Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

12.02.2019

Lyžařské známky - příspěvek na úpravu běžeckých tratí[celý text]

04.02.2019

Rautis byl nominován na cenu Czech Grand Design[celý text]

1.2.2019

Kalendář událostí v Krkonoších - únor 2019[celý text]

31.01.2019

Newsletter Krkonoše a Podkrkonoší - únor 2019[celý text]

29.01.2019

Nové útulny pro turisty v Krkonoších[celý text]

25.01.2019

TOP akce v Krkonoších - únor 2019[celý text]

14.01.2019

Fotosoutěž „Lidé a Krkonoše“[celý text]

2.1.2019

Skibusy v Krkonoších 2018/2019[celý text]

31.12.2018

Kalendář událostí Krkonoš 2019[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Dotace a projekty

Dotace a projekty

Tisk
Svazek Významné aktivity - Fond cestovního ruchu - Členové fondu Krkonoše - Partneři - Tiskové zprávy - Kontakty

Projekt Propagace Krkonoš

Projekt Propagace Krkonoš

 

reg. č. CZ.3.22./2.2.00/14.0.4234

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery: Správa KRNAP (vedoucí partner) a Powiat Jeleniogórski.

Hlavním cílem projektu je rozvoj ekonomického potenciálu území prostřednictvím realizace aktivní marketingové kampaně zaměřené na cestovní ruch, čímž dojde k posílení konkurenceschopnosti území v tomto ekonomickém odvětví. Společný projekt zahrnuje tyto aktivity: společná propagace regionu formou veletrhů cestovního ruchu, vydávání propagačních materiálů a tiskovin v tištěné i elektronické podobě, mobilní aplikace a další. Projekt je řízen společným pracovním týmem a je v něm zahrnuto materiální a technické vybavení.

Realizace projektu: 7/2014 - 7/2015

Získané finanční prostředky pro Svazek Krkonoše 1.353.709 Kč

Projekt je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013.


Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

 

reg. č. CZ.1.13/3.2.00/37.01349

Projekt naplňuje specifické cíle 3 a 4 ROP ve zvyšování efektivního využívání přírodního i kulturního potenciálu Krkonoš a Podkrkonoší; pro podnikání v cestovním ruchu a život obyvatel i návštěvníků. Aktivity tohoto projektu jsou vzájemně provázané s již ukončenými anebo nyní realizovanými, ale i připravovanými projekty Svazku měst a obcí Krkonoš a Sdružení Podzvičinsko. Globální cíl projektu spočívá ve zkvalitnění, inovaci, rozšíření nabídky a modernizaci nabídky služeb a v jejich efektivní koordinaci. Zaměření projektu: Analytické a koncepční materiály (akční plány), činnosti organizace cestovního ruchu a rozvoj partnerství, podpora produktů a programů cestovního ruchu (razítkovací hry, postavy Krakonoše a Hančí, letáky, soutěže, questy a další).

Realizace projektu: 7/2014 - 9/2015

Získané finanční prostředky: 3.065.888 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Projekt Síť hospodářského rozvoje česko - polského příhraničí

Projekt Síť hospodářského rozvoje česko - polského příhraničí

 

reg. číslo. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery: Krkonošská regionální rozvojová agentura, a.s - Jelenia Góra, Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Svídnici , Hospodářská komora "Slezsko" - Opole, Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Cílem projektu je zajistit systematickou a dlouhodobou spolupráci orgánů státní správy, samosprávy, podnikatelského sektoru a dalších partnerů v oblasti sociálního a ekonomického rozvoje česko - polského příhraničí. Na činnosti pracovních skupin se podílejí všichni partneři projektu a další subjekty z obou stran hranice, které se zabývají problematikou projektu (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, inkubátory, klastry, úřady práce, samosprávy, podniky, občanské iniciativy apod.) Společný projekt zahrnuje tyto aktivity: činnost pracovních skupin zaměřených na hospodářský rozvoj a obnovitelné energie, podnikání, regionální produkty, pracovní mobilitu, regionální rozvoj a cestovní ruch v česko-polském příhraničí. Projekt je řízen společným pracovním týmem a je v něm zahrnuto materiální a technické vybavení a jazykové kurzy.

