Hrabě Harrach na nádraží v Martinicích
Share

Krkonošský rok Harrachů

Rok 2024 patří v Krkonoších osobnosti a zásluhám Jana Nepomuka hraběte Harracha.

Je tomu právě 120 let, kdy v Labském dole na Strmé stráni nechal vyhlásit první přírodní rezervaci v nejvyšších českých horách. Jako vizionář s nebývale velkolepým vhledem do budoucnosti už tehdy tušil, že krkonošská příroda zaslouží ochranu. Položil tak nevědomky základ budoucímu Krkonošskému národnímu parku, který již 60 let v jeho odkazu pokračuje. 

Dovolte nám představit vám šlechtice s krkonošským srdcem, jehož odkaz se propsal půdy, horských bud, lesů a cest i do povahy místních lidí.

Hrabě Harrach

Krkonošský superhrdina Jan Nepomuk hrabě Harrach

1828 - 1909

Těžko v našich dějinách hledat slavnějšího šlechtice a politika tak významně spjatého s Krkonošemi. Jeho odkaz najdeme v mnoha odvětvích, dílech a na mnoha místech. Podporoval české zájmy, tlumil nenávist mezi Čechy a Němci a nabádal ke spolupráci.

Měl a dodnes má pověst mecenáše a pravého kavalíra. Byl zosobněním ušlechtilých hodnot, hraběcí elegance, glancu a osvíceného myšlení. Jeho osobnost je obklopena až hrdinskou aurou a rezonuje Krkonošemi s úctou a obdivem.

„Povinnost má je tedy tam podporovati, kde hlad a bída jest větší! Proto mi nelze také na horaly naše zapomenouti…“

Existuje mnoho podobných záznamů o tom, že Jan Harrach Krkonoše skutečně miloval. Úsilí, které věnoval regionu a jeho hospodářskému i turistickému rozkvětu, dává tušit, kam patřilo jeho srdce. Nezapomínal naslouchat příběhům místních, chodil mezi prostý lid, nebál se vkročit do chléva či na pole. 

A kde můžete jeho stopy objevit dodnes?

V Krkonošském národním parku

Jan Harrach si byl vědom nutnosti ochrany cenné krkonošské přírody. V roce 1904 proto vyhlásil v Labském dole první přírodní rezervaci s názvem Strmá stráň. Nacházela se na jeho severním svahu a svou rozlohou 60 ha zahrnovala i původní část lesa v Labském dole.

Tento významný počin položil základ budoucímu Krkonošskému národnímu parku, který má ochranu přírodního dědictví Krkonoš na bedrech již více než 60 let. 

Více o krkonošské přírodě

V turistických cestách

Hrabě nechal založit Klub českých turistů v Jilemnici. Budoval turistické cesty a horské boudy. Ne náhodou se nejstarší turistická cesta v Krkonoších jmenuje Harrachova. Vede ze Špindlerova Mlýna kolem Labské boudy a přes rozcestí U čtyř pánů do Harrachova. Mimochodem - i Labskou boudu nechal z původního hostince přestavět do podoby, ve které poskytovala zázemí turistům i běžkařům až do roku 1965. Zasloužil se též o opravu boudy Dvoračky. Na vrcholu Přední Žalý vystavěl roku 1892 stejnojmennou kamennou rozhlednu, ze které můžete do kraje zhlédnout i dnes. Spolupracoval s Janem Bucharem a společně prosadili také myšlenku na vybudování cesty z Jilemnice přes Žalý na Horní Mísečky. Cesta zvaná Bucharova byla později prodloužena až k prameni Labe. 

Harrachova cesta

V běžkařských trasách

Ski objevil hrabě na světové výstavě v norském Oslu v roce 1892. Na jeho rozkaz byly dva páry dovezeny do Horní Branné, aby usnadnily lesním dělníkům pohyb zasněženou krajinou. Po jejich vzoru pak byly vyrobeny historicky první domácí lyže. Jen o tři roky později vznikl Český krkonošský spolek Ski v Jilemnici a začala se psát historie lyžování v Krkonoších. 

Zajímá vás více? Chcete na vlastní oči jedny z prvních dřevěných lyží u nás? Zastavte se v krásném Muzeu lyžování v Dolní Branné.

