Share

František Kaván

malíř

Významný malíř se narodil 10. září 1866 ve Víchovské Lhotě u Jilemnice.

Rodný kraj zůstal trvale zapsán v jeho duši i díle. V letech 1889–95 studoval na pražské malířské akademii u Julia Mařáka. Pod jeho vedením rychle vyrostl v prvořadého krajináře. Většina děl z té doby patří dnes ke zlatému fondu české krajinomalby. Slavný Podmrak malovaný ve Víchovské Lhotě roku 1894 byl o šest let později, roku 1900, na Světové výstavě v Paříži oceněn zlatou medailí. Po důsledně realistických začátcích se přiklání v letech 1895–1899 k symbolismu a udržuje kontakt s osobnostmi kolem Moderní revue. Po roce 1900 se vrací k čisté krajinomalbě, kterou zachycuje pomocí impresivně laděného realismu. Známé jsou především jeho zimní motivy. Psal také básně.

Kavánova galerie, umístěná v Krkonošském muzeu v zámku v Jilemnici, vlastní přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.

Zemřel 16. prosince 1941 v Libuni.

Projít se po místech, kde tvořil František Kaván své obrazy, můžete díky naučné stezce Zarostlá místa Kavánových obrazů ve Víchovské Lhotě, a také Víchovská stezka za Kavánovými obrazy ve Víchové nad Jizerou.