Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

29.2.2020

Kalendář událostí v Krkonoších - březen 2020[celý text]

28.2.2020

Udělejte si radost pěknou publikací[celý text]

25.2.2020

TOP akce v Krkonoších - březen 2020[celý text]

01.02.2020

Kalendář událostí v Krkonoších - únor 2020[celý text]

30.01.2020

Newsletter Krkonoše a Podkrkonoší - únor 2020[celý text]

28.01.2020

Uvítáme vaše tipy![celý text]

24.01.2020

TOP akce v Krkonoších únor 2020[celý text]

20.01.2020

Známe výherce soutěže z letního vydání Krkonošské sezony![celý text]

01.01.2020

Kalendář událostí Krkonoš 2020[celý text]

28.12.2019

Důležitá informace ohledně úpravy trasy Janova hora – Rovinka[celý text]

23.12.2019

Skibusy v Krkonoších 2019/2020[celý text]

05.11.2019

Známe výherce knižních publikací o Krkonoších[celý text]

24.04.2019

Krkonoše jsou vidět, účast na veletržních prezentacích je bohatá[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Naučné stezky » Naučná stezka "Za pamětí Vrchlabí"

Naučná stezka "Za pamětí Vrchlabí"

Tisk
Naučná stezka "Za pamětí Vrchlabí"
Hřbitovní stezka Hřbitovní stezka 1 Hřbitovní stezka 2 Hřbitovní stezka 3 Hřbitovní stezka 4 Hřbitovní stezka 5 Hřbitovní stezka 6
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
Email: info@krkonose.eu
Telefon: +420 499 405 744
Web: http://www.krkonose.eu

Vrchlabský hřbitov jako součást městské památkové zóny a místo, na které občas zavítá většina obyvatel našeho města, si jistě zasluhuje naši pozornost. Je sice památkově chráněn, jednotlivosti na něm ale nebyly kulturními památkami ve smyslu zákona. Teprve od roku 2010 a 2017 jsou některé vybrané objekty památkově chráněny, další by si ochranu jistě zasloužily také. Od roku 1805 se hřbitov pravděpodobně přesouval do dnešní pozice od starého jednolodního gotického kostela, předchůdce dnešního novogotického kostela sv. Vavřince na náměstí Míru, kostelním náměstí. Původní hřbitov svou rozlohou přestal s ohledem na vzrůstající počet obyvatel města a frekvenci pohřebních obřadů vyhovovat, město tedy našlo nový prostor pro poslední odpočinek svých občanů západně od augustiniánského kláštera. Hřbitov je od svého založení komponován v osové souměrnosti. Jeho středobodem a centrem je litinový kříž z roku 1880. Hřbitov lze rozdělit na dvě části – starší severní s tradičními hroby a hrobkami, mladší jižní se zaniklým židovským hřbitovem a urnovým hájem se vsypovou loučkou. Starší severní část se rozrůstala postupně ve třech etapách. Jak se můžeme dočíst ve školní kronice, 1. listopadu 1880 byla vysvěcena nová, druhá část zdejšího hřbitova a předána ke svému účelu. Třetí díl severní části hřbitova byl založen roku 1907, kdy město přikoupilo pozemek od Aloisie z Černínu. Na založení poslední části se velkou měrou podílela stavební firma Kleofáše Hollmanna, pozdějšího vrchlabského starosty, jehož hrob při naší procházce taktéž navštívíme. 20. června 1907 byla vysázena lipová alej v nejmladší horní části hřbitova. Hřbitovní stavby v minulosti a v současnosti nepodléhaly a nepodléhají stavebnímu řízení. Díky tomu tedy mohly vzniknout originální architektonická díla neomezená předpisy či nařízeními. Zároveň je však obtížné vypátrat něco o jejich minulosti, jejich plány až na výjimky zakryl čas. Na našem hřbitově tak můžeme najít stavby s vysokou architektonickou i uměleckohistorickou hodnotou. Jejich kvalitu, bohužel v mnoha případech ovlivněnou stářím a historickou skutečností nuceného odchodu původních majitelů pohřebních míst, obzvláštňují i řemeslně kvalitně provedené detaily. Sem patří drobné prvky truhlářské, kovářské, litecké, sklenářské, kamenosochařské, sochařské, štukatérské i klempířské. V nejstarší části hřbitova (1805 – 1830) najdeme raně klasicistní hroby a hrobky, v prostřední části z let 1830 – 1900) se zachovalo větší množství pozdně klasicistních a eklekticistních (tedy architektonicky obtížně zařaditelných) staveb. Nejnovější část hřbitova (1900 – 1945) obsahuje drobné stavby ve stylu Art Deco, kubismu, secese, neorenesance, neogotiky atd. 1 Petera 2 Schmidt (dnes odkoupená hrobka Fraňkova, Hrkelová) 3 Wenzel Weber 4 Ritter-Stocek, Pilz, Langner, Wonka 5 Kostial 6 Ehinger 7 Pohl 8 Czerweny 9 Mahrle (Guido Priesel) 10 Kablik 11 Jerie 12 Sirowatka 13 Ettel 14 Guido Rotter 15 Ignaz Rotter 16 Fr. Rotter 17 Müller 18 Hollmann 19 Nesignovaný hrob 20 Památník obětem války 21 Centrální latinský kříž 22 Pavel Wonka 23 Židovský hřbitov