Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Cele turystyczne od A do Z » Barokowe rzeźby

Barokowe rzeźby

Wydrukować
Barokowe rzeźby
Barokní sochy Jilemnice
Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice
Email: info@jilemnice.cz
Telefon: +420 481 541 008
Web: http://www.ic.mestojilemnice.cz
Mapa: Widzenie

Jilemnicki rynek, Masarykovo náměstí (Plac Masaryka) o zachowanym średniowiecznym rzucie przez wieki stanowi centrum naszego miasta. Możemy tu zobaczyć: Empirową studnię z roku 1836, która służyła jako źródło wody pitnej, a także jako zbiornik wody do gaszenia pożarów. Studnia jest bogato zdobiona. Pośrodku stoi kolumna ze znajdującymi się na każdej z czterech stron lwimi głowami, z których wypływa woda. Nad nimi, na gzymsie znajduje się empirowy wazon zwieńczony bogatą rozetą. Studnia na Placu Masaryka to centralne miejsce rynku i cenny zabytek techniki. Barokowa grupa rzeźb Krzyża Św. Krzyż pierwotnie znajdował się w polu, uzupełniają go dwie starsze rzeźby świętych - po lewej św. Jan Nepomucen, po prawej św. Wawrzyniec. Ufundowany został przez K. Hrubego i jego żonę w 1799 r. Po ich śmierci krzyż przeniesiono. Dzisiejszy kształt grupa rzeźb zyskała dopiero w 1835 r. Pod koniec okresu międzywojennego z uwagi na ruch na rynku przeniesiono ją jeszcze o kilka metrów na południe. Kiedyś obok daty na krzyżu znajdował się napis: „Na tvůj hlas, ó Spasiteli, v tmavých hrobích čekáme, mezi tvoje vyvolený početný bejt žádáme” („Na Twój głos, o Zbawicielu, w ciemnych grobach czekamy, między Twymi wybranymi być prosimy”). Kamienne elementy rzeźby wykonane są z czerwonego piaskowca. Od czasu, kiedy w 1985 r. zabytek odrestaurowano, nie wymagał większych prac konserwatorskich. Grupa Krzyża Św. - obok studni miejskiej - należy do dominujących elementów rynku. Grupa Marii Panny Ta grupa rzeźb datowana jest na 1723 r., natomiast mapa z roku 1765 zaświadcza o jej umiejscowieniu przed ratuszem w południowo-zachodniej części rynku w Jilemnicach. Na prostokątnym cokole umieszczona jest mensa ołtarzowa. Podczas wielkich uroczystości odprawiano tu mszę św. Rzeźba Marii Panny jest podniesiona, z prawej strony umieszczona jest św. Barbara, z lewej św. Maria Magdalena. Cała grupa nie wyprze się wpływów słynnego rzeźbiarza M. B. Brauna. Najbardziej charakterystycznym i widocznym zabytkiem rynku jest ratusz, przebudowany w stylu klasycystycznym po wielkim pożarze miasta w 1788 r. W jego wieży znajduje się jedyny w swoim rodzaju zegar-kwadransiak, którego dzwony (cymbały) w ciągu dnia biją 1020 razy.