Krakonoš
Share

Krakonoš

vládce hor

Kdo to je?

Vládce, ochránce, démon či bájný duch. Dohlíží na horskou krajinu, drží ochranu nad její přírodou, obyvateli i návštěvníky. Bedlivě sleduje ty, kteří chtějí nekalými úmysly horám uškodit.

Kdy a kde se vzal?

Všeobecně se má za to, že se Krakonoš v lidovém podání objevuje od 15. století. Postava vládce hor vzešla z lidové obraznosti. Rázovité rysy krajiny lidé přetvořili do postavy, která v průběhu času měnila podoby. První doložitelná zmínka a první vyobrazení pochází z roku 1561, kdy vydal vratislavský kartograf Martin Helwig mapu Slezska. Krakonoše v ní zakomponoval jako jediného obyvatele. Je zobrazen v podobě heraldického tvora s orlí hlavou, kozlíma nohama, jeleními parohy, lvím trupem, silně rozeklaným ocasem a dlouhou horskou holí.

Jak mu říkali v průběhu času?

V rozmanité literatuře se uvádí „pan Johannes“ nebo Rzepiór či „pan Jan“, později nejasné Rübezahl a varianty Rubical, Ribenzall, Rýbrcoul, Liczyrzepa, přeloženo do češtiny Řepočet, Počítač řep.

Jak se zjevuje?

Dříve na sebe brával rozličné lidské, zvířecí či strašidelné podoby. Hned byl nepatrným skřítkem, děsivým obrem nebo zatoulaným oslíkem. Český Krakonoš je však postava polidštěná. A tak si jej dnes všichni vybavíme jako urostlého muže v dlouhém plášti s mohutným plnovousem, kloboukem se širokou krempou ozdobenou sojčím pírkem a holí v ruce.

Hodný nebo zlomyslný?

Krakonoš nebyl vždy hodný a laskavý. V Krkonoších i v podhůří se mu německy říkalo Rýbrcoul. Ten měl historicky jiné charakterové vlastnosti. Uměl se pěkně rozzlobit a tvrdě trestat. Býval náladový, tropil si z lidí šprýmy, neprávem je trestal, ba i připravil o život. Krakonoše v současnosti však známe jako vlídného vládce hor. Jako zastánce chudých a dobrých proti chamtivcům a darebákům. Straní ukřivděným, hájí spravedlnost, pomáhá ubožákům a zahání zlé nemoci.

Kde ho můžete potkat?

V Krkonoších téměř na každém kroku. V mnoha pohádkách a vyprávěnkách. V nejvyšších českých horách snad není žádné město či obec, kde by o Krakonošovi nebyla alespoň zmínka. Má své sochy, výstavy, doprovází naučné stezky a mnoho procházek i putování, sjíždí z hor na slavnosti, jsou po něm pojmenována piva, ulice i náměstí. Inspiraci najdete také na www.pohadkove.krkonose.eu.