Share

Jáchym Metelka

učitel, ředitel, betlémář

Narodil se roku 1853 ve Sklenařicích.

Třetí velký betlémář z Metelkova rodu Jáchym, prvorozený syn písmáka, sedláka a betlémáře Jáchyma Metelky, byl ředitelem měšťanských dívčích škol v Jilemnici a jeden ze zakladatelů jilemnického muzea, v jehož sbírkách je jeho mechanický betlém. Původní mechanismus pohybuje 142 figurkami, které předvádějí 350 druhů pohybů, vše za doprovodu zvukových efektů. Dílo vytvořené v letech 1883-1913, které na první pohled prozradí příbuzenské pouto Metelků - betlémářů. 

Jáchym Metelka zemřel v roce 1940 a je pochován v katolické části jilemnického hřbitova.

Na Metelkův mechanický betlém se můžete přijít podívat do Krkonošského muzea v jilemnickém zámku