Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Karkonosze – oryginalny produkt

Karkonosze – oryginalny produkt

Wydrukować

KRKONOŠE – oryginalny produkt

Robiąc zakupy na terenie Karkonoszy, spotkać się można z produktami oznaczonymi specjalnym logo „Krkonoše – originální produkt®“, czyli „Karkonosze – oryginalny produkt“. Oznaczenie to mówi nam, że produkt przeszedł przez surowy proces certyfikacji, gwarantujący klientowi, że produkt rzeczywiście pochodzi z Karkonoszy.

Lokalne pochodzenie nie jest jednak jedynym warunkiem udzielenia certyfikatu. Oznakowane produkty muszą przyczyniać się do propagowania dobrego imienia regionu, dlatego też muszą być odpowiedniej jakości, przyjazne dla środowiska, w jedyny w swoim rodzaju sposób związane z Karkonoszami – wyprodukowane przy użyciu tradycyjnych technologii, ręcznie lub z lokalnych surowców, wyjątkowe dzięki swej wysokiej jakości. Komisja certyfikacyjna ocenia wszystkie te cechy odrębnie dla każdego produktu..

Lokalna grupa działania MAS Krkonoše, o.s. przydziela tę markę produktom rzemieślniczym, rolniczym i naturalnym. Oznakowanie lokalnych produktów jest jedną z możliwości połączenia ochrony przyrody z gospodarką człowieka. Marka może się utrzymać dzięki wyjątkowości Karkonoszy jako terenu o zachowanej przyrodzie, objętego ochroną w ramach parku narodowego oraz obszaru Natura 2000. Celem oznakowania produktów lokalnych jest uwidocznienie regionu Karkonoszy oraz pomoc dla lokalnych producentów. Marka ułatwi też orientację klientom – i to zarówno turystom, którzy pragną przywieźć prawdziwą pamiątkę z Karkonoszy, jak i miejscowym mieszkańcom, którzy zapragną wesprzeć poprzez zakupy „swoich“ karkonoskich producentów. Oznakowanie uniemożliwi też pozaregionalnym producentom wykorzystywanie nazwy i symboli związanych z Karkonoszami.

Kontakt: Eva Říhová
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Mob.: +420 732 494 146
Email: rihova@mas-krkonose.cz
Web: http://www.domaci-vyrobky.cz
Web: http://www.mas-krkonose.cz


PODKRKONOŠÍ – produkt regionalny

W regionie Podkrkonoší (czyli dosłownie „Podkarkonosze, czeskie Przedgórze Karkonoszy) od lipca 2008 r. istnieje regionalna marka „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“. Oznaczenie to mówi nam, że produkt przeszedł przez surowy proces certyfikacji, gwarantujący klientowi, że produkt rzeczywiście pochodzi z Podkrkonoší. Lokalne pochodzenie nie jest jednak jedynym warunkiem udzielenia certyfikatu. Oznakowane produkty muszą przyczyniać się do propagowania dobrego imienia regionu, dlatego też muszą być odpowiedniej jakości, przyjazne dla środowiska, w jedyny w swoim rodzaju sposób związane z Podkrkonoším – wyprodukowane przy użyciu tradycyjnych technologii, ręcznie lub z lokalnych surowców, wyjątkowe dzięki swej wysokiej jakości.

Kontakt: Petra Václavíková
Místní akční skupina Podchlumí, o.s.
Holovousy 39
508 01 Hořice
Mob.: +420 739 065 255
Email: info@holovousy.cz
Web: http://www.domaci-vyrobky.cz
Web: http://www.podchlumi.cz