Lávka přes Rennerův potok
Share

Po lávkách přes krkonošské strouhy a potoky

Projděte se přes úžlabí, strouhy, potoky a řeky po "studentských" lávkách. Jsou navrženy prakticky a funkčně s přihlédnutím k extrémním klimatickým podmínkám, ale zároveň netradičně a zajímavě. Určitě se na nich rádi zastavíte, prohlédnete si je a zamyslíte se, co studenty inspirovalo právě k takovému návrhu, s jakými materiály pracovali a jaké největší výzvy museli při realizaci překonat.

Lávky zpracovalo pět ateliérů Ústavu navrhování II. FA ČVUT a do realizace se zapojilo 30 studentů. Na návrzích začali pracovat v říjnu 2017, stavba pak probíhala za asistence profesionálů, inženýrů i řemeslníků v lednu 2018 před budovou Fakulty architektury ČVUT. V červenci 2019 instalovali pracovníci KRNAP lávky na finální místa v horách.

Lávka přes Černou strouhu

Lávka přes Černou strouhu

Špindlerův Mlýn, Svatý Petr

Kráčíme lesem, turistickou stezkou. Stoupáme. Najednou se cesta stočí, větve se rozestoupí a pěšinu protíná. Hluboká strouha. Před očima se rozprostře výhled do údolí a na protilehlé jižní svahy. Průzorem do okolí, zurčící vodou pod nohama a vodopádem za zády jsme přímo vybízeni k zastavení a vychutnání si krás. Stojíme na místě lávky, kterou jsme vytvořili bez jakýchkoliv výčnělků. Překlene sedmimetrový rozpon a propojí dvě místa ukončená v rozdílných výškových úrovních.

Lávka přes Hlubokou strouhu

Lávka přes Hlubokou strouhu

Špindlerův Mlýn, Svatý Petr

Lávka se nachází v místě, kde Hlubokou strouhu překonává modrá turistická stezka, vedoucí ze Špindlerova Mlýna na Klínové Boudy. Svou křivkou vytváří pokračování současné cesty a podporuje plynulost chůze. Podél stezky se nachází minimum míst k odpočinku. Lávka proto nabízí posezení s výhledem díky navržené lavičce, která se obrací směrem do údolí. Je navržena bez zábradlí, aby kladla minimální odpor sněhovým masám. Střídmým tvarem i použitým materiálem harmonicky souzní s jedinečným prostředím národního parku.

 

Lávka Medvědí boudy

Lávka Medvědí boudy

Medvědí důl, Špindlerův Mlýn

Lávka překlenuje úžlabí Medvědího dolu ve výšce 1 020 m n. m. Nachází se na turistické, cyklistické i běžkařské trase. Při návrhu byl brán zřetel na potřebný velký rozpon lávky, obtížnou přístupnost místa a na zachování průtočné výšky koryta řeky vzhledem k přesunujícím se balvanům. Místo konstrukce zábradlí je k příhradovým nosníkům přimontována síť, kterou je zajištěna bezpečnost proti pádu z lávky po celé její délce. Když přicházíte k údolí říčky, kde se lávka nachází, ze směru od Medvědí boudy, jdete po klikaté cestičce a lávka se najednou před vámi vyjeví a její mohutná konstrukce pocit překvapení umocňuje.

Lávka přes Rennerův potok

Lávka přes Rennerův potok

Eliščino údolí, Malá Úpa

Přístup k lávce vede po širší cestě, která schází z kopce do otevřeného údolí. Místo působí klidným a příjemným dojmem a právě tuto atmosféru návrh podporuje. Samotná konstrukce vznikla myšlenkou zkrátit rozpětí břehů tak abychom mohli na místo dopravit snadno krátké lehčí prvky. Rošty na povrchu jsou výhodné kvůli sněhu a počasí a poskytnou návštěvníkům zajímavý pohled na potok a konstrukci pod nimi. Na místě se nachází lavička, která společně s lávkou vytváří prostředí, kde se lidé budou chtít zastavit a porozhlédnout po krajině.

Lávka Hrnčířské boudy

Lávka Hrnčířské boudy

Idina cesta, Černý Důl

Extrémní klimatické podmínky z hlediska vlhkosti ovlivnili design lávky přes potok Čistá u Hrnčířských Bud. Složitější dílce kombinují ocelová táhla se spoji a dřevo. Lávka se nachází v úzké rokli a v docela prudké zatáčce. Celá tato scenérie vyvolává pocit, že údolí za lávkou končí, i proto představuje náš návrh pomyslnou zeď, která údolí uzavírá. Ten, kdo touto konstrukcí prochází, vidí každý detail a může se dotknout jednotlivých konstrukčních prvků. Věříme, že lávka vyvolá zvědavost a otázky ohledně její stability, bude vybízet k bližšímu prozkoumání.

 

Použité fotografie: Správa KRNAP