Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Cele turystyczne od A do Z » Kapliczka św. Barbary

Kapliczka św. Barbary

Wydrukować
Kapliczka św. Barbary
Kaplička sv. Barbory Kaplička sv. Barbory
Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl
Email: infocentrum@cernydul.cz
Telefon: 00420 499 429 618
Web: http://www.cernydul.cz
Mapa: Widzenie

Kapliczka znajduje się po prawej stronie drogi wiodącej z miejscowości Černý Důl do Jańskich Łaźni, niecałe 2 km powyżej miasteczka. Po II wojnie światowej była bardzo zaniedbana, a nawet dewastowana, dopiero w drugiej połowie lat 90. XX wieku zdecydowano się ją wyremontować. Po mniej więcej sześciu latach prac renowację ukończono i kapliczkę ponownie wyświęcono. Ponieważ jednak nikt nie miał pojęcia, jakie wezwanie kiedyś nosiła, trzeba było kwestię tę przemyśleć. A że Černý Důl powstał jako osada górnicza - zdecydowano, że będzie to św. Barbara, patronka górników