krkonose.eu » Fundusz turystyki

Fundusz turystyki

Wydrukować
Związek gmin Krkonoše - Ważne działania - Dotacje i projekty - Członkowie Funduszu Karkonosze - Partnerzy - Prasowe - Kontakty

Idea wspólnej promocji regionu turystycznego Karkonosze nie jest nowa. Jednym z ważnych kroków było założenie Związku Miast i Gmin Karkonosze (Svazek měst a obcí Krkonoše), które miało miejsce w roku 2000. Związek podjął się niełatwej roli inicjatora współpracy urzędów miejskich i gminnych, przedsiębiorców pracujących w branży turystycznej, dyrekcji czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa Krnap) i innych podmiotów. Wiele przeszkód w działaniach rozwojowych oraz w kwestiach finansowych wynika z podziału administracyjnego, zgodnie z którym Karkonosze leżą na terenie dwóch jednostek administracyjnych, Kraju Kralovohradeckiego i Kraju Libereckiego.

Celem powstania Funduszu Turystyki Karkonoszy (Fond cestovního ruchu Krkonoš) było zapewnienie wspólnych procedur przy zabieganiu o zrównoważony rozwój regionu turystycznego. Główną ideą jest stworzenie dobrze działającego systemu wspólnej promocji, ogólnokarkonoskich projektów a także prezentacja na targach turystycznych w kraju i za granicą oraz związane z tym finansowanie.

Temu właśnie służy, powołany w dniu 25.06.2002 r. przez Walne Zgromadzenie Związku Karkonosze, Funduszu Turystyki, który rokrocznie zasilają finansowo miasta, gminy oraz podmioty gospodarcze. Korzyści z istnienia Funduszu czerpią wszyscy – łączy on źródła finansowania, oszczędzając w ten sposób koszty, które trzeba by ponieść w przypadku indywidualnych działań, a także zwiększa efektywność promocji Karkonoszy jako całości.

Każdy podmiot zasilający Fundusz wspomaga realizację projektów mających na celu wsparcie turystyki (projekty „Karkonoskie cyklobusy”, „Karkonosze – raj narciarstwa biegowego”, „Karkonosze z siodełka roweru” itd.). Dzięki niemu wydawane są wspólne regionalne materiały promocyjne (gazeta turystyczna „Sezon na Karkonosze”, składana mapka „Karkonosze od wiosny do jesieni”, „Długie zjazdy” i inne); dzięki jego wsparciu region jest prezentowany na krajowych i zagranicznych targach oraz wystawach turystycznych.

Właśnie za pośrednictwem Funduszu zapewniany jest najczęściej konieczny własny udział finansowy w grantach i dotacjach, z których pokrywane są koszty wymienionych działań. Związek Miast i Gmin Karkonosze do każdej korony ofiarowanej przez swoich członków oraz przez przedsiębiorców pozyskuje co najmniej trzy korony z grantów i dotacji.

 

Pliki do ściągnięcia (w formacie PDF – Adobe Acrobat)

Statut Fondu CR
Nabídka členství do FCR
Zhodnocení aktivit za rok 2013
Plán aktivit za rok 2014
Plán aktivit za rok 2015
Partneři - Fond CR - akt. k 28.1.2016
Zhodnocení aktivit za rok 2016
Plán aktivit za rok 2017
Plán aktivit za rok 2018
Veletrhy a prezentační akce v roce 2018 - nabídka spolupráce
Plán aktivit na rok 2019
Veletrhy a prezentační akce v roce 2019 - nabídka spolupráce
Plán aktivit za rok 2016
Marketingový plán 2017
Marketingový plán 2018
Marketingový plán 2019
Zhodnocení aktivit za rok 2017
Zhodnocení aktivit za rok 2018
Statistická data návštěvnosti Krkonoš
Plán činnosti Svazku 2020
Marketingový plán 2020