Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

25.05.2017

Jízdní řád Krkonošských cyklobusů na léto 2017[celý text]

22.05.2017

The Best of Czech Press Photo[celý text]

18.05.2017

Ekologické zemědělství v Královehradeckém kraji[celý text]

11.05.2017

Pozvánka na zahájení cykloturistické sezony v Krkonoších[celý text]

03.05.2017

Newsletter Krkonoše a Podkrkonoší - květen 2017[celý text]

29.4.2017

Letní provoz lanovek v Krkonoších 2017[celý text]

27.04.2017

Kalendář událostí v Krkonoších - květen 2017[celý text]

26.04.2017

TOP akce v Krkonoších - květen 2017[celý text]

24.4.2017

Nové video: Krkonoše jsou hory bez hranic[celý text]

02.04.2017

Nové krkonošské stezky vytvořené dětmi[celý text]

16.11.2016

NOVÝ rezervační a ubytovací systém[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy - 2017

Tisk
Svazek - Významné aktivity - Fond cestovního ruchu - Členové fondu Krkonoše - Partneři - Kontakty

Tiskové zprávy: rok 2017 - rok 2016 - rok 2015 - rok 2014 - rok 2013 - rok 2012 - rok 2011 -

22.05.2017 - Železniční doprava v Krkonoších nesmí „padnout“

To je hlavní cíl iniciativy, podporované Svazkem Krkonoše. Za tím účelem by v dohledné době měla vzniknout pracovní skupina lidí, kteří v intencích Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš, resp. Akčního plánu, budou iniciovat možnosti udržení železniční dopravy, oživení života kolem železnice i případné rekonstrukce či modernizace související infrastruktury.
K tomu Jan Sobotka, předseda Krkonoš – svazku města a obcí, uvedl: „V celkové koncepci rozvoje regionu je důležitý náš nadhled. Ten jednoznačně signalizuje důležitost udržení stávající železniční cesty jak z pohledu dopravní obslužnosti, tak možností turistické nabídky. Všem nám je jasné, že se jedná o potenciál, který je třeba rozvíjet. Pokud ale Kraje nebudou železnici podporovat, i když je v současné době ztrátová, přestane plnit svoji funkci a ztratí smysl úplně. A to nesmíme dopustit.“

Více v příloze...

09.03.2017 - Naplňovávání nového Česko – Polského projektu probíhá intenzivně

Krkonoše – svazek měst a obcí ve spolupráci s vedoucím partnerem Krkonošskou regionální rozvojovou agenturou, a.s. v Jelení Hoře a partnery: Sudetskou průmyslovou a obchodní komorou ve Svídnici, Hospodářskou komorou „Slezsko“, Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, realizuje projekt „Síť hospodářského rozvoje rozvoje česko-polského příhraničí“, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
V rámci projektu proběhly prezentace jeho zaměření na veletrzích cestovního ruchu v Čechách a Polsku. Ve dnech 16. - 19. února 2017 v Praze a ve dnech 24. - 26. 2. 2017 ve Wroclawi.

Více v příloze...

01.03.2017 - Press trip pro novináře ze Skandinávie

„Východní Krkonoše“ představily své možnosti.Krkonoše – svazek měst a obcí se společně s Královéhradeckým krajem spolupodílel na realizaci press tripu státní agentury Czech Tourism ve dnech 20. - 22. 2. 2017 pro tři zahraniční novináře (dva novináři z Dánska a jeden ze Švédska). Cílem žurnalistické návštěvy byl Liberecký kraj, prohlídka Ještědu, Jizerské hory s „ochutnávkou“ závodu „Jizerské padesátky“, a především východní Krkonoše s cílem v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou, Černém Dole a v Horní Malé Úpě.

Více v příloze...

27.02.2017 - V Krkonoších se stále něco děje! Jak se o tom dovědět?

Regionální turistické informační centrum Krkonoše a Krkonoše – svazek měst a obcí se starají o pravidelnou informovanost všech, kteří o to mají zájem.

Více v příloze...

12.02.2017 - Krkonoše na Czech Days

Portál Czech Days obsahuje více než 40 titulů v pěti jazycích. Protože se jedná o propagaci České republiky směrem do zahraničí, některé tituly nejsou v českém jazyce dostupné. V portálu najdete témata věnující se představení českých památek, osobností, dědictví UNESCO, představení vybraných krajů a oficiálních institucí prezentujících ČR. V této slovutné společnosti nechybí nejvyšší české hory Krkonoše.

