Trutnov
Share

Po stopách kulturního odkazu německého obyvatelstva

Trutnov

Trutnov, historicky převážně město s německým obyvatelstvem, prošel v minulém století bouřlivými změnami. Mnohé významné osobnosti byly zapomenuty, o jejich odkazu se mnoho neví. Pojďte si aspoň některé zábavnou formou připomenout. Odměnou vám bude nejenom vlastní poznání, ale za správně vyluštěnou tajenku získáte neprodejnou turistickou vizitku.

Hra nemá pevně stanovenou trasu – plánek questu (hledačky, cesty za pokladem) si můžete vyzvednout v Turistickém informačním centru na trutnovském náměstí. Na mapce jsou zobrazena místa spojená s jednotlivými osobnostmi. Kde přímá souvislost není, tam je místo zvoleno aspoň přibližně připomínající oblast působnosti. 

Obejděte tedy jednotlivá stanoviště podle vlastní úvahy a na každém vyřešte jednoduchý úkol a vyplňte příslušnou část tajenky. Až ji budete mít celou, získáte v TIC Trutnov slíbenou odměnu.

Věříme, že vás poznání i odměna pobaví a potěší.