Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Cele turystyczne od A do Z » Albeřickie kamieniołomy

Albeřickie kamieniołomy

Wydrukować
Albeřickie kamieniołomy
a
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov
Email: info@veselyvylet.cz
Telefon: +420 499 874 298
Web: http://www.veselyvylet.cz
Mapa: Widzenie

Albeřickie Kamieniołomy (Albeřické Lomy) to zabytek przyrody. W XIX wieku wydobywano to wapień i wypalano wapno. Jeden stary wapiennik, służący do produkcji wapna palonego, obejrzeć można w miejscowości Horní Albeřice. Stoi przy drodze w kierunku Lysečinskiej boudy i niedawno otwarto w nim muzeum. W kamieniołomach, będących domem dla wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin wapieniolubnych, zachowały się pozostałości po wydobyciu, a także niewielkie przykłady krasu podziemnego. Opuszczony kamieniołom Bischofův lom ma dużą głębokość. Nawet podczas gorącego lata temperatura w jego wnętrzu oscyluje około 7°C. Na końcu kamieniołomu znajduje się wejście do krasowej Jaskini Albeřickiej (Albeřicka jeskyně), w której kryje się duże podziemne jezioro o głębokości około 15 metrów. Bliżej w kierunku granicy z Polską znajduje się kolejna jaskinia - Jaskinia Karkonosza (Krakonošova jeskyně), która ma podobną długość, jak Albeřicka. Czynne codziennie od godz. 8:30 do 18:00. Ewentualne ograniczenia godzin otwarcia znaleźć można w aktualnościach.

Czynne:
Otevřeno je denně od 8.30 - 18.00.
Případné omezení provozu je uvedeno v aktualitách.