Share

Karel Václav Klíč

malíř, fotograf a grafický technik

Narodil se 30. května 1841 v Hostinném.

V roce 1848 se dostal do Prahy za otcem. Zde se zapsal na malířskou akademii, ale pro své názory proti rakouskému režimu byl z akademie vyloučen, a následně i z Prahy musel odejít.

Živil se malováním, později fotografoval v Brně nebo kreslil pro časopis Kulihrášek v Budapešti. V roce 1869 se usadil ve Vídni, kde se úspěšně živil jako koncertní malíř. Byl také výborným kreslířem i malířem portrétů. Modelem mu seděli například Giuseppe Garibaldi, František Palacký nebo Jindřich Fügner.

Intenzivně se zabýval reprodukcí polotónových obrazů na papír. A též při rytí dřevorytů přemýšlel o usnadnění práce pomocí fotografie. Namáhavé pokusy přinesly ovoce v roce 1878, kdy vynalezl heliogravuru. Chtěl však tisknout obrázky ve větším množství strojně. V roce 1890, když pobýval v Anglii, zdokonalil proces v rotační stírací hlubotisk. A o dva roky později sestavil první hlubotiskovou rotačku. V Anglii strávil několik let a stal se tu spolumajitelem tiskárny, která se věnovala tisku uměleckých děl.

V roce 1897 se vrátil do Vídně, kde 16.listopadu 1926 zemřel.