krkonose.eu » Cele turystyczne od A do Z » Kościół św. Jerzego

Kościół św. Jerzego

Wydrukować
Kościół św. Jerzego
Kostel sv. Jiří
Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice
Email: info@jilemnice.cz
Telefon: +420 481 541 008
Web: http://www.mestojilemnice.cz
Mapa: Widzenie

W 1398 roku Euzebia von Waldstejn (Valdštejn) kazała wybudować w środku wsi drewniany kościół, który jednak został zniszczony podczas wojen husyckich. Później, w 1490 roku, właściciel majątku Jerzy von Waldstein wybudował nowy kościół, tym razem kamienny, z dzwonnicą. W 1857 roku rozpoczęła się jego przebudowa i 21 września tego roku położono kamień węgielny pod budowę dzisiejszej świątyni, którą wyświęcono 2 października 1860 r. Wewnątrz kościoła, po prawej stronie na ścianie znajduje się płyta z białego marmuru z czterema postaciami dzieci, Chrystusem na krzyżu i czeskim napisem: „W roku 1597 przed tym oto ołtarzem martwe ciała synów i córek pana Johanna Blediny, urzędnika dóbr szczepanickich, w ciszy oczekują na przyjście Pana”. W ścianie zewnętrznej kościoła wmurowano dwa kamienie nagrobne z piaskowca, na których umieszczono ledwo już czytelne napisy: „Wiem, że mój Zbawiciel żyje, i że ja w ostatni dzień z ziemi znowu wstanę. Będę odziany w swoją skórę i w swoim ciele ujrzę Boga swego, kogo ja sam ujrzę i moje oczy patrzeć będą na niego a nikt inny! Tę nadzieję chowam w swoim sercu. To ciało spoczywa w Panu...” (dalej nieczytelne). Drugi z nagrobków mówi, że „Roku Pańskiego 1606 zmarł dnia 26 kwietnia wysoko urodzony pan Jan Bledina...” Ostatni większy remont kościoła przeprowadzono w latach 1969-1970.