Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


Aktuality

02.07.2020

Využijte novou letní aktivitu ve Vrchlabí — vláček Bubáček pro děti i dospělé.[celý text]

1.7.2020

Prohlídky vrchlabských památek s průvodcem 2020[celý text]

30.06.2020

Dolní náměstí v Rokytnici zdobí nové sousoší[celý text]

29.06.2020

Čtenářská soutěž, aneb „Hrajte s námi o ceny“ má své výherce[celý text]

24.06.2020

Vyhrajte dárkový voucher do hotelu Horizont! [celý text]

21.6.2020

Léto ve Vrchlabí 2020[celý text]

17.6.2020

Kampaň za čisté české hory a lesy[celý text]

11.6.2020

Léto s dětmi v Krkonoších[celý text]

4.6.2020

Pocta Josefu Šírovi (1859–1920)[celý text]

28.05.2020

Nová brožura Krkonoše neznámé - už brzy k dostání na pultech infocenter![celý text]

27.05.2020

Krkonošské cyklobusy zahajují sezonu[celý text]

20.05.2020

Soutěž o dva vouchery v hodnotě 3.333 Kč[celý text]

16.05.2020

Letní provoz lanovek v Krkonoších[celý text]

28.02.2020

Udělejte si radost pěknou publikací[celý text]

20.01.2020

Známe výherce soutěže z letního vydání Krkonošské sezony![celý text]

01.01.2020

Kalendář událostí Krkonoš 2020[celý text]


Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy - 2015

Tisk
Svazek - Významné aktivity - Fond cestovního ruchu - Členové fondu Krkonoše - Partneři - Kontakty

Tiskové zprávy: rok 2020 - rok 2019 - rok 2018 - rok 2017 - rok 2016 - rok 2015 - rok 2014 - rok 2013 - rok 2012 - rok 2011 -

16.12.2015 - Podpora běžeckého lyžování je investice do zdraví, spokojenosti a ochrany přírody

Krkonoše - svazek měst a obcí se zasazuje o finanční podporu systematické úpravy lyžařských běžeckých stop v Krkonoších, resp. v celé republice.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR by mohlo napomoci.
Předseda Svazku Krkonoše Ing. Jan Sobotka zaslal JUDr. Miroslavu Janstovi, předsedovi České unie sportu, z.s., žádost o součinnost v udržení stávající údržby běžeckých tratí a tím i podporu sportování dětí, mládeže, dospělých i seniorů. V dopise upozorňuje na nejasný systém financování do budoucna, který se netýká jen Krkonoš, ale regionů napříč Českou republikou.

Více v příloze...

07.12.2015 - Veletrhy a prezentace 2015

Veletržní prezentace byly a jsou pro destinační společnosti cestovního ruchu v ČR příležitostí ukázat veřejnosti novinky z regionu, představit možnosti při vyžití volného času a doporučit zajímavá místa k návštěvě. Během uplynulých dvaceti let se množství tuzemských a zahraničních veletrhů i jejich návštěvnost a obliba postupně měnila. K někdejším pilotním akcím tohoto druhu, jako byl lednový Regiontour Brno a únorový Holiday World Praha, přibyly další četné krajské a regionální veletrhy. Nabídka se postupně dále rozrostla např. o dožínky, různé jarmarky či krajské dny, na kterých je možné postavit vlastní stánek a vystavit vše, co veřejnost poptává.
V posledních letech, v tak širokém záběru nabídky a ve „světě internetu“, nejsou veletrhy návštěvnicky zastoupené tak početně, aby byl vystavující zcela spokojen. Proto každý pečlivě vybírá a vyhodnocuje, kde zaplatí poplatky a kam skutečně vyjede.

Více v příloze...

25.11.2015 - Valná hromada a 15 let od založení Krkonoš – svazku měst a obcí

Listopadová Valná hromada Krkonoš – svazku měst a obcí, za početné účasti starostů i hostů, přinesla ohlédnutí za dosavadním působením, ale i vizi, resp. výhled do další plánované činnosti v budoucnu.
Svazek Krkonoše je organizací, sdružující 40 obcí a měst s více než 60 000 obyvateli, na území Krkonoš větším než 80 000 ha. Svojí činností od svého vzniku v roce 2000 podporuje, koordinuje a přímo organizuje řešení potřeb krkonošského regionu a jeho obyvatel, návštěvníků i turistů. Od samého počátku se zaměřuje na řešení projektů, které vytvářejí podmínky pro život lidí, kteří zde žijí, studují, pracují, podnikají a kteří sem jako turisté a návštěvníci přijíždí. Činnost opírá o Rozvojovou vizi Krkonoš do roku 2030, konkretizovanou v Integrované strategii rozvoje regionu Krkonoše 2014 – 2020.
Na pokrytí realizace veřejně prospěšných projektů byli pracovníci Svazku Krkonoše schopni prostřednictvím dotací z různorodých zdrojů získat k 1 koruně dalších 13,50 korun a získat tak ve výsledku desítky milionů korun.
Ředitelka Svazku Krkonoše, Kamila Hlinková, k problematice realizace aktivit a získávání finančních prostředků přiblížila: „Každý rok jsou podmínky pro získávání finančních prostředků a dotací jiné, takže není zcela vypovídající pouhé porovnání jednotlivých let jen skrze objem získaných finančních prostředků.. V některém roce nebyly určité dotační tituly vypsány, někdy zase finanční prostředky v rámci programů zbyly a narychlo byly vypsány výzvy k podávání projektů, zejména ke konci programovacího období 2007 – 2013. Občas se do procesu vmíchá výměna politického vedení, kdy jsou pak vypisovány nekoncepční výzvy, jež nezajišťují dlouhodobou stabilitu pro činnost. Získávání dotací byl stále složitější proces s vysokou administrativní náročností. Přesto se pracovníkům Svazku podařilo za rok 2014 koordinovat projekty v hodnotě několika desítek milionů korun.“

Více v příloze...

