Ze Špindlerova Mlýna k Luční boudě
Mapa
Share

Ze Špindlerova Mlýna k Luční boudě

Špindlerův Mlýn – po žluté po Dřevařské cestě – Bouda U Bílého Labe – po modré Weberově cestě údolím Bílého Labe3 (velmi nebezpečný a zákeřný úsek) – v závěru odbočení z modré značky k Bílému Labi, přechod Labe a podél toku po levé straně3 (z pohledu proti proudu) – Luční bouda – po červené Starou Bucharovou cestou k Tetřevímu žlabu3 (strmý úsek, odtrhová zóna) – po vrstevnicové svážnici do Hrazeného dolu3 (dodržte trasu, nezkracujte si ji, jsou tam výsadby) – žlabem podél Hrazeného potoka2 (nutná podmínka přítomnosti alespoň 30 cm sněhu) – Dlouhý důl – po zelené do Svatého Petra

Délka trasy: 13,4 km

Vysvětlivky

  • 1 Orientačně obtížný terén
  • 2 Lavinový terén
  • 3 Orientačně obtížný a lavinový terén dohromady
  • 4 Ostatní upozornění, případně strmý horský terén

Upozornění ke skialpinistickým trasám

Velká část skialpinistických tras není v terénu vyznačena tyčemi nebo turistickým značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek značně obtížné na orientaci. Na některých místech na trasách, v jejich blízkosti a na vybraných boudách jsou umístěny tabule s mapou a popisem konkrétní trasy. Stáhněte si proto zákres trasy ve formátu gpx do vašich přijímačů GPS či chytrých telefonů. Přesnost uvedených GPS souřadnic se díky současné technické úrovni zařízení může od skutečnosti lišit v řádech několika metrů.

Trasy lze absolvovat obousměrně, ale určité úseky jsou vhodnější pro výstup než pro sjezd, což je uvedeno u konkrétní trasy. Je samozřejmě také možné zvolenou trasu kombinovat i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami.

Za určitých klimatických podmínek se na trase mohou vyskytnout smrtelně nebezpečná místa nebo úseky se špatnou orientací, vstup pouze na vlastní nebezpečí! O aktuální situaci se informujte na Horské službě.

Informace

GPX soubor