Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Ekocentrum DOTEK

Wydrukować
Ekocentrum DOTEK
Dotek - selské stavení Dotek - nádvoří Dotek Dotek - fara Dotek - zadní část Dotek 2 Dotek 3 Dotek - pokoje v podkroví Dotek - historický interiér Dotek - černá kuchyně
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
Email: anna.ctvrtnikova@ekologickavychova.cz
Telefon: (00420) 739 203 211
Web: http://www.sever.ekologickavychova.cz
Mapa: Widzenie

DOTEK - Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury (Dom Odnowy Tradycji, Ekologii i Kultury, w skrócie „Dotek” czyli „Dotyk”). Była barokowa plebania w Hornym Maršovie jest przykładem jedynego w swoim rodzaju połączenia zabytku kultury z nowoczesnymi technologiami - wyposażona jest bowiem w ogrzewanie na biomasę, kolektory słoneczne i system odzysku ciepła. Plebania należy do ośrodka SEVER, który w 2013 r. zakończył jej remont generalny i przebudowę. Celem DOTEK-u jest pogłębienie więzi człowieka z krajobrazem i naturą, zachowanie dziedzictwa kultury, popularyzacja umiejętności zmierzających do zrównoważonego życia. DOTEK realizuje programy edukacyjne dla szkół, seminaria dla dorosłych, działania kulturalno-oświatowe, wycieczki, w tym wycieczki tematyczne, działania popularyzujące rzemiosła dla różnych grup wiekowych, usługi informacyjne dla turystów i gości odwiedzających interaktywną wystawę „Fara na Dotek” („Plebania w dotyku”), świadczy także usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajmuje pomieszczenia na cele organizowania seminariów, imprez towarzysko-kulturalnych i przedsięwzięć edukacyjnych. Centrum dla turystów czynne jest codziennie od godz. 9:00 do 17:00, można się umówić również poza tymi godzinami.