Petr Čapek – V mlžném oparu
Share
-

Tématické dlouhodobé výstavy

Sochař Ladislav Zívr ( 1908-1980 ) / Ve světlých záblescích otevřeného vesmíru

Galerie města Trutnova

(výstava  otevřena od 21. 9. 2023 do 30. 12. 2023 - výstava prodloužena, út–pá: 9.00–16.30, so–ne: 9.30–15.00)

Dne 8. listopadu 2023 v 17h proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Cermanovou. 

Galerie města Trutnova v podzimních měsících představí návštěvníkům tvorbu sochaře Ladislava Zívra (1909–1980), novopackého rodáka a významného představitele českého moderního umění. Zívrovo dílo zosobňuje specifický ozvuk evropské avantgardy v českém sochařství a současně reprezentuje hluboký autorský hold přírodě a rodnému kraji.

Po více než desetiletí od poslední výstavy v regionu se návštěvníkům Galerie města Trutnova nabízí jedinečná možnost setkání s rozsáhlým výběrem Zívrových podmanivých prací. Díla na výstavu zapůjčí galerie a muzea z Hradce Králové, Nové Paky, Jičína, Liberce, Kutné Hory, Hluboké nad Vltavou, Jihlavy, Brna, Hořic a soukromí sběratelé. Výstavu Ladislava Zívra, jehož dílo reprezentuje špičkovou polohu českého sochařství 20. století a svou kvalitou bez výhrad obstojí i v evropském srovnání, si rozhodně nenechte ujít!

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 20. 9. 2023 od 17 hodin. 

Františkánská legenda

Františkánský klášter, Hostinné

(výstava otevřena od 13. 5. 2023 do prosince 2023)

Výstava připomene 800. výročí událostí ze života sv. Františka z Assisi, františkánského řádu a historii františkánů v českých zemích, tedy i v Hostinném.  Vernisáž se uskuteční 12. května 2023 od 17:00 v městském muzeu. 

Výstava je otevřena denně mimo pondělí (út - so. 9–12 a 13–17 hodin, ne. 13–17)

Bohdan Holomíček / Fotograf

EPO 1, Centrum současného umění , Trutnov - Poříčí

(výstava otevřena od  1. 12. 2023 do 3. 3. 2024)

Centrum současného umění EPO1 uvádí výstavu fotografií Bohdana Holomíčka. Tento fotograf působil v budově bývalé prvorepublikové elektrárny v Trutnově–Poříčí v šedesátých letech jako elektrikář. Jeho návrat na toto místo je tedy událost výjimečná nejen svou uměleckou kvalitou, ale také svým symbolickým významem. “Bohdan Holomíček je vzácný fenomén české kultury, který je bytostně spojen s regionem Trutnovska. Fotograf přátelských setkání, zachycující pozitivní situace, okamžiky milosti, záblesky lásky za magického přispění světla.” Tak dnes již legendárního fotografa charakterizovala významná historička umění Anna Fárová. Snímky Bohdana Holomíčka jsou osobní a v souhrnu vytvářejí památník nevšedních okamžiků všedního života.

Fresh Power

(výstava otevřena od  24. 5. 2023 do prosince 2023)

Jedním z projektů centra současného umění EPO1 je vytváření sbírky Fresh Power, jež si klade za cíl zmapovat tvorbu nejmladší sochařské generace, respektive autorů vzešlých z českých sochařských škol, u kterých se datuje absolutorium v roce 2018 a výše. Název Fresh Power nese i výstava, která představuje základ této kolekce. Při budování sbírky se vyhýbáme výběrovému pojetí a jde nám především o to, aby zachytila nejen dílo samotných tvůrců, ale i pestrost uměleckých přístupů a inspirací, aby mapovala širokou škálu stylů či používaných materiálů. Rádi bychom tak zachytili trendy, které se objevují v tvorbě autorů první poloviny 21. století, kteří tvoří na území České nebo Slovenské republiky.

Výstava betlémů

Trutnov, Stará radnice, Krakonošovo náměstí

(výstava otevřena od 1. 12. 2023 do 17. 12. 2023)

Tradičně se začátkem adventu v přízemí Staré radnice koná půvabná výstava betlémů, které pravidelně zapůjčují nejrůznější majitelé a autoři. Proto je zde k vidění vánoční výjev ve spoustě provedení, a to jak tradičních, tak zcela novátorských, dětských, chutných i voňavých.

Výstava je přístupná každý den od 10:00 do 17:00 hodin, v neděli 17. 12. 2023 pouze do 16:00 hodin.