Realizace projektu: 1/2017 -   12/ 2018

Získané finanční prostředky pro Svazek Krkonoše 75 593,22 EUR.

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 


PROJEKT STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE

PROJEKT STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE

 

reg. číslo. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_­058/0007395

Hlavním cílem projektu je zlepšit fungování a zvýšit efektivnost činnosti Svazku měst a obcí Krkonoše v oblasti strategického plánování rozvoje regionu.

Dílčími cíli projektu, které odpovídají jeho hlavním aktivitám, jsou:

 

  • Posílit ekonomickou konkurenceschopnost regionu Krkonoše,
  • Rozvíjet oblast cestovního ruchu v Krkonoších o konkrétní možnosti rozvoje turistických oblastí,
  • Prohloubit strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše,
  • Zajistit celkovou koordinaci a implementaci nových strategických a koncepčních dokumentů.

 

Realizace projektu: 3/2018 - 02/2020

Získané finanční prostředky pro Svazek Krkonoše 2.443.771,09 Kč.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 


Veřejnoprávní smlouva Krkonošské cyklobusy

Veřejnoprávní smlouva Krkonošské cyklobusy

 

Smlouva č. 148/18

Cílem projektu je zajistit částečnou úhradu provozu Krkonošských cyklobusů. Tímto projektem se zlepšuje dostupnost krkonošských turistických středisek a dalších obcí v regionu pro turisty i trvale žijící obyvatele.

Poskytnutá dotace 90.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Města Trutnov.

 


PODPORA SVAZKU KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ V ROCE 2018

PODPORA SVAZKU KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ V ROCE 2018

Smlouva č. 18RRD02-0009

Cílem projektu je zabezpečení funkčnosti svazku a jeho týmu pracovníků. Tím dojde k profesionalizaci, tj. personálnímu a provoznímu zajištění několika rozhodujících projektů.
Získaná dotace 70.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2018

KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2018

Smlouva č. 18CRG07-0002

Cílem projektu je i v tomto roce zajistit dostupnost turistických středisek a dalších obcí v Krkonoších i Podkrkonoší jak pro turisty tak i pro trvale žijící obyvatele. Dotace je určena na propagaci cyklobusů v tomto turistickém regionu.
Získaná dotace 199.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


PODPORA PROPAGACE CESTOVNÍHO RUCHU V TURISTICKÉM REGIONU KRKONOŠE

PODPORA PROPAGACE CESTOVNÍHO RUCHU V TURISTICKÉM REGIONU KRKONOŠE

Smlouva č. 18CRG06-0002

Projekt řeší realizaci komplexní marketingové podpory cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše. Účelem je částečná úhrada nákladů na aktivity v oblasti podpory cestovního ruchu.
Získaná dotace 241.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE

IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE

Smlouva č. 18RGI02-0040

Projekt umožní řešit jednotně regionální rozvoj celého regionu Krkonoše v horských i podhorských oblastech, přičemž přirozeně navazuje na realizované aktivity v roce 2017. Cílem je tedy dále postupovat v realizaci projektů zařazených do Akčního plánu a tím podpořit malé a střední podnikatele v území, zajistit  udržení a posílení pracovních míst, infrastrukturu a dopravní dostupnost a další.
Získaná dotace 300.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠ 2018/2019

ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠ 2018/2019

Smlouva č. 18CRG01-0003

Cílem projektu je úprava lyžařských běžeckých tras v královéhradecké části Krkonoš v období 2018/2019. Tato aktivita koresponduje s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském regionu i v Královéhradckém kraji. Zajišťuje možnost jízdy v kvalitně upravovaných stopách a tím minimalizuje pohyb mimo vyznačené trasy a poškozování přírody.
Získaná dotace 355.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


KRKONOŠE NA KOLE

KRKONOŠE NA KOLE

Smlova č. OLP/2665/2018

Účelem projektu je částečná úhrada nákladů souvisejících s realizací aktivit vedoucích k podpoře celokrkonošského projektu Krkonoše - ze sedla kola, ke zlepšení kvality a dostupnosti nabídky cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše a tím Libereckého kraje.
Získaná dotace 149.800 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.