Více v příloze...

01.02.2017 - Svazek Krkonoše získal certifikát I. stupně za kvalitu služeb

Po cílené snaze, resp. naplnění hlavních principů systému, jako je zaměření na očekávání a spokojenost zákazníka, podporu technických předpokladů kvality služeb cestovního ruchu, respekt vůči specifickým potřebám zapojených organizací, zaměření na efektivní komunikaci mezi vedením, zaměstnanci, zákazníky a ostatními stranami, ale i rozvoj firemní kultury v organizaci, získal Krkonoše - svazek měst a obcí certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb. Certifikát je platný do 15. 1. 2020. Signován je ředitelkou ČCCR - CzechTourism Monikou Palatkovou a zástupcem Hodnotitelského centra ČSKS, panem Jindřichem Znamenáčkem.

Více v příloze...

26.01.2017 - Pracovní setkání na Pomezních boudách

Na pozvání Karla Engliše, starosty Malé Úpy, proběhla v Horní Malé Úpě, v novém pivovaře Trautenberk, schůzka týmu pracovníků Krkonoš – svazku měst a obcí za přítomnosti dalších hostů. Martina Bučka, ředitele skiareálu SKiMU, Lenky Brožové, pracovnice Infocentra Malá Úpa a Romana Kouly, provozovatele autobusové dopravy Pašerák. Cílem bylo představení obce, lyžařského areálu SKiMU i pivovaru Trautenberk a vzájemná výměna informací o činnosti Svazku Krkonoše i možností využití aktivit ve prospěch obce.

Více v příloze...

25.01.2017 - Hejtmani přislíbili součinnost

Cíl návštěvy byl naplněn. Nejvyšší české hory, ležící na dvou územně správních celcích, musí být vnímány jako jedno pohoří. Na pozvání Jana Sobotky přicestovali na oficiální návštěvu dne 18. ledna 2017 Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje s delegací a Martin Půta, hejtman Libereckého kraje s delegací.

Více v příloze...

16.01.2017 - Kalendář událostí na rok 2017

Kalendář kulturně sportovních a společenských událostí, připravovaných vždy na celý nadcházející rok, vzniká ve spolupráci s krkonošskými informačními centry východu, středu i západu Krkonoš. Uzávěrka podkladů je v polovině prosince. Do té doby mohou pořadatelé tradičních, svým významem a obsahem region přesahujících akcí nahlásit datum konání. Nyní je Kalendář událostí hotov. V elektronické podobě si ho můžete pročíst na oficiálních webových turistických stránkách Krkonoš www.krkonose.eu.

Více v příloze...

12.01.2017 - Návštěva hejtmanů ve Vrchlabí za účasti starostů ze Svazku Krkonoše

Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše a starosta Vrchlabí, pozval na oficiální návštěvu Krkonoš dne 18. ledna 2017 Jiřího Štěpána, hejtmana Královéhradeckého kraje a Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje. Sám připravovanou schůzku uvedl slovy: „Vidím setkání obou činovníků v našem městě jako důležité. I před čtyřmi lety hejtmani obou krajů Krkonoše navštívili. Potkali se vlastně na půl cesty. Oba řešili stejné téma - Průmyslovou zónu ve Vrchlabí, která především svými komunikacemi leží na obou částech kraje. Proto chci o tématu s oběma pány pohovořit, nákladné investice vyhodnotit a slovně uzavřít. Připraven je celodenní program. „Po obědě budeme se starosty obcí a měst Svazku Krkonoše diskutovat s hejtmany, i některými radními, kteří přijedou. Krkonošští starostové a Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP, budou moci hovořit o aktuálních tématech,“ nastínil J. Sobotka.

Více v příloze...

10.01.2017 - Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Krkonoše - svazek měst a obcí ve spolupráci s vedoucím partnerem Krkonošskou regionální rozvojovou agenturou, a.s. v Jelení Hoře a partnery: Sudetskou průmyslovou a obchodní komorou ve Svídnici, Hospodářskou komorou "Slezsko", Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, realizuje projekt „Síť hospodářského rozvoje rozvoje česko-polského příhraničí“, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 , který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem je zvýšit intenzitu mezinárodní spolupráce, která povede k socio-ekonomickému rozvoji česko-polského krkonošského příhraničí.

Více v příloze...