Share

Jaroslav Skrbek

grafik, malíř

Narodil se 7. ledna 1888 v Poniklé.

Dětství prožil převážně ve Vysokém nad Jizerou. Absolvoval jičínskou reálku, a poté se vydal na studia do Prahy, kde studoval nejprve na Uměleckoprůmyslové škole a pak na Akademii výtvarných umění v grafické speciálce prof. Maxe Švabinského. V roce 1913 se stal členem Jednoty umělců výtvarných.

V jeho dílech jsou zachyceny jak místa z jeho zahraničních cest (Paříž, Istanbul, Balkán, Amsterdam, venkov v Holandsku), tak i mnohá místa v Praze a jeho rodné Krkonoše. Velký soubor jeho grafických listů má ve sbírkách Památník národního písemnictví.

Zemřel v roce 1954 v Praze.