Kapitán Hejkal
Share

Hejkal mobilizuje k boji s odpadkouši

Co si do přírody přinesu, to si také odnesu!

Tento jednoduchý rozkaz vydal kapitán Hejkal, aby zabránil populační expanzi odpadkoušů nejen v krkonošské přírodě. Sám na to ale nestačí, a tak mobilizuje a hledá další souputníky. Přidejte se k němu a pomozte v boji s šiřiteli odpadkoušů. 

Co jsou odpadkouši?

Invazivní čeládka odpadkoušů hyzdí a otravuje přírodu. VŠUDE! Kde se bere? Jak se rozmnožuje? Prostým odhozením obalu, hygienické potřeby, kelímku, mikrotenového sáčku, roušky, respirátoru, … V okamžiku přesunu do zeleně se dříve užitečná či užitá věc změní v zákeřného odpadkouše. Nezničitelného, prakticky nesmrtelného, nevychovatelného, zřídkakdy recyklovatelného. Tvora s perspektivou přibližně stoletého spokojeného života na čerstvém povětří.
Poznejte je všechny v Atlasu odpadkoušů.

Kdo je kapitán Hejkal?

Ve všech ohledech mimořádně vybavený ochránce přírody, superhrdina, akční bojovník, morální aktivista a špičkový vědec. Mytická i reálná bytost v jednom – zjevení ALL INCLUSIVE. V podstatě partner Krakonoše, víly Thayany, skřítka Rašeliníčka a dalších regionálních vládců, zastánců hor a přírody vůbec.
Povstal, aby bojoval proti odpadkoušům a jejich rozmnožovačům a mobilizoval lovce odpadkoušů.
Jelikož tato veskrze duchovní bytost nedisponuje reálným tělem, s laskavým svolením režiséra a herce Jakuba Koháka si dlouhodobě propůjčila jeho. Pokud tedy tohoto populárního baviče někde spatříte, ověřte si, zda náhodou nejde o jeho alter ego KAPITÁNA HEJKALA. Ten vás nepobaví, ale v případě nevhodného chování sejme znamením hanby ze svého pověstného hanbostřílu.

Jak se přidat do boje s odpadkouši?

  • Podepsat přísahu CO SI DO PŘÍRODY PŘINESU, TO SI TAKY ODNESU  a dodržovat ji. Dodržování dokladovat na Facebooku a Instagramu.
  • Zapojit se do LOVECKÝCH AKCÍ + LOVIT PROAKTIVNĚ NEORGANIZOVANĚ.
  • FOTOLOVIT rozmnožovače a zostouzet je na sociálních sítích. (Byť budou jejich fota anonymní – tedy s rozmazanými obličeji či očima zakrytýma černou páskou, výchovný efekt je jistý!)

Krkonoše - eldorádo odpadkoušů

Krkonoše, jako perla české přírody patří mezi nejvíce ohrožené oblasti, situace je zde krajně akutní. Proto budou kapitán Hejkal a jeho věrní až do konce sezony zasahovat také zde. Zavítáte-li proto do Krkonošského národního parku, dobře zvažte, zda z něho chcete odjet s HANEBNÝM CEJCHEM odhazovače, nebo skvělým pocitem LOVCE ODPADKOUŠŮ.

Informace