Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

25.03.2017

TOP akce v Krkonoších - duben 2017[celý text]

10.3.2017

Krkonošská virtuální realita[celý text]

28.02.2017

Newsletter Krkonoše a Podkrkonoší - březen 2017[celý text]

26.02.2017

TOP akce v Krkonoších - březen 2017[celý text]

25.02.2017

Fotosoutěž Krkonošskou bílou stopou[celý text]

21.02.2017

Krkonoše na Czech Days[celý text]

02.01.2017

Kalendář událostí Krkonoš 2017[celý text]

23.12.2016

Skibusy v Krkonoších 2016/2017[celý text]

14.12.2016

Lyžařská střediska v Krkonoších 2016/2017[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Dotace a projekty

Dotace a projekty

Tisk
Svazek Významné aktivity - Fond cestovního ruchu - Členové fondu Krkonoše - Partneři - Tiskové zprávy - Kontakty

Projekt Propagace Krkonoš

Projekt Propagace Krkonoš

 

reg. č. CZ.3.22./2.2.00/14.0.4234

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery: Správa KRNAP (vedoucí partner) a Powiat Jeleniogórski.

Hlavním cílem projektu je rozvoj ekonomického potenciálu území prostřednictvím realizace aktivní marketingové kampaně zaměřené na cestovní ruch, čímž dojde k posílení konkurenceschopnosti území v tomto ekonomickém odvětví. Společný projekt zahrnuje tyto aktivity: společná propagace regionu formou veletrhů cestovního ruchu, vydávání propagačních materiálů a tiskovin v tištěné i elektronické podobě, mobilní aplikace a další. Projekt je řízen společným pracovním týmem a je v něm zahrnuto materiální a technické vybavení.

Realizace projektu: 7/2014 - 7/2015

Získané finanční prostředky pro Svazek Krkonoše 1.353.709 Kč

Projekt je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013.


Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

 

reg. č. CZ.1.13/3.2.00/37.01349

Projekt naplňuje specifické cíle 3 a 4 ROP ve zvyšování efektivního využívání přírodního i kulturního potenciálu Krkonoš a Podkrkonoší; pro podnikání v cestovním ruchu a život obyvatel i návštěvníků. Aktivity tohoto projektu jsou vzájemně provázané s již ukončenými anebo nyní realizovanými, ale i připravovanými projekty Svazku měst a obcí Krkonoš a Sdružení Podzvičinsko. Globální cíl projektu spočívá ve zkvalitnění, inovaci, rozšíření nabídky a modernizaci nabídky služeb a v jejich efektivní koordinaci. Zaměření projektu: Analytické a koncepční materiály (akční plány), činnosti organizace cestovního ruchu a rozvoj partnerství, podpora produktů a programů cestovního ruchu (razítkovací hry, postavy Krakonoše a Hančí, letáky, soutěže, questy a další).

Realizace projektu: 7/2014 - 9/2015

Získané finanční prostředky: 3.065.888 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Úprava lyžařských běžeckých tratí v Královéhradecké části Krkonoš 2015/2016

Úprava lyžařských běžeckých tratí v Královéhradecké části Krkonoš 2015/2016

 

smlouva č. 15CRG01-0009

Díky tomuto projektu je možné zajistit pravidelnou údržbu běžeckých tras a jejich orientačních prvků v části Krkonoš na území Královéhradeckého kraje v celkové délce 339 km v zimní sezoně 2015/2016.

Získaná dotace ve výši 514.424,- Kč.

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Podpora úpravy lyžařských běžeckých tratí na Liberecké, západní části Krkonoš - 2016

Podpora úpravy lyžařských běžeckých tratí na Liberecké, západní části Krkonoš - 2016

 

smlouva č. OLP/322/2015

Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu téměř 300 km lyžařských běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš, včetně krkonošské magistrály. Přidělená dotace alespoň z menší části přispěje na úhradu provozních nákladů 13 subjektů, které převzaly spoluzodpovědnost za projekt.

Získaná dotace 450.000,- Kč.

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.


Aktivity v rámci regionálního rozvoje 2016

Aktivity v rámci regionálního rozvoje 2016

 

smlouva č. 16RGI02-0025

Účel poskytnuté dotace je krytí výdajů v souvislosti s realizací projektu. Jedná se o osobní náklady koordinátora regionálního rozvoje a cestovné. Finanční prostředky budou použity ke zdárnému průběhu činností směřujících k rozvoji území a k plnohodnotnému životu trvale žijících obyvatel v regionu Krkonoše.

