Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

31.03.2020

Záruční program COVID II pro firmy zasažené koronavirem[celý text]

30.03.2020

Otevřený dopis vládě[celý text]

25.03.2020

Nerušte cestu, změňte jen termín a zachraňte turismus[celý text]

20.03.2020

POJĎME SPOLEČNĚ ZABAVIT DĚTI A ZASOUTĚŽIT SI![celý text]

16.03.2020

Omezení provozu Správy KRNAP v souvislosti s koronavirem[celý text]

15.03.2020

Uzavření hranic má dopady i na turistiku v Krkonoších. Nepřístupná Hřebenovka i vrchol Sněžky[celý text]

14.03.2020

Omezení provozu autobusových linek[celý text]

13.03.2020

Turistická informační centra uzavřena od 14.3.2020[celý text]

12.03.2020

Správa KRNAP uzavřela infocentra, muzea a ekocentrum veřejnosti[celý text]

10.03.2020

AHS - koronavirus a lyžařské areály[celý text]

04.03.2020

Pozvánka na veřejné projednání a schválení Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.[celý text]

02.03.2020

Jarní prázdniny v Křišťálovém údolí[celý text]

01.03.2020

Newsletter Krkonoše a Podkrkonoší - březen 2020[celý text]

28.02.2020

Udělejte si radost pěknou publikací[celý text]

20.01.2020

Známe výherce soutěže z letního vydání Krkonošské sezony![celý text]

01.01.2020

Kalendář událostí Krkonoš 2020[celý text]

28.12.2019

Důležitá informace ohledně úpravy trasy Janova hora – Rovinka[celý text]

05.11.2019

Známe výherce knižních publikací o Krkonoších[celý text]

24.04.2019

Krkonoše jsou vidět, účast na veletržních prezentacích je bohatá[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Fauna – chránění živočichové

Fauna Krkonoš

Tisk
Fauna je ovlivňována především nadmořskou výškou, členitostí terénu a klimatickou proměnlivostí pohoří Krkonoš.
Velmi hojné jsou glaciální relikty, pozůstatky z doby ledové. Příkladem je měkkýš vrkoč severní, pavouk slíďák ostronohý, obratlovci kos horský s typicky světlou skvrnou na tmavé hrudi, slavík modráček tundrový, kulík hnědý a hraboš mokřadní. Naopak endemitů je velice málo, snad několik taxonů bezobratlých, například nevelký motýl huňatec žlutopásný.
V nižších polohách žijí typičtí zástupci eurosibiřských smíšených nebo listnatých lesů. V bučinách se dobře cítí plž řasnatka lesní, z ptáků brhlík, dlask, budníček nebo hýl, čápi bílí i černí či dravý krahujec, jestřáb nebo výr velký. Z velkých býložravců jsou to jeleni a srnci, šelmy zastupují lišky, kuny skalní i lesní nebo známý noční samotář jezevec. Velmi četní jsou drobní hlodavci norník rudý, hraboš podzemní a myšice lesní.
Pásmo smrčin hostí horskou hercynskou zvířenu, která se velice podobá fauně vzdálené severské tajgy. Zástupcem je "obr" mezi chvostoskoky larvěnka obrovská, draví střevlíci, tesaříci či kůrovci. V korunách smrků cvrlikají sýkory uhelníčci nebo parukářky, smrkové šišky konzumuje křivka lesní. Zde je také doma zmiňovaný kos horský, příbuzný kosa černého. Hojný je také ořešák kropenatý a jelen evropský.
Sluncem zalévané montánní louky jsou domovem rozmanitých baboček, hnědásků, huňatců i okáčů, na kamenech se vyhřívají ještěrky, beznohý slepýš či náš jedovatý had - zmije obecná.
V porostech kosodřeviny, v náhorních rašelinových mokřadlech nebo rašeliništích najdeme hýla rudého, jeřábka lesního, vzácného slavíka modráčka tundrového a drobné savce zastoupené rejsky. I do těchto poloh často vystupuje vysoká zvěř, která tu není z hlediska ochrany přírody vítána. Nefalšovaná krkonošská tundra (v nejvyšších částech Krkonoš) je místem alpínských holí. Tady každý projev života zasluhuje úctu. Zde žije reliktní střevlíček, motýlek okáč rudopásný, dravec dřemlík tundrový, pěvuška podhorní, ale i rehci, bělořiti nebo skřivani.