Kaple na půli cesty
Share

Přispějte do sbírky a staňte se spolutvůrci Kaple na půli cesty mezi Vrchlabím a Dolním Dvorem

Stará poštovní cesta mezi Vrchlabím a Dolním Dvorem na svých bedrech přenesla již nesčetně poutníků. Mnozí z nich jistě spočinuli u kaple, která už je ovšem minulostí. Spolek Zdravé Krkonoše, který se zabývá záchranou nebo obnovou sakrálních staveb na území Krkonoš a okolí, nyní přichází s iniciativou vybudovat zde kapli novou. Prostřednictvím sbírky na Donio se může tvůrcem nové sakrální stavby stát každý z vás. 

A jaká bude nová Kaple na půli cesty?

Její severní stěna bude zděná, jako odkaz na původní kapličku v daném místě. Bude v ní umístěna nika pro sochu Panny Marie. Boční stěny z modřínových šindelů symbolizují křídla, která ukrývají a ochraňují skromné tajemství nitra kaple. Její strop bude jako pohled na nebesa s modlitbou na skleněné konzole. Červené čočky a kříž jako symbol Krista budou stát přesně mezi dvěma svislicemi, póly.

Návrhy si můžete prohlédnout v přiložené architektonické studii

Ticho a klid místa u poštovní cesty ponese také vzpomínku na fotografa, ornitologa a starostu obce Lánov, Pepu Kalenského, jehož životní nadhled a schopnost spojovat lidi kolem se staly inspirací pro uskutečnění celého projektu.

Na realizaci kapličky můžete přispět buď prostřednictvím aktivní sbírky na stránkách Donio, nebo přímo na účet spolku Zdravé Krkonoše - 107-7144890227/0100, variabilní symbol: 20211.

Chci přispět

Informace

Další aktuality

Po náročných prvních měsících provozu a zejména po velkém vytížení v období jarních prázdnin potřebuje expozice Muzea Krkonoš, ale také expozice ve Čtyřech historických domcích na nám. Míru krátkou pauzu na odpočinek zaměstnanců a drobnou údržbu.
Měsíc duben odstartují Velikonoce se svými tradičními zvyky. Jarní paprsky nás nejen zahřejí, ale přímo nás budou ponoukat k výšlapům do rozkvetlé přírody za příjemného doprovodu ptačího zpěvu. Avšak nejen procházky naplňují naše potřeby, proto přijměte pozvání na pestré akce do různých míst Krkonoš.
Minulý víkend (15. – 17. března) proběhl v Praze tradiční mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World. V rámci zahajovacího dne byla předána ocenění vítězům Velké ceny cestovního ruchu. Jednu z nich převzala také Destinační společnost Krkonoše, která se se svými Pohádkovými Krkonošemi umístila na druhém místě v kategorii Nejlepší turistický produkt.