Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Černý Důl

Wydrukować
Černý Důl
Černý Důl Černý Důl Černý Důl 2
Černý Důl 48, 543 44 Černý Dul
Email: info@cernydul.cz
Telefon: +420 499 435 164
Web: http://www.cernydul.cz

Miasteczko leży w dolinie potoku Čistá u podnóża Karkonoszy na wysokości 684 m n.p.m. Jego powstanie związane jest z początkami wydobycia rud w Karkonoszach. Pierwsze wzmianki o wydobyciu rudy żelaza w dolinie Čistej pochodzą z 1383 roku. Punktem, wokół którego koncentrowała się tutejsza górnicza kolonizacja w XIV wieku, był nieistniejący już dziś zameczek Purkhybl, stojący na wąskim cyplu skalnym nad zbiegiem potoków Čistá i Smrčina na południowym skraju gminy. W okolicy znajdziemy wiele pogórniczych pozostałości, których część obejrzeć można na mniej więcej kilometrowej pętli pierwszej górniczej ścieżki edukacyjnej w Karkonoszach, zwanej „Berghaus”.