Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Cele turystyczne od A do Z » Muzeum Karkonoskie Jilemnice

Muzeum Karkonoskie Jilemnice

Wydrukować
Muzeum Karkonoskie Jilemnice
Krkonošské muzeum Exponát - betlém
Zámek 75, 514 01 Jilemnice
Email: kmjilemnice@krnap.cz
Telefon: +420 481 543 041
Web: http://www.kmjilemnice.cz
Mapa: Widzenie

Od 1953 r. muzeum ma swoją siedzibę w dawnym pałacu hrabiowskiego rodu Harrachów. Decydującą rolę w tworzeniu muzeum przypisać możemy JáchymowiMetelce (1853-1940), dawnemu dyrektorowi szkoły dla dziewcząt w Jilemnicach. Już w 1929 r. powstały zarodki trzech dzisiejszych stałych wystaw muzeum: historyczno-etnograficznej, narciarskiej oraz galerii. Rozwinąć je można jednak było dopiero po przeprowadzeniu się do większego pałacu. Muzeum koncentruje się przede wszystkim na historii i etnografii Karkonoszy Zachodnich, początkach narciarstwa czeskiego, a w części galeryjnej na dziele malarza FrantiškaKavána (1866-1941). Od roku 1979 muzeum podlega czeskiemu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu. Muzeum znajdziemy w pałacu koło kościoła ok. 150 m od rynku. Parkować można tuż koło parku. Czynne: · przez cały rok: wtorek- niedziela 8godz. 8:00-12:00 i 13:00-16:00, w lipcu i sierpniu do 17:00 · zwiedzanie trwa min. 70-90 minut · liczba osób w grupie do 45;z wyjątkiem szopki mechanicznej można muzeum zwiedzać bez przewodnika · wejście: 80 Kči 40 Kč