Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Muzeum Vápenka

Wydrukować
Muzeum Vápenka
v
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov
Email: info@veselyvylet.cz
Telefon: +420 499 874 298
Web: http://www.veselyvylet.cz
Mapa: Widzenie

Na zabytkowej ośmiobocznej wieży byłego pieca wapiennego z XIX wieku powstała nadbudowa, mieszcząca w sobie muzeum. Na pozór zwyczajne historie ludzi zamieszkujących te okolice przypominają o trudnej historii Karkonoszy, Czech, Europy i całego świata. Nowocześnie zorganizowana stała wystawa w formie krótkich historii uzupełniających fotografie prezentuje siedem wieków życia w albeřickiej dolinie. Wykorzystano 143 fotografie z archiwum organizacji Vesely výlet, większość z nich to fotografie stare, które nigdy nie były publikowane. Z pomocą osób pamiętających dawne czasy w ciągu wielu lat pracy udało się odkryć, kogo zdjęcia przedstawiają i powiązać ludzi z konkretnymi wydarzeniami. Klucze od muzeum wypożyczyć można w ośrodku informacji Veselý Výlet we wsi Temny Dul.