Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

08.02.2018

Vycházkové okruhy městem Vrchlabí[celý text]

02.02.2018

Newsletter Krkonoše a Podkrkonoší - únor 2018[celý text]

01.02.2018

Kalendář událostí v Krkonoších - únor 2018[celý text]

31.01.2018

Nechte se inspirovat 30-ti tipy na výlet v Krkonoších[celý text]

25.01.2018

Na jaře se v Krkonoších objeví 5 nových lávek[celý text]

23.01.2018

Aplikace Záchranka a Horská služba ČR spojily své síly při záchraně raněného[celý text]

22.01.2018

TOP akce v Krkonoších - únor 2018[celý text]

15.01.2018

Fotosoutěž Lyže, boby, saně, hurá na ně![celý text]

12.01.2018

Padesát let časopisu Krkonoše – Jizerské hory[celý text]

07.01.2018

Kvalitní ubytování v Krkonoších snadno a výhodně[celý text]

06.01.2018

Kalendář akcí Správy KRNAP 2018[celý text]

05.01.2018

Kalendář událostí Krkonoš 2018[celý text]

29.12.2017

Skibusy v Krkonoších 2017/2018[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Dotace a projekty

Dotace a projekty

Tisk
Svazek Významné aktivity - Fond cestovního ruchu - Členové fondu Krkonoše - Partneři - Tiskové zprávy - Kontakty

Projekt Propagace Krkonoš

Projekt Propagace Krkonoš

 

reg. č. CZ.3.22./2.2.00/14.0.4234

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery: Správa KRNAP (vedoucí partner) a Powiat Jeleniogórski.

Hlavním cílem projektu je rozvoj ekonomického potenciálu území prostřednictvím realizace aktivní marketingové kampaně zaměřené na cestovní ruch, čímž dojde k posílení konkurenceschopnosti území v tomto ekonomickém odvětví. Společný projekt zahrnuje tyto aktivity: společná propagace regionu formou veletrhů cestovního ruchu, vydávání propagačních materiálů a tiskovin v tištěné i elektronické podobě, mobilní aplikace a další. Projekt je řízen společným pracovním týmem a je v něm zahrnuto materiální a technické vybavení.

Realizace projektu: 7/2014 - 7/2015

Získané finanční prostředky pro Svazek Krkonoše 1.353.709 Kč

Projekt je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013.


Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

 

reg. č. CZ.1.13/3.2.00/37.01349

Projekt naplňuje specifické cíle 3 a 4 ROP ve zvyšování efektivního využívání přírodního i kulturního potenciálu Krkonoš a Podkrkonoší; pro podnikání v cestovním ruchu a život obyvatel i návštěvníků. Aktivity tohoto projektu jsou vzájemně provázané s již ukončenými anebo nyní realizovanými, ale i připravovanými projekty Svazku měst a obcí Krkonoš a Sdružení Podzvičinsko. Globální cíl projektu spočívá ve zkvalitnění, inovaci, rozšíření nabídky a modernizaci nabídky služeb a v jejich efektivní koordinaci. Zaměření projektu: Analytické a koncepční materiály (akční plány), činnosti organizace cestovního ruchu a rozvoj partnerství, podpora produktů a programů cestovního ruchu (razítkovací hry, postavy Krakonoše a Hančí, letáky, soutěže, questy a další).

Realizace projektu: 7/2014 - 9/2015

Získané finanční prostředky: 3.065.888 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Projekt Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2017

Projekt Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2017

Smlouva č. OLP/676/2017 

Cílem projektu je zabezpečit organizačně, personálně a technicky realizaci Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše, koordinací aktivit jednotlivých aktérů, kteří se na ni podílejí v území, v kraji i na republikové úrovni. 

Získaná dotace 200.000 Kč, realizace 1/2017 - 12/2017 

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.


