Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Cele turystyczne od A do Z » Budownictwo ludowe w Rokytnicach

Budownictwo ludowe w Rokytnicach

Wydrukować
Budownictwo ludowe w Rokytnicach
Obr.
Dolní 365, 512 44 Rokytnice n/Jiz.
Email: ic.roky@seznam.cz
Telefon: 0042 481 522 084
Web: www.infocentrum-roky.cz
Mapa: Widzenie

Typowe drewniane domy, zwane zrębowymi, znaleźć można w wielu punktach miasta. Budowano je z pni drewna które ociosywano do uzyskania przekroju o kształcie kwadratu. Belki barwiono na żółto, czerwono, brązowo, zielono lub czarno, często wykorzystując do tego celu krew zwierząt. Szpary między belkami wypełniano mchem i gliną, następnie bielono. Dach pokryty był zazwyczaj gontem lub słomą. Każdy dom zrębowy ma wiele różnych ozdobnych elementów, które nadają mu unikatowy charakter. Dekoracyjne były przede wszystkim obramienia okienne, drzwi, szczyty. W każdym domu była izba z piecem, w której mieszkała cała rodzina z kilkorgiem dzieci. Obórka dla kozy czy krowy, które stanowiły podstawowy inwentarz, mieściła się w drugiej części domu.