roce 1904 vyšla v Ottově nakladatelství jeho prvotina – knížka povídek s názvem „Horské prameny“.

Josef Šír zemřel 8. května 1920 v Příchovicích a je pohřben v Roztokách u Jilemnice, po levé straně cesty vedoucí od hlavní brány hřbitova.