KRKONOŠE ONLINE

KRKONOŠE ONLINE

Smlouva č. OLP/2654/2018

Projekt řeší realizaci aktivit vedoucích k podpoře a rozvoji cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše a tím Libereckého kraje a to prostřednictvím zlepšení kvality a dostupnosti nabídky. Plánované výstupy: obecný kalendář tradičních akcí v Krkonoších, propagace Krkonošské pivní stezky, nákup fotografií, analýza webu, online propagace.
Získaná dotace 149.100 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.


PODPORA ROZVOJE TURISTICKÉHO REGIONU KRKONOŠE

PODPORA ROZVOJE TURISTICKÉHO REGIONU KRKONOŠE

 

Smlouva OLP/1674/2018

Účelem projektu je částečná úhrada nákladů souvisejících s realizací aktivit dle Marketingového plánu pro podporu cestovního ruchu regionu Krkonoše, s rozvojem informovaností a rozvojem Datového skladu turististických informací Libereckého kraje.
Získaná dotace 400.000,- Kč

Projekt je spolufinancovám z prostředků Libereckého kraje.

 


ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 2018

ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 2018

Smlouva č. OLP/1627/2018

Účelem je zajistit po organizační, technické i personální stránce pokračování realizace prioritních projektů schváleného Akčního plánu ISSRK, koordinaci jednotlivých partnerů v regionu, kraji i na celostátní úrovni.
Získaná dotace 200.000 Kč

Projekt je spolufinancovám z prostředků Libereckého kraje.


PROJEKT KRKONOŠE ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ

PROJEKT KRKONOŠE ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ

reg. č. 06941732, realizace v letech 2018 – 2020.

Předmětem projektu je vytvořit komplexní materiály, jakými bude možné oslovit návštěvníky k hlubšímu vnímání regionu ve všech jeho aspektech. Formou turistických novin a brožur s tipy na výlety přinese návštěvníkům ucelenou nabídku aktivit v nejvyšších horách a poučí je o jejich přírodních hodnotách. Vydané materiály budou dobrým pomocníkem pro práci pracovníků informačních center na území Krkonoš, která budou do jejich tvorby a distribuce zapojena.

Hodnota projektu 1.138.062 Kč, výše podpory 967.352 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz      www.sfzp.cz

 


PROJEKT STUDIE POSOUZENÍ PROPOJOVÁNÍ ÚZEMÍ – PROPOJENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ KRKONOŠE

PROJEKT STUDIE POSOUZENÍ PROPOJOVÁNÍ ÚZEMÍ – PROPOJENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ KRKONOŠE

 

reg. č. 01871832, realizace v letech 2018 – 2019.

Předmětem projektu je vytvoření komplexního materiálu za oblast cestovního ruchu, který pro Správu KRNAP poslouží jako podklad pro tvorbu následného Plánu péče. Bude posouzena možnost propojení lyžařských areálů a vyhodnocen potenciální vliv stanovených plánů na biodiverzitu a životní prostředí.

Hodnota projektu 412.051 Kč, výše podpory 350.243 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz      www.sfzp.cz


ÚPRAVA KRKONOŠSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY A NAVAZUJÍCÍCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 2018/2019

ÚPRAVA KRKONOŠSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY A NAVAZUJÍCÍCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 2018/2019

Smlouva č. OLP/3895/2018

Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu 310 km a doplnění značení. Projekt přispívá ke zdravému pohybu, vztahu ke sportu a přírodě.
Získaná dotace 500.000 Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.


ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠE 2018/2019

ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠE 2018/2019

 

Smlouva č. 18RGI02-0420
Dotace na tento projekt je určena na částečnou úhradu nákladů jednotlivých subjektů podílejících se na realiazci projektu, výdaje spojené se strojovou úpravou lyžařských běžeckých tras,  tvorbu a údržbu orientačního značení LBT a koordinaci celého projektu.
Získaná dotace 150.000 Kč
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje.