Zámek v Jilemnici
Mapa
Share

Zámecká cesta

Jilemnice - Martinice - Horní Branná - Vrchlabí - Valteřice - Jilemnice

Zámecká cesta nás zavede hluboko do dějin, kdy krkonošské hory a podhůří byly rozdělené mezi často soupeřící šlechtické rody do 16. století, kdy si pro svá sídla vstavěli reprezentativní renesanční zámky.

V polovině 16. století místním pánů hodně zamíchal karty mladý hornický odborník Kryštof Gendorf, který přišel do Čech z rodných Korutan. Rychle rozpoznal rudné bohatství Krkonoš. V roce 1533 zde koupil vrchlabské panství a později i další panství na východě Krkonoše - Trutnov a Žacléř. Podnikavý Gendorf rozvinul hornické a  hutní podnikání v Krkonoších nebývalou měrou a ve Vrchlabí vybudoval bezkonkurenčně největší železárny v Čechách. Gendorf přetvořil ves Vrchlabí v prosperující město a vystavěl zde r. 1546 jeden z prvních renesančních zámků v Čechách.

Úspěšný cizinec to neměl mezi místními starousedlými pány jednoduché. Z jihu (panství Hostinné) a ze západu (panství štěpanické) s ním sousedili Valdštejnové, kteří se cítili ohrožováni Gendorfovou rozpínavostí a podnikavostí. Původně vládli Valdštejnové svému rozsáhlému panství ze štěpanického hradu (dnes už jen zříceniny hradu). Panství bylo však dědickými nároky rozděleno na dvě menší části, z nichž jedna byla záhy prodána. Úlohu hradu převzaly nejprve dvě tvrze a ve druhé polovině 16. století pak půvabné renesanční zámky. Zámek v Horní Branné dal vystavět Zdeněk z Valdštejna, zatímco zámek v Jilemnici zbudovali noví majitelé Křinečtí z Ronova.

Podkrkonošské zámky dnes již slouží jiným účelům. Ve Vrchlabí a Horní Branné se z nich staly úřední budovy. Vrchlabský zámek však dosud uchovává vzácná renesanční kamna. Prohlídku zámku je možno domluvit v informačním centru. V hornobranském zámku najdeme zase malé muzeum J. A. Komenského. V jilemnickém zámku sídlí Krkonošské muzeum se zajímavými etnografickými a historickými expozicemi, mimo jiné o historii lyžování v Krkonoších.

Od jilemnického zámku se vydejte kolem mateřské školky a nemocnice a poté polní cestou na křižovatku s cyklotrasou č. 4206, po které se vydáte doleva. Projedete kolem rozcestí U obrázku, přes všesportovní areál Hraběnka, kolem Martinických rybníků starou zámeckou cestou až do Horní Branné k zámku. Odtud se vydejte směrem na Vrchlabí, téměř na kopci odbočte vpravo na polní cestu a sjeďte do Vrchlabí k rybníku Vejsplachy. Projedete městem k vrchlabskému zámku. Od něj se vydejte kolem Augustiniánského kláštera do kopce a po zeleně značené turistické trase pokračujte až do Valteřic. A odsud stále po zelené Žlábkem zpět do Jilemnice.

Informace

Lokalita
GPX soubor
formát gpx (186.2 KB)