Beata Justa Rubencza alter ego Ducha hor

Galerii infocentra Veselý výletPec p. Sněžkou

(výstava otevřena od 24. 6. 2023 do 31. 12. 2023)

Vážená přítelkyně Veselého výletu je výraznou umělkyní a lektorkou z Parady – Domu Tří Kultur na polské straně Krkonoš. Hlavním motivem posledních prací je Duch hor, kterého si lidé v průběhu času představovali různě. Nebyl to jen starý vousatý muž, ale třeba bouřka, skála, žena, oheň i největší divoké zvíře Krkonoš jelen. Beata si z několika pojmenování alter ego, tedy skryté osobnosti Ducha hor, jako třeba Ruba, Rubinia, Rubencale vybrala Rubencza. I to je etymologicky odvozené od Rýbrcoula. K tomu nám Beata řekla: ,,Vnímání Ducha hor odpovídalo době, kdy popis či ztvárnění vzniklo. Proto je anachronismem jej vnímat jen jako starce, přišel čas na nové, současné pojetí.

Krkonoše, seznamte se 

Františkánský klášter, Hostinné

(výstava otevřena od 14.10. 2023 do 3. 1. 2024)

Výstava fotografií Dušana Štrause a Danky Šárkové  Krkonoše, seznamte se. 

Výstava je otevřena denně mimo pondělí (út - so. 9–12 a 13–17 hodin, ne. 13–17)

Půjdem spolu do Betléma

Historický dům čp.222 na náměstí Míru, Vrchlabí

(výstava otevřena od 3. 12. do 14. 1.  2024)

Výstava o moderním krkonošském betlémářství. Přijďte se potěšit kouzlem betlémů, které vznikly v oblasti Krkonoš po roce 1945 a atmosférou Vánoc, které navzdory období totality neztratily kouzlo. K vidění budou různé druhy moderních betlémů nejen ze sbírek Krkonošského muzea – dřevěné, papírové, moduritové a mnohé další. 

Vernisáž vánoční výstavy bude provázet v prostorách i vánoční jarmark dne 2.prosince 2023 od 10 do 16.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí 9:00–12:00 a 13:00–16:00

Bratří Čapkové: Nerozlučná dvojice

Muzeum Podkrkonoší, Trutnov

(výstava otevřena od 20. 10. 2023 do 21. 1. 2024)

Výstava připravená Kotěrovým centrem architektury v Praze ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově seznamuje návštěvníky s rodiči a prarodiči sourozenců Čapkových, připomíná krajinu jejich dětství, společnou uměleckou tvorbu, pobyty na Oravě na Slovensku, spolupráci s Divadlem na Vinohradech a další zajímavosti z jejich života. Výstava je obohacena o fotografie z výstavy o životě a díle bratří Čapků uspořádané roku 1946 v Malých Svatoňovicích, kterou navštívil též prezident republiky Edvard Beneš a která se stala impulsem ke vzniku Muzea bratří Čapků. Nechybějí ani další zajímavosti ze sbírky trutnovského muzea a čapkologa Hasana Zahiroviće.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 19. 10. od 17:00 a jste na ni srdečně zváni!

Výstava je otevřena denně mimo pondělí (út - so. 9–12 a 13–17 hodin, ne. 13–17)

Pasecké pohlednice

Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou

(výstava otevřena od 1. 4. 2023 do 31. 01. 2024)

Výstava ukazuje jakými proměnami procházely pasecké pohlednice, od prvních, umělecky zpracovaných dopisnic až po současné, kreslené počítačovou grafikou.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí (9–12 a 13–16 hodin)

Petr Čapek/ V mlžném oparu

Galerie města Trutnov

(výstava otevřena od 16. 11. 2023 do 31. 01. 2024)

Petr Čapek je trutnovským rodákem a od roku 2015 členem zdejšího fotoklubu KDÚ. Fotografování se stalo přirozenou součástí jeho záliby v turistice a cestování vůbec, zejména v oblíbených místech kolem Zlaté Olešnice, Trutnova, Stachelbergu, v Krkonoších atp.

Nejčastěji pořizuje nevšední záběry ranní krajiny v mlžném oparu, kterým se prodírá svit vycházejícího slunce.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 15. listopadu 2023 v 17 hodin ve výstavním prostoru Městského úřadu.

Vánoce po staru

Muzeum lyžování v Dolní Branné
(výstava otevřena od 17. 11. 2023 do 31. 1. 2024)

V muzeu lyžování v Dolní Branné pro vás bude připravena další výstavu s názvem "Vánoce po staru", evokující staré časy C.K. mocnářství, První republiky a socialismu.

Výstava bude otevřena vždy v otevírací době muzea.

Výstava betlémů v Hostinném

Františkánský klášter v Hostinném

(výstava otevřena od 3. 12. 2023 do 03. 02. 2024)

Krásná výstava betlémů se uskuteční v Hostinném.

Otevírací doba

Prosinec 2023
Út-So    10:00 - 12:00 hod.
                 13:00 - 17:00 hod.
Neděle  13:00 - 17:00 hod.

Leden 2023
Út-So    10:00 - 12:00 hod.
                 13:00 - 17:00 hod.

