Nejlepší turistický produkt
Share

Dvojí ocenění pro Krkonoše! Pohádkové Krkonoše a Sedmkrát na Dotek uspěly ve Velké ceně cestovního ruchu

Minulý víkend (15. – 17. března) proběhl v Praze tradiční mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World. V rámci zahajovacího dne byla předána ocenění vítězům Velké ceny cestovního ruchu. Jednu z nich převzala také Destinační společnost Krkonoše, která se se svými Pohádkovými Krkonošemi umístila na druhém místě v kategorii Nejlepší turistický produkt, která se každoročně těší velkému zájmu. Tentokrát se do ni  přihlásilo celkem 27 projektů.

Cenu za DMO Krkonoše převzala Alena Cejnarová, která za projektem Pohádkové Krkonoše již několik sezón stojí. „Máme z toho velkou radost. Pohádkové Krkonoše jsou naše srdcovka a jsme moc vděční, že projekt porota vnímá takto kladně. Rozhodně nás to motivuje do dalších let. Stejně tak nás těší stále rostoucí obliba produktu mezi návštěvníky i místními rodinami. Takto rozsáhlý počin by se ovšem neobešel bez podpory v území. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat nejen partnerům, ale také všem razítkovacím místům za skvělou spolupráci a zájem podílet se aktivně na produktu a jeho dalším rozvoji,“ řekla Cejnarová a dodala, že na příští sezóny chystá destinační společnost v Pohádkových Krkonoších několik inovací. 

Podle poroty, která cenu udělovala, se jedná o perfektní projekt pro rodiny s dětmi, který motivuje navštěvovat a objevovat i méně známá místa. Porota ocenila také hezké grafické zpracování v tradičním stylu.

Pohádkové Krkonoše

O projektu Pohádkové Krkonoše

Razítkovací hra Pohádkové Krkonoše tvoří komplexní nabídku aktivit pro rodiny s dětmi, které tráví dovolenou, víkend či výlet v Krkonoších. Síťuje vhodná místa pro tuto cílovou skupinu a funguje na principu partnerství destinační společnosti s informačními centry, provozovateli tradičních služeb, dobrovolnými spolky i regionálními výrobci.

Hlavním lákadlem produktu je bezesporu postava Krakonoše a jednoznačná linka s Krkonošskými pohádkami Marie Kubátové, kterou uživatelé snadno objeví. Veškeré ilustrace vznikly přímo pro potřeby produktu a jsou dílem akademické malířky Renáty Oppeltové. Pohádkové postavy mají svůj příběh a úlohu v rámci produktu, kterým děti zároveň provázejí. Stěžejní aktivitou produktu je razítkovací hra. Do té je zapojeno 40 výletních cílů v rámci celého regionu. 

Nejlepší udržitelný projekt

Ocenění také pro DOTEK

Kromě DMO Krkonoše cenu převzal také DOTEK – dům obnovy, tradic, ekologie a kultury v krkonošském Horním Maršově. Konkrétně v kategorii Nejlepší udržitelný projekt, kde získal druhé místo za projekt Sedmkrát na Dotek. Cenu převzala paní Hana Kulichová.

„Udržitelnost je v současné době velmi aktuální a naléhavá výzva nejen pro cestovní ruch. Jsem ráda, že se v této soutěži zohledňují přínosy či dopady turistických produktů a projektů na místo, přírodu a místní komunity. Ocenění jsme získali za to, že jsme názornou ukázkou toho, jak lze realizovat udržitelný cestovní ruch v praxi – od fungování ubytovacího zařízení se značkou Ekologicky šetrná služba-Ecolabel až po nabídku informačních a interpretačních služeb spojených v produkt šetrného turismu 7x na DOTEK, který má regionální značku Krkonoše – originální zážitek. Deset let nabízíme zážitkové cesty, questy, terénní programy především pro rodiny s dětmi, řemeslné dílničky, akce pro veřejnost. V domě poskytujeme komentované prohlídky a dům slouží také jako výuková pomůcka pro školní skupiny, které k nám jezdí na vícedenní pobyty. Naším heslem je „přijít – prožít –porozumět“ - klademe důraz na porozumění a hlubší vhled do místního přírodního a kulturního dědictví, který umožní návštěvníkům pochopit vývoj a osudy zdejší krajiny a jejích obyvatel i náhled do života místní komunity,“ řekla k ocenění Hana Kulichová. 

O soutěži

Soutěž Velká cena cestovního ruchu zviditelňuje výjimečné počiny v oblasti cestovního ruchu, upozorňuje na atraktivní novinky a má napomoci pracovníkům státní správy i soukromým subjektům působícím v tomto oboru při vytváření komunikačních strategií a efektivním oslovování cílových skupin.

Tradičním organizátorem soutěže je společnost COT group, partnerem a spoluorganizátorem 17. ročníku byla společnost ABF, pořadatel mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, neméně důležitým partnerem pak Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

Soutěžní projekty posuzují v každé kategorii samostatné odborné poroty – tvoří je odborníci na marketing, cestovní ruch, grafický design, destinační management a příbuzné disciplíny, stejně jako členové akademické obce či profesních svazů a zástupci organizátorů. (Zdroj: COT group)

Bližší informace:

Alena Cejnarová, marketing pro Destinační společnost Krkonoše, e-mail: acejnarova@krkonose.eu, tel.: +420 775 231 136

Další aktuality

Po náročných prvních měsících provozu a zejména po velkém vytížení v období jarních prázdnin potřebuje expozice Muzea Krkonoš, ale také expozice ve Čtyřech historických domcích na nám. Míru krátkou pauzu na odpočinek zaměstnanců a drobnou údržbu.
Stará poštovní cesta mezi Vrchlabím a Dolním Dvorem na svých bedrech přenesla již nesčetně poutníků. Mnozí z nich jistě spočinuli u kaple, která už je ovšem minulostí. Spolek Zdravé Krkonoše, který se zabývá záchranou nebo obnovou sakrálních staveb na území Krkonoš a okolí, nyní přichází s iniciativou vybudovat zde kapli novou. Prostřednictvím sbírky na Donio se může tvůrcem nové sakrální stavby stát každý z vás.
Měsíc duben odstartují Velikonoce se svými tradičními zvyky. Jarní paprsky nás nejen zahřejí, ale přímo nás budou ponoukat k výšlapům do rozkvetlé přírody za příjemného doprovodu ptačího zpěvu. Avšak nejen procházky naplňují naše potřeby, proto přijměte pozvání na pestré akce do různých míst Krkonoš.