Projekt Síť hospodářského rozvoje česko - polského příhraničí

Projekt Síť hospodářského rozvoje česko - polského příhraničí

 

reg. číslo. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery: Krkonošská regionální rozvojová agentura, a.s - Jelenia Góra, Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Svídnici , Hospodářská komora "Slezsko" - Opole, Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Cílem projektu je zajistit systematickou a dlouhodobou spolupráci orgánů státní správy, samosprávy, podnikatelského sektoru a dalších partnerů v oblasti sociálního a ekonomického rozvoje česko - polského příhraničí. Na činnosti pracovních skupin se podílejí všichni partneři projektu a další subjekty z obou stran hranice, které se zabývají problematikou projektu (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, inkubátory, klastry, úřady práce, samosprávy, podniky, občanské iniciativy apod.) Společný projekt zahrnuje tyto aktivity: činnost pracovních skupin zaměřených na hospodářský rozvoj a obnovitelné energie, podnikání, regionální produkty, pracovní mobilitu, regionální rozvoj a cestovní ruch v česko-polském příhraničí. Projekt je řízen společným pracovním týmem a je v něm zahrnuto materiální a technické vybavení a jazykové kurzy.

Realizace projektu: 1/2017 -   12/ 2018

Získané finanční prostředky pro Svazek Krkonoše 75 593,22 EUR.

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 


Projekt Podpora rozvoje turistického regionu Krkonoše

Projekt Podpora rozvoje turistického regionu Krkonoše

Smlouva OLP/704/2017 

Projekt částečně kryje náklady související s rozvojem cestovního ruchu v turistických regionech, rozvojem informovanosti a rozvojem Datového skladu turistických informací Libereckého kraje. 

Získaná dotace: 300.000 Kč, realizace 1/2017 - 11/2017 

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje


Úprava Krkonošské lyžařské magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí 2017/2018

Úprava Krkonošské lyžařské magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí 2017/2018

 

Smlouva č. OLP/2584/2017

Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu 310 km a doplnění značení. Projekt přispívá ke zdravému pohybu, vztahu ke sportu a přírodě.

Získaná dotace 400.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.

 


Krkonoše, jedny hory - podpora propagace cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše

Krkonoše, jedny hory - podpora propagace cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše

 

Smlouva č. 17CRG06-0004

Cílem projektu je podpořit realizaci smysluplných a marketingově efektivních aktivit, které tvoří kvalitní a jednotnou propagaci celého území. Realizace probíhá v souladu s dalšími subjekty v území a v souladu se schváleným Marketingovým plánem regionu Krkonoše.

Získaná dotace 243.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Smlouva č. 17RGI02-0002
Cílem projektu je uskutečnění činností směřujících k rozvoji zájmového území.  Realizace  záměrů probíhá prostřednictvím prioritních projektů Akčního plánu 2017-2018 ISRRK.
Získaná dotace 300.000,- Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradecké části Krkonoš 2017/2018

Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradecké části Krkonoš 2017/2018

Smlouva č. 17CRG01-0007
Cílem projektu je úprava lyžařských běžeckých tras v královéhradecké části Krkonoš v období 2017/2018. Tato aktivita koresponduje s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském regionu i v Královéhradckém kraji. Zajišťuje možnost jízdy v kvalitně upravovaných stopách a tím minimalizuje pohyb mimo vyznačené trasy a poškozování přírody.
Získaná dotace 500.000,- Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Podpora Svazku Krkonoše - svazek města a obcí v roce 2017

Podpora Svazku Krkonoše - svazek města a obcí v roce 2017

Smlouva č. 17RRD02-0029
Cílem projektu je zabezpečení funkčnosti svazku a jeho týmu pracovníků. Tím dojde k profesionalizaci, tj. personálnímu a provoznímu zajištění několika rozhodujících projektů.
Získaná dotace 44.000,- Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Krkonošské cyklobusy 2017

Krkonošské cyklobusy 2017

Smlouva č. 17RRD06-0002
Cílem projektu je navázat na předchozích 14 úspěšných ročníků jízd Krkonošských cyklobusů a i v tomto roce zajistit dostupnost turistických středisek a dalších obcí v Krkonoších i Podkrkonoší jak pro turisty tak i pro trvale žijící obyvatele.
Získaná dotace 174.000,- Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.


Veřejnoprávní smlouva Krkonošské cyklobusy

Veřejnoprávní smlouva Krkonošské cyklobusy

 

Smlouva č. 132/17

Cílem projektu je zajistit částečnou úhradu provozu Krkonošských cyklobusů. Tímto projektem se zlepšuje dostupnost krkonošských turistických středisek a dalších obcí v regionu pro turisty i trvale žijící obyvatele.

Poskytnutá dotace 90.000,- Kč

Projekt je spolufinancován z prostředků Města Trutnov.