Žacléřsko ve fotografii

Galerie Pošta, Žacléř

(výstava otevřena od 05. 11. 2023 do 04.02. 2024)

Výstava fotografií autorů z řad široké veřejnosti, které byly zaslány do třetího ročníku fotosoutěže vyhlášené městem Žacléř. Výstava je volně přístupná v Galerii Pošta, Rýchorské náměstí 10.

Změna otevírací doby v listopadu - pouze ut.- pá. OTEVŘENO. 

Výstava je otevřena denně mimo pondělí (út - so. 9–12 a 13–17 hodin, ne. 13–17)

Krakonoš - pán Krakonoš

Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici

(výstava otevřena od 28. 10 do 04. 2. 2024)

Výstava přibližující nejrůznější podoby Krakonoše v umělecké a lidové tvorbě.
Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin.

Volum

EPO 1, Centrum současného umění , Trutnov - Poříčí

(výstava otevřena od  23. 5. 2023 do 18. 2. 2024)

Název výstavy VOLUME lze číst ve dvou rovinách – jednak ve významu „hlasitosť“, jak to známe z každého aparátu reprodukujícího zvuk, a tedy jako odkaz ke zvukové oblasti obecně. „Volume“ ale také znamená „objem“ – termín tomu prvnímu zcela protikladný, odkazující k materiální existenci těles v prostoru. Tato dvojznačnost vyjadřuje podstatu naší výstavy, tematizující vztah zvuku a výtvarné tvorby. Vedle třírozměrných prací jsou zde prezentovány také malba, koncept či video; prostorová tvorba nicméně převažuje, což je dáno už monumentálními prostory Turbínové haly. Tato hala ale kdysi měla i svůj výrazný akustický rozměr – zvuk strojů, který zmizel se změnou její funkce. Právě tuto původní industriální zvukovou krajinu chce výstava VOLUME volně připomenout.

KOR. KON. TOI. 001 -  Miloš Šejn, Adriena Šimotová

Výstavní síň Muzea Krkonoš, klášter Vrchlabí

(výstava otevřena od 17. 11. 2023 do 29.02. 2024)

Výstava tvorby Miloše Šejna a Adrieny Šimotové, dvou významných představitelů českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Nenechte si ujít první z řady výstav nového cyklu „Korkontoi“ (Krkonošané), který bude představovat osobnosti z různých oborů, spjatých s Krkonošemi.

Vernisáž se uskuteční 16. listopadu 2023 v 18 hodin v klášteře.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí (út - ne. 9–17 hodin)

Ejhle saně, hurá na ně!

Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici

(výstava otevřena od 2. 12. 2023 do 17. 03. 2024)

Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici srdečně zve na výstavu, která vám přiblíží historii využití saní v horách i pod horami. Uvidíte různé druhy saní, sáněk a rejdovaček a také dobové fotografie se sáňkařskou tématikou.

Czech nature photo 2023

KCEV Krtek, Dobrovského 3, Vrchlabí

(výstava otevřena od 5. 1. do 12. 3.  2024)

Výstava velkoformátových snímků českých fotografů přírody celého světa ze soutěže Czech Nature Photo 2023.

Vernisáž se uskuteční 4. ledna 2024.

Výstava je otevřena vždy v úterý od 15 do 17 hodin.

Ve znamení tří pštrosích per

Krkonošské muzeum, Jilemnice

(výstava otevřena od  18. 6. do 28. 4. 2024)

Přijměte pozvání na výstavu, která přiblíží nejen jednotlivé osobnosti z rodu Harrachů spravujících jilemnické panství od 18. století, ale také umožní nahlédnout do jejich rodinného života.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 17. června v 17 hodin v prostorách zámku a je součástí programu Muzejní noci.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí (9–12 a 13–16 hodin). V červenci a srpnu otevřeno do 17 hodin.

Výstava Miroslava Šusteka

Lánovské infocentrum

(výstava od 19. 2. 2022 – potrvá neomezeně)

Infocentrum Lánov vás zve na prodejní výstavu malíře Miroslava Šusteka na téma luční kvítí. Déle můžete shlédnout obrázky chalup z Lánova a okolí, malované na dřevěných deskách. Vstup zdarma. Otvírací doba (polední pauza 12:00–12:30): Po 8:00–16:00 Út 8:00–16:00 St 8:00–17:00 Čt 8:00–16:00 Pá 8:00–16:00.

Informace

Ke stažení
formát jpg (137.84 KB)
Další soubory
formát jpg (200.85 KB)
formát jpg (976.96 KB)
formát jpg (5.46 MB)
formát jpg (305.14 KB)
formát jpg (423.73 KB)
formát jpg (156.46 KB)
formát jpg (943.29 KB)
formát jpg (278.2 KB)
formát jpg (597.84 KB)
formát jpg (667.72 KB)
formát jpg (63.88 KB)