Krkonošský parní víkend
Share

Léto na kolejích Pojizerského Pacifiku se vydařilo

Tisíce návštěvníků, malých i velkých, vychutnaly během čtyř Krkonošských železničních víkendů projížďku po jedinečné lokálce Pojizerského Pacifiku. Houkání parní píšťaly, cinkot padající závory nebo hustý oblak kouře dokreslily osobní prožitek z jízdy po kolejích s vůní nostalgie. 

Kromě výletu historickými vlaky měli návštěvníci možnost zúčastnit se prohlídky Železničního muzea v Martinicích a užít si populárně naučný program připravený v koordinaci Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí.

Jízdy historickými vlaky v rámci Krkonošských železničních víkendů připravil Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
 

Hrabě Harrach

Trať ožila nostalgickými jízdami

Ve dnech 16. - 17. 7. a 13. - 14. 8. jezdil po trati Pojizerského Pacifiku historický vlak tažený parní lokomotivou zvanou KAFEMLEJNEK nebo-li BABIČKA. Ve dnech 30. - 31. 7. a 27. 8. - 29. 8. vyjel na trať historický motoráček M 131.1541 z roku 1956, kterému se přezdívalo HURVÍNEK. Během uvedených sobot byl pro děti a rodiče připraven zajímavý program. S jeho obsahem se zájemci seznámili na vylepených plakátech, v krkonošských informačních centrech prostřednictvím letáčků, akce byly prezentovány na sociálních sítích i webových stránkách. Právě i díky nim byli mezi účastníky turisté ze zahraničí.

Pro děti byl do vláčku připraven vědomostní kvíz s hlavní cenou „víkendový pobyt na Labské boudě v Krkonoších“.

Program potěšil a byl hojně navštěvován

V sobotu 16. 7. 2022 na nádraží v Martinicích v Krkonoších zahráli ochotníci z Vrchlabí pohádku „Polífková pohádka“, kterou sledovalo více než šest desítek dětí, které se těšily tak, že přišly i půl hodiny před začátkem. Následovalo montování vánočních hvězdiček firmy Rautis, fotografování ve fotopointu Krakonoše a komentované prohlídky nádraží v Martinicích, kulturní památky, včetně Železničního muzea

V sobotu 30. 7. byla pro děti připravena procházka naučnou vědomostní stezkou v těsném okolí nádraží Martinice v Krkonoších s úkoly, fotopoint Krakonoše a opět ruční sestavení vánočních hvězdiček od firmy Rautis

V sobotu 13. 8. celý den zpestřil hrabě Jan Harrach s rodinou. Návštěvníci se s panem hrabětem fotografovali, projevovali zájem a ptali se na stavbu trati Pojizerského Pacifiku.  Hrabě Harrach se zájemci procházel komentovanou prohlídku historického nádraží, odměňoval za správné odpovědi z kvízu naučné stezky. Děti montovaly vánoční hvězdičky a fotografovaly se ve fotopointu Krakonoše. 

V sobotu 29. 8. přišel na přírodní dětské hřiště Pilíšťata v Jablonci nad Jizerou za dětmi kouzelník. Velmi působivě navázal spolupráci s dětskými návštěvníky, kteří ho na oplátku odměnili velkým potleskem. Kromě sledování vystoupení kouzelníka děti sestavovaly vánoční hvězdičky a za splněné sportovní úkoly na dětském hřišti byly oceněny. 
 

Montáž hvězdiček

Téměř tisíc lidí prohlédlo muzeum a dvě stovky hvězdiček ozdobí stejný počet vánočních stromků

Komentovaných prohlídek historické Železniční stanice v Martinicích v Krkonoších se během čtyř víkendů účastnilo 928 zájemců. Děti smontovaly téměř dvě stě hobby setů vánočních hvězdiček firmy Rautis. Šest desítek dětí tleskalo divadelnímu představení a vystoupení kouzelníka. Od června do září byl po předložení platné jízdenky z trati Pojizerského Pacifiku vstup pro děti na exkurzi firmy Rautis v Poniklé zdarma. 
 

Kvíz Pojizerský Pacifik

Vylosovaný je výherce vědomostního kvízu

V průběhu léta bylo možné se zapojit do vědomostního kvízu Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí. K dispozici byl na martinickém nádraží. Začátkem října byl ze sedmapadesáti odevzdaných odpovědí vědomostního kvízu vylosován výherce víkendového pobytu na Labské boudě v Krkonoších. Je jím sedmiletý Matyáš z Děčína

Motivační video podpořilo skutečný zájem

Krásné fotografie a příjemné video přispěly k online propagaci trati Pojizerského Pacifiku. Během čtyř letních Krkonošských železničních víkendů bylo historickými vlaky přepraveno cca 4000 pasažérů.

Shlédnout video

Další aktuality

Pohádkové Krkonoše
Projekt Pohádkové Krkonoše úspěšně ukončil svou druhou sezonu. Je na čase bilancovat, hodnotit a vylepšovat pro příští rok. Razítkovací hra si získala již v loňském roce příznivce nejen mezi návštěvníky, ale také místními. Velmi nás těší, že o malovanou brožurku, ceny od Krakonoše, ale hlavně o aktivní prožití společných rodinných chvil a poznávání jedinečných míst Krkonoš byl i v letošním roce velký zájem.
Hurvínek na trati Martinice - Rokytnice
Není to sice výročí kulaté, ale i tak stojí postupka 1 - 2 - 3 za oslavu. V sobotu 10. prosince proto zveme jménem Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších všechny příznivce krkonošské železnice do Martinic, kde je připraven příjemný program.
Perličkové ozdoby z Poniklé
Na víkend 10. - 11. prosince si skláři a šperkaři připravili dny otevřených dveří přímo ve svých provozech. Programem naladí své návštěvníky na blížící se Vánoce.