Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

19.07.2019

Výherci čtenářské soutěže byli vylosováni[celý text]

10.07.2019

Vydejte se do města nejkrásnějších výhledů[celý text]

3.7.2019

Kalendář událostí v Krkonoších - červenec 2019[celý text]

02.07.2019

Newsletter Krkonoše a Podkrkonoší - červenec [celý text]

29.6.2019

Prohlídky vrchlabských památek s průvodcem 2019[celý text]

25.6.2019

TOP akce v Krkonoších - červenec 2019[celý text]

24.06.2019

Přijměte pozvánku na horskou procházku[celý text]

13.06.2019

Opravy a uzavírky nejfrekventovanějších cest v KRNAP[celý text]

12.6.2019

Léto s dětmi v Krkonoších[celý text]

11.06.2019

Léto ve Vrchlabí [celý text]

06.06.2019

Soutěžte s Krkonošskou sezonou[celý text]

29.05.2019

Přinášíme vám to pravé z Krkonoš[celý text]

01.05.2019

16. ročník Krkonošských cyklobusů[celý text]

24.04.2019

Krkonoše jsou vidět, účast na veletržních prezentacích je bohatá[celý text]

17.4.2019

Letní provoz lanovek v Krkonoších[celý text]

31.12.2018

Kalendář událostí Krkonoš 2019[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

Úsilí o získání peněz z fondů EU pokračuje


Krkonoše svazek měst a obcí vymyslel a připravil nové projekty v souladu s granty vyhlášenými Evropskou unií. Žádosti byly odevzdány.
Manažerky Svazku Krkonoše v průběhu uplynulého období roku 2016 zapracovaly na projektových žádostech Česko /Polská spolupráce - Mikroprojektu Euroregionu Glacensis: Krkonošské tradice a řemesla ožívají v hodnotě 15,8 tis. EUR s partnerem - Jeleniogorsky powiat Jelení Hora. V programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, Krkonoše - region česko-polského přátelství, s partnerem Zwiazkem Gmin Karkonosze, v hodnotě 301 tis. EUR, s podílem SMOK 170,6 tis. EUR. V posledním případě v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, s názvem Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí, s partnery: vedoucí partner - KARR (Krkonošská agentura regionálního rozvoje Jelení hora), Okresní Hospodářská komora Jablonec nad Nisou, Krajská Hospodářská komora Hradec Králové, Izba Gospodarcza "Śląsk", Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy v celkové hodnotě 562 tis. EUR, s podílem SMOK 90,1 tis. EUR.

Krkonošské tradice a řemesla ožívají
Krkonoše jsou významným turistickým centrem česko-polského pohraničí. V rámci projektu se partneři rozhodli k realizaci společné marketingové kampaně, která má za cíl ukázat Krkonoše jako jeden celek přinášející návštěvníkům nové možnosti (krkonošské tradice, regionální výrobu, tradiční budní hospodaření či představení typických roubenek, jako kulturního dědictví). Zpracováno bude: Putování po tradicích a řemeslech, které umožní poznat blíže krkonošská řemesla a prostřednictvím řemeslníků vyzkoušet přímo v dílně či ateliéru, Agroturistika v Krkonoších, kde bude představeno krkonošské hospodaření v historických souvislostech, ekofarmy, zpracovávající vlastní produkty, kde se dá ochutnat, pracovat, případně i ubytovat a on-line brožury Gastronomie v Krkonoších, Krkonošské boudy - historie a současnost, Krkonošská architektura.

Krkonoše - region česko-polského přátelství
Hlavním cílem projektu je rozvoj ekonomického potenciálu území prostřednictvím realizace aktivní marketingové kampaně a posílení konkurenceschopnosti i zaměstnanosti na obou stranách Krkonoš. Dále zlepšení a zkvalitnění přístupu k informacím o turistických, zejména přírodních a kulturních atraktivitách formou vydávání materiálů, jazykových kurzů, účastí na společných prezentacích se zapojením moderních informačních technologií. Předpokládá společnou propagaci regionu se záměrem navýšení návštěvnosti příhraničního regionu a prodloužení návštěvnické sezóny. Vydávány budou newslettery, k propagaci budou využívány webové stránky a sociální sítě, Google adwords, mobilní aplikace, proběhne mnoho dalších aktivit s cílem zvýšení návštěvnosti regionu.

Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí
Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce za účelem socio-ekonomického rozvoje česko-polského příhraničí. Předpokládá vytvoření sítě spolupráce na bázi pěti přeshraničních pracovních skupin: pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie, pro regionální produkty, pro podnikání, pro regionální rozvoj a cestovní ruch, pro pracovní mobilitu. Inovativní struktura umožní rozvíjení přeshraničních kontaktů i řešení problémů vyskytujících se v příhraničním území.

Žádosti jsou podány. Pokud manažeři Svazku Krkonoše uspějí, realizace bude zahájena v roce 2016, resp. 2017.