Získaná dotace pro rok 2016 činí 300.000 Kč.

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Krkonošské cyklobusy 2016

Krkonošské cyklobusy 2016

 

smlouva č. 16RRD06-0001

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Jde o dlouhodobý životaschopný projekt vycházející z dlouhodobých záměrů Královéhradeckého kraje i turistického regionu Krkonoše na podporu cestovního ruchu a bezmotorové dopravy. Z finančních prostředků budou kryty výdaje na propagaci cyklobusů: plakáty, jízdní řády, plechové tabule, polepy cyklovleku, označení cyklobusů, facebook.

Získaná dotace 164.000 Kč.

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Podpora Svazku měst a obcí Krkonoše 2016

Podpora Svazku měst a obcí Krkonoše 2016

 

smlouva č. 16RRD02-0031

Projekt spočívá v zajištění profesionální činnosti Svazku měst a obcí Krkonoše a poskytnutá dotace je určena na částečnou úhradu režijních výdajů (vedení účetnictví, správa účetního programu, správa webových stránek, audit,...)

Získaná dotace pro rok 2016 činí 55.000 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Podpora rozvoje turistického regionu Krkonoše

Podpora rozvoje turistického regionu Krkonoše

 

smlouva č. OLP/2005/2016

Prostředky získané touto smlouvou z rozpočtu Libereckého kraje budou použity na částečnou úhradu nákladů souvisejících s rozvojem cestovního ruchu v turistických regionech, rozvojem informovanosti a rozvojem Datového skladu turistických informací Libereckého kraje.

Získaná dotace pro rok 2016 činí 250.000 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.


Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2016

Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2016

 

smlouva č. OLP/1725/2016

Cílem projektu je zabezpečit organizačně, personálně a technicky realizaci Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše koordinací aktivit jednotlivých aktérů, kteří se na ní podílejí v území, v kraji i na republikové úrovni. Finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s cílem projektu.

Získaná dotace pro rok 2016 činí 200.000 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.


Podpora města Trutnova na provoz Krkonošských cyklobusů 2016

Podpora města Trutnova na provoz Krkonošských cyklobusů 2016

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 135/16

Dotace je určena na úhradu výdajů spojených s provozem "Krkonošských cyklobusů". Tento projekt vstupuje již do dvanáctého ročníku. Zlepšuje dostupnost krkonošských turistických středisek a dalších obcí v regionu pro turisty i trvale žijící obyvatele. Zvyšuje spokojenost návštěvníků i obyvatel regionu s dopravní obslužností.

Získaná dotace pro rok 2016 činí 90.000 Kč.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu města Trutnova.


Projekt "Pohádkové Krkonoše II"

Projekt "Pohádkové Krkonoše II"

 

Dle objednávky propagace č. 16/O/430/1953

V rámci tohoto projektu je realizována podpora projektu Pohádkové Krkonoše formou propagační kampaně. Sjednaná prezentace probíhá v období 1.6. - 30. 11. 2016 v Královéhradeckém a Libereckém kraji.

Sjednané plnění ve výši 50.000 Kč bez DPH.

Projekt je spolufinancován z prostředků CzechTourismu.


Projekt podpory činností spojených s propagací cestovního ruchu

Projekt podpory činností spojených s propagací cestovního ruchu

 

Svazek Krkonoše může v tomto projektu uskutečnit aktivity ve finančním limitu 60.000 Kč včetně DPH, prostřednictvím agentury CzechTourism.


Projekt "Krkonošská lyžařská magistrála 2016/2017"

Projekt "Krkonošská lyžařská magistrála 2016/2017"

 

Smlouva č. OLP/874/2016
Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých lyžařských tratí na liberecké části Krkonoš. Projekt by měl lyžařům nabídnout 310 km vyznačených a upravených lyžařských stop a vést je ke zdravému pohybu, vztahu k lyžařskému sportu i krkonošské přírodě.
Získaná dotace 400.000,- Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.

 


Úprava lyžařských běžeckých tras v královéhradecké části Krkonoše 2016/2017

Úprava lyžařských běžeckých tras v královéhradecké části Krkonoše 2016/2017

Smlouva č. 16CRG01-0006

Cílem projektu je podpořit úpravy lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2016/2017 na královéhradecké části Krkonoš. Projekt je v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském regionu i v Královéhradeckém kraji.

Získaná dotace ve výši 630.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.