Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Tourist Information Centres » Informační centrum Správy KRNAP - Harrachov

Informační centrum Správy KRNAP - Harrachov

Print
Informační centrum Správy KRNAP - Harrachov
IC Harrachov IC Harrachov expozice
Harrachov 442, 512 46 Harrachov
Email: icharrachov@krnap.cz
Phone: (00420) 481 529 188
Web: http://www.krnap.cz
Map: View

IC nabízí: - expozici o Krkonoších – vegetační stupně v Krkonoších - veškeré informace o Krkonošském národním parku a o Krkonoších - prodej propagačního materiálu Správy KRNAP - prodej map a průvodců po Krkonoších - promítání videofilmů s tématikou ekologie, historie i současnosti Krkonoš (zdarma) - přednášky (na středisku i přímo na boudách) a doprovody s výkladem v terénu: cena dohodou, vždy pro maximálně 15 osob, tématika přednášek: lesnictví, botanika, zoologie, historie, geomorfologie atd. - jazykové možnosti: angličtina, němčina, francouzština, polština - závazné objednávky 10 pracovních dní předem plánovaným termínem na tel. 481 529 188 - doporučení tras na výlety a do dalších expozicí a muzeí KRNAP - virtuální procházku Harrachovem i celými Krkonošemi a jejich přírodou prostřednictvím dotykové obrazovky - informace o autobusových a vlakových spojích - vystavení dokladu k vjezdu vozidlem (příp. s poplatkem za vjezd) platným pro oblast Harrachovska

Opening hours:
1.6. - 30.9.
Daily: 8:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

1.10. - 23.12.
Mon-Fri: 8:00 - 12.00, 12:30 - 15:00

27.12. - 31.3.
Daily: 8:30 - 12:00, 12:30 - 16:30

1.4. - 31.5.
Mon-Fri: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00