Krkonošský parní víkend
Share

Léto na kolejích Pojizerského Pacifiku se vydařilo

Tisíce návštěvníků, malých i velkých, vychutnaly během čtyř Krkonošských železničních víkendů projížďku po jedinečné lokálce Pojizerského Pacifiku. Houkání parní píšťaly, cinkot padající závory nebo hustý oblak kouře dokreslily osobní prožitek z jízdy po kolejích s vůní nostalgie. 

Kromě výletu historickými vlaky měli návštěvníci možnost zúčastnit se prohlídky Železničního muzea v Martinicích a užít si populárně naučný program připravený v koordinaci Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí.

Jízdy historickými vlaky v rámci Krkonošských železničních víkendů připravil Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
 

Hrabě Harrach

Trať ožila nostalgickými jízdami

Ve dnech 16. - 17. 7. a 13. - 14. 8. jezdil po trati Pojizerského Pacifiku historický vlak tažený parní lokomotivou zvanou KAFEMLEJNEK nebo-li BABIČKA. Ve dnech 30. - 31. 7. a 27. 8. - 29. 8. vyjel na trať historický motoráček M 131.1541 z roku 1956, kterému se přezdívalo HURVÍNEK. Během uvedených sobot byl pro děti a rodiče připraven zajímavý program. S jeho obsahem se zájemci seznámili na vylepených plakátech, v krkonošských informačních centrech prostřednictvím letáčků, akce byly prezentovány na sociálních sítích i webových stránkách. Právě i díky nim byli mezi účastníky turisté ze zahraničí.

Pro děti byl do vláčku připraven vědomostní kvíz s hlavní cenou „víkendový pobyt na Labské boudě v Krkonoších“.

Program potěšil a byl hojně navštěvován

V sobotu 16. 7. 2022 na nádraží v Martinicích v Krkonoších zahráli ochotníci z Vrchlabí pohádku „Polífková pohádka“, kterou sledovalo více než šest desítek dětí, které se těšily tak, že přišly i půl hodiny před začátkem. Následovalo montování vánočních hvězdiček firmy Rautis, fotografování ve fotopointu Krakonoše a komentované prohlídky nádraží v Martinicích, kulturní památky, včetně Železničního muzea

V sobotu 30. 7. byla pro děti připravena procházka naučnou vědomostní stezkou v těsném okolí nádraží Martinice v Krkonoších s úkoly, fotopoint Krakonoše a opět ruční sestavení vánočních hvězdiček od firmy Rautis

V sobotu 13. 8. celý den zpestřil hrabě Jan Harrach s rodinou. Návštěvníci se s panem hrabětem fotografovali, projevovali zájem a ptali se na stavbu trati Pojizerského Pacifiku.  Hrabě Harrach se zájemci procházel komentovanou prohlídku historického nádraží, odměňoval za správné odpovědi z kvízu naučné stezky. Děti montovaly vánoční hvězdičky a fotografovaly se ve fotopointu Krakonoše. 

V sobotu 29. 8. přišel na přírodní dětské hřiště Pilíšťata v Jablonci nad Jizerou za dětmi kouzelník. Velmi působivě navázal spolupráci s dětskými návštěvníky, kteří ho na oplátku odměnili velkým potleskem. Kromě sledování vystoupení kouzelníka děti sestavovaly vánoční hvězdičky a za splněné sportovní úkoly na dětském hřišti byly oceněny. 
 

Montáž hvězdiček

Téměř tisíc lidí prohlédlo muzeum a dvě stovky hvězdiček ozdobí stejný počet vánočních stromků

Komentovaných prohlídek historické Železniční stanice v Martinicích v Krkonoších se během čtyř víkendů účastnilo 928 zájemců. Děti smontovaly téměř dvě stě hobby setů vánočních hvězdiček firmy Rautis. Šest desítek dětí tleskalo divadelnímu představení a vystoupení kouzelníka. Od června do září byl po předložení platné jízdenky z trati Pojizerského Pacifiku vstup pro děti na exkurzi firmy Rautis v Poniklé zdarma. 
 

Kvíz Pojizerský Pacifik

Vylosovaný je výherce vědomostního kvízu

V průběhu léta bylo možné se zapojit do vědomostního kvízu Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí. K dispozici byl na martinickém nádraží. Začátkem října byl ze sedmapadesáti odevzdaných odpovědí vědomostního kvízu vylosován výherce víkendového pobytu na Labské boudě v Krkonoších. Je jím sedmiletý Matyáš z Děčína

Motivační video podpořilo skutečný zájem

Krásné fotografie a příjemné video přispěly k online propagaci trati Pojizerského Pacifiku. Během čtyř letních Krkonošských železničních víkendů bylo historickými vlaky přepraveno cca 4000 pasažérů.

Shlédnout video

Informace

Další aktuality

Nalaďte se na Velikonoce v Křišťálovém údolí. Už o víkendu 1. - 2. dubna láká Křišťálové údolí návštěvníky do otevřených sklářských hutí, šperkařských provozů ale i muzeí a tvořivých dílen.
Správa Krkonošského národního parku již třetím rokem v návaznosti na vyhlášení osmi klidových území a s tím souvisejícím vyhrazením cest a tras v těchto územích dočasně uzavírá v termínu od 15. března do 31. května některé cesty nebo jejich úseky z důvodu ochrany proti rušení citlivých druhů živočichů.
Jeden z nejkrásnějších dní letošní zimy si pro natáčení ve Vrchlabí vybral tým pořadu Běžkotoulky. Těšte se na nádhernou pozvánku do podhorského města, které vás svým nejen sportovním zázemím nadchne.