Share

Drahomíra Fajtlová

Čestná občanka obce Malá Úpa

Narodila se v roce 1927.

Do jejího života se otiskly dějiny naší republiky. Jako dcera italského legionáře na Podkarpatské Rusi zažila mnichovskou zradu i ústupový boj československé armády, v Čechách pak okupaci s heydrichiádou.

Zúčastnila se květnového Pražského povstání a nadechla se svobody. Prožila temná padesátá léta s nadějí let šedesátých ukončenou okupací. Nestála stranou v roce 1968 a po normalizaci se připojila k disentu. Byla špiclována a vězněna StB.  Aktivně se zapojila do protestů proti komunistům a v roce 1989 s nadějí přivítala naši svobodu. 

Za zásluhy o polský disent ji prezident Polské republiky dekoroval tímto řádem.

Zemřela v roce 2020.

Zastavit se můžete na chalupě "U Dády" v Malé Úpě díky Disidentské stezce, která tu vznikla jako připomenutí 40 let od setkávání českých a polských disidentů v Krkonoších (19782018).