Muzeum lyžování 

 

Ve vlaku na trati Pojizerský Pacifik

Jan Nepomuk pokračoval v odkazu svého otce a dále podporoval železniční dopravu, která byla stěžejní pro rozvoj celého regionu. Roku 1898 byla díky jeho velkému úsilí zahájena výstavba lokálky Martinice v Krkonoších -  Rokytnice nad Jizerou. Stavba ubíhala rychle a již 7. prosince 1899 se po kolejích projela první lokomotiva. Provoz byl smíšený, tedy vagóny za ní byly nákladní i osobní. Těžko dnes pochopit, jak velkým pokrokem pro místní dopravu a průmysl trať byla. Jen si představte - dostavníkem trvala cesta z Martinic do Rokytnice 2,5 hodiny, vlakem pouhých 44 minut. 

Půvabná trať klikatící se údolím Jizery slouží přepravě dodnes, říká se jí Pojizerský Pacifik a vy ji můžete denně využít k cestě po západních Krkonoších. 

O trati Pojizerský Pacifik

V krkonošském skle

Sklárna Novosad&Syn v Harrachově je nejstarší nepřetržitě fungující sklárnou v Evropě. Její hutě žhnou již více než 300 let. I o věhlas krkonošského skla se zasloužil rod Harrachů. Stál již u jejího založení, později přešla sklárna do jeho majetku. Právě za hraběte Jana Nepomuka prošla nejslavnějším obdobím a za své výrobky získala i řadu světových ocenění. V té době byla též vybudována brusírna, která je cenným historickým dědictvím.

Vše si můžete prohlédnout během exkurze. Dnes již sice sklárna nepatří rodině Harrachů, ale rodině Novosadů, svůj věhlas však neztratila. Nejzajímavější výrobky jsou vystaveny v Muzeu skla

Více o sklárně

V jilemnickém zámku

Stavení z 16. století vděčí za svou současnou podobu též hraběti. Vzhledem k jeho lásce k horám zde velmi rád pobýval a proto také o zámek náležitě pečoval. I přes nákladné úpravy a přístavby mu zachoval střídmý renesanční vzhled. Dnes je zámek výstavním prostorem Krkonošského muzea Jilemnice a díky tomu můžete nahlédnout i do hraběcích komnat. Prohlédněte si vybavenou ložnici, jídelnu, pánský salón i dámský budoár. 

Krkonošské muzeum Jilemnice

V národním kulturním dědictví

Jan Nepomuk výrazně podporoval českou kulturu. Jak napsal Jan Neruda: "Má-li česká literatura mezi šlechtici alespoň několik upřímných přátel a podporovatelů, je takovým přítelem zajisté hrabě Harrach. Jan hrabě Harrach je šlechtic nejen rodem, nýbrž i srdcem."

Opakovaně finančně i politicky podporoval stavbu Národního divadla. Zasloužil se též o rozvoj Národního muzea. Podporoval dostavbu Svatovítské katedrály. Díky jeho finanční podpoře byly vydány Prostonárodní písně a říkadla Karla Jaromíra Erbena. Vypsal také cenu o nejlepší českou operu s vysokou finanční odměnou, kterou nakonec získal za své Branibory v Čechách Bedřich Smetana. 

Trubači Správy KRNAP

Správa KRNAP oslaví Krkonošský rok Harrachů koncerty u křížků

V loňském roce byly v rámci oslav 60. výročí velmi úspěšné koncerty v krkonošských kostelích, kdy společně vystoupili trubači Správy KRNAP a hudebníci z vrchlabské ZUŠ Karla Halíře. Letos plánuje Správa KRNAP na tuto úspěšnou akci navázat akcemi Troubení u křížku. V průběhu měsíců s teplými podvečery je plánován seriál sousedských setkání při pikniku pod otevřeným nebem.

Hlavním programem každého setkání bude vystoupení trubačů Správy KRNAP. Termíny budou upřesněny.

Více o oslavách

 

Zdroj informací pro článek: texty Jana Luštince

Bližší informace:

Alena Cejnarová, marketing pro Destinační společnost Krkonoše, e-mail: acejnarova@krkonose.eu, tel.: +420 775 231 136