Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Press Releases

Press Releases - 2018

Print
Krkonose Union - Major Activities - fond cestovního ruchu - Members of the Krkonose Fund - Partners - Contacts

Tiskové zprávy: rok 2018 - rok 2017 - rok 2016 - rok 2015 - rok 2014 - rok 2013 - rok 2012 - rok 2011 -

11.06.2018 - Krkonošská sezona – léto 2018

Na pultech spolupracujících informačních center si můžete vyzvednout další vydání turistických novin Krkonošská sezona z vydavatelské knihovničky Svazku Krkonoše. Na dvaceti stránkách tiskoviny je zpracována pestrá paleta možností a příležitostí, novinek a tipů, kam se vydat na výlet.

Více v příloze...

11.05.2018 - Z dění krkonošských infocenter - Setkání v Horní Branné

Výjezdní marketingové zasedání pracovníků krkonošských informačních center, pod taktovkou Karly Svaté z Regionálního turistického informačního centra (RTIC) Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, se na pozvání pana starosty Luboše Zimmermanna, uskutečnilo v Horní Branné.

Více v příloze...

17.04.2018 - Dvouletý projekt otevírá další možnosti „na poli“ regionálního rozvoje Krkonoš

„Svazek Krkonoše, resp. jeho pracovníci, naplňují široké portfolio činností,“ uvedla Eva Šulcová, ředitelka Svazku Krkonoše a doplnila: „Monitorujeme možnosti získání finančních prostředků a využíváme otevřených dotačních titulů. Snažíme se území pomáhat. Iniciujeme aktivity a vytváříme takové materiály, které jsou prospěšné jak pro trvale žijící obyvatele, tak příznivce a turisty, kteří ho navštěvují. Spolupracujeme s řadou partnerů v území i mimo něj. Udržujeme pracovní i diplomatické vazby s kraji, ministerstvy, včetně úzké spolupráce se Správou Krkonošského národního parku. Vytváříme aktivity přírodě blízké a k přírodě šetrné s mottem: ukažme veřejnosti méně známá krásná místa a motivujme je k ohleduplnému pohybu a chování v národním parku.“

Více v příloze...

11.04.2018 - VELETRHY A PREZENTAČNÍ AKCE za účasti Svazku Krkonoše v roce 2018

Krkonoše – svazek měst a obcí v prvním čtvrtletí t. r., ve spolupráci s Královéhradeckým a Libereckým krajem a státní agenturou CzechTourism, využil nabídky účastnit se výstavních a veletržních expozicí.

Více v příloze...

03.04.2018 - Krátce a aktuálně z krkonošských infocenter

Pravidelné konzultace pracovníků krkonošských informačních center pokračují. Vybrali jsme pro vás…

Více v příloze...

26.03.2018 - Atraktivně zpracovaný propagační materiál Za krkonošskými výhledy s novým průvodcem

Krkonošská panoramata jsou vyhlášená. Však si vzpomeňte na Homolkovi! Kde všude se můžete rozhlédnout po krkonošských horách a údolích, doporučí nová brožurka Krkonošské výhledy.

Více v příloze...

22.03.2018 - Probuzené zajímavosti měst Vrchlabí a Kowary „nadosah“

Regionální turistické informační centrum (RTIC) Krkonoše zpřístupňuje kulturní a architektonicko-historické atraktivity měst Vrchlabí a Kowary. Tak by se dal jednoduše shrnout „balíček“ projektového záměru, vedeného pod reg. číslem: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000476

Více v příloze...