Share

Běžecké trasy pod Černou horou: Červená trasa

Hostinné
A. OKRUH HOSTINNÉ - ČERMNÁ - HOSTINNÉ Průběh trasy: 0,0 km Trasa začíná na Plecháčově kopci na rohu lesa u zahrádkářské kolonie, nebo nad bývalou školkou na Sibyle. Od zahr.kolonie podél lesa, pod vodojemem nad Sibylu, zahnout doprava stoupáním podél lesa, průjezd lesní cestou. 1,3 km Výjezd z lesa na volné pláně s panoramatem Krkonoš (Kotel až Černá hora). Kolem křížku s příznačným německým nápisem pro toto místo „Siehe ! Wie hat Gott die Welt geliebt“ (Hleď ! Jak Bůh má svět rád). Sjezd a krátké stoupání, zahnout doprava. Rovně vedle posedu ve stromě. 2,3 km Pokračovat rovně. U dalšího posedu odbočka doprava - nejkratší cesta do Čermné, nebo trasa okruhu zpět z Čermné. 2,8 km Nad mezí před sjezdem pod Červenou výšinu. Zahýbá se doprava. 4,0 km Pod Červenou výšinou. Stoupání podél lesa na Červenou výšinu, nebo alternativně lesní cestou - míjí se Červená výšina,později se napojuje (podle sněhových podmínek). 4,5 km Krátce za Červenou výšinou u posedu se zahýbá doprava podél lesa. Zleva napojení zelené trasy od Rudnické rokle. 5,0 km Krátký průjezd lesem. V lese doleva odbočka zelené trasy směr Janovice, Bolkov s prudkým sjezdem. Pokračování rovně podél dvou výběžků lesa (zprava kravín v Čermné). 6,0 km Roh táhlého lesa s vyústěním lesní cesty „Občerstvovačka“. Zahnout doprava a po rovné trase pokračovat směr Čermná. Alternativně trasa „Janský Dvůr“ - pokračuje se rovně lesní cestou. 8,0 km Odbočka doprava podél meze, sjíždí se do Čermné, směr kostel (rovně pokračuje na Pilníkov- trasa B.).Projede se krátkým lesíkem, kopec se sjezdem traverzuje směrem k silnici. 9,0 km Hostinec Čermná. Občerstvení. Pokračovat pěšky kolem kostela. Za posledním domem už vyjetá stopa.Rovně mírným stoupáním, z levé strany Hubertova výšina. 10,3 km Roh lesa u posedu, zahnout doprava na lesní cestu, průjezd lesem. 11,1 km Výjezd z lesa na volnou planinu, pokračovat rovně. 11,6 km Zahnout doleva, krátký průjezd lesem. Rovně je spojovací trasa na Červenou výšinu. Doleva mírným klesáním podél lesa. 12,5 km Napojení na příjezdovou trasu od Hostinného. 14,8 km Výjezd na začátek trasy na Plecháčově kopci, od vodojemu sjezd směrem k sídlišti. B. ORKUH HOSTINNÉ - PILNÍKOV - ČERMNÁ - HOSTINNÉ Průběh trasy: 0,0 km až 8,0 km Trasa stejná s okruhem A. 8,0 km Asi po 200 m odbočka doleva směr Lesní Domky. 8,8 km Lesní Domky, krátce po cestě Čermná-Vlčice. 9,3 km Odbočka ze silnice doprava. Pokračovat podél potoka směr Letná. Několikrát se na mostech křižuje potok. 11,0 km Zahnout přes most doprava, stoupání, potom sjezd kolem dančí obory.Přejezd cesty, stoupání a sjezd do Pilníkova. 12,0 km Vyjede se u posledních domů při silnici na Letnou. Zde je možné pokračovat okruhem dál, nebo pěšky 0,7 km okolo slévárny, „Myší dírou“ na náměstí v Pilníkově. Hostinec s občerstvením. Stejnou cestou pěšky zpět. 12,0 km Stoupání vlevo podél statkářské a lesní cesty. Projíždí se planinami mezi lesy. Nikde neodbočuje, směr k posledním domům nad Čermnou při silnici Čermná-Vlčice. 15,0 km Výjezd u křížku. Pokračuje se vlevo, sjezd pod Písečný vrch, poslední úsek k silnici se schází pěšky. Doprava a krátce pěšky po silnici. 16,0 km Hostinec-Čermná. Občerstvení. 16,0 km až 21,8 km Trasa z Čermné na Hostinné stejná s okruhem A. C. ALTERNATIVNÍ TRASA "JANSKÝ DVŮR" Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena myslivci při navážení krmení pro zvěř. Průběh trasy: 0,0 km „Občerstvovačka“ na 6 km trasy A. nebo B. Stoupání lesní cestou. Na vrcholu stoupání křižovatka cest a turistické značení „Nad Liškou“. Zahnout doprava a sjezdem, místy prudším sjíždět k Janskému Dvoru. Asi 200 m před Janským Dvorem zahnout doprava. Stoupá se lesní cestou, na výjezdu z lesa pokračuje stoupáním rovně. 4,8 km Vyjede se na 7,6 km trasy Hostinné-Čermná a pokračuje do Čermné. D. ALTERNATIVNÍ TRASA "VÝCHODNÍ POTOK" Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena jezdci na koních a chodci. Trasa je vhodná pro treninky škol. Průběh trasy: 0,0 km Vychází se na lesní cestě za garážemi Podháj, asi po 200 m od odbočky ze silnice Hostinné-Čermná (za garážemi Podháj). Vede lesní cestou údolím podél Východního potoka. 2,8 km Na konci trasa vychází stoupáním z lesa a ústí na magistrále Hostinné-Čermná.

Informace

Lokalita
Adresa
Náměstí 69
543 71 Hostinné