18.11.2015 - Krkonošské cyklobusy – úspěšný ročník

Krkonošské cyklobusy dvanáct let vylepšují a obohacují dopravní obslužnost v regionu nejvyšších českých hor. V letošním roce bylo najeto celkem 73 302 kilometrů, přepraveno 38 558 cestujících a 4 488 jízdních kol.
V závěrečné rekapitulaci Miroslava Chaloupská, koordinátorka Krkonošských cyklobusů za Krkonoše – svazek měst a obcí, doplnila: „Ve dvanáctileté historii je uplynulá letní sezona co do počtu přepravených osob, po roce 2009, druhou nejlepší v historii. Za posledních pět let bylo dosaženo nejlepšího ekonomického výsledku. Přesto je provoz dotován Libereckým i Královéhradeckým krajem. Spoje jsou zařazeny do dopravní obslužnosti s doplatkem Svazku měst a obcí. Při srovnání s rokem 2014, kdy bylo přepraveno 33 141 cestujících, je letošní nárůst o 5 417 cestujících osob. V počtu přepravených kol je nárůst z loňských 3 749 jízdních kol o 739 kol více.

Více v příloze...

16.11.2015 - Krkonošská sezona je na pultech infocenter

Krkonoše – svazek měst a obcí má za sebou pracovně bohatý rok. Výsledky snažení jsou v rámci turistických novin shrnuty a představeny. Proto zimní vydání Krkonošské sezony 2015/2016 zve čtenáře nejenom do Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší a informuje rodiče s dětmi, že „je z čeho vybírat“. Ať formou pozvánky na jaro a léto plné her (razítkovací hry, questy, geofuny), soutěží a sportu, tak prostřednictvím tištěných tématicky zaměřených map: Tipy na výlety pro rodiče s dětmi, Co dělat když prší, Tipy na čtyři dny, mapy o cykloturistice a letní nabídce, ale také elektronicky publikované propagační materiály: Lázeňství a Pivovarnictví v Krkonoších. Ucelená škála upoutávek na atraktivity nabízí možnost vybrat si kombinaci dle vlastního zájmu. Propagační a informační materiály, motivující k akcím, soutěžím a hrám získáte v krkonošských infocentrech nebo si je můžete stáhnout na www.krkonose.eu/cs/propagacni-materialy.

Více v příloze...

16.10.2015 - Cena za nejlepší zahraniční propagaci

Představitelé Jelenohorského okresu v Polsku udělili Svazku měst a obcí Krkonoše 1. místo v kategorii nejlepší zahraniční propagace. Cena v podobě skleněné plakety a postavy Krakonoše byla odbornou porotou přidělena v rámci mezinárodní soutěže Jelenohorského okresu pro nejlepší subjekty a produkty za rok 2015. Předána byla v Parku Ryb Slodkowodnych „Siedlisko Pstraga“ v Myslakowicích. Vystavena je v sídle Svazku Krkonoše ve Vrchlabí.

Více v příloze...

07.10.2015 - Akční plán je schválen... Aby se lidem v regionu lépe žilo...

Během uplynulého období se pracovníci Svazku zabývali agendou, jejímž cílem bylo zmapovat a sumarizovat konkrétní potřeby jednotlivých obcí a navrhnout i připravit možné formy optimalizace a spolupráce. Důvodem bylo odstranit příčiny spočívající v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí k vyjednávání s poskytovateli různých služeb. Cílem bylo diskutovat nejlepší možné provozní i finanční podmínky pro obce a jejich občany, zjednodušit postupy, zajistit úsporu finančních prostředků i času a koordinovat společné projekty či zamezit jejich dublování.
Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí je dokončen, dokument je zpracován na roky 2016 – 2017.
Konkrétní závěry v Akčním plánu naleznete na:
www.rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalni-rozvoj/meziobecni-spoluprace/.

Více v příloze...

01.10.2015 - Zájem o Krkonoše prostřednictvím elektronických nosičů a médií zásadně vzrostl

Jen internetovou kampaní bylo osloveno více jak pět milionů lidí
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Kampaň pro rodiny s dětmi končí.

Neopomenutelnou roli v popularizaci regionu a konkrétních služeb zaujímá práce manažerů Krkonoš – svazku měst a obcí. Osvědčila se online inzerce na Googlu a Seznamu založená na platbě za proklik, bannerová kampaň, propagace společenských akcí a PR články na turistických serverech. Obrovský nárůst zaznamenal také facebookový profil Krkonoše.eu. Za zveřejnění stojí souhrnná čísla právě končící reklamní kampaně.

Více v příloze...

30.09.2015 - Nové možnosti pro milovníky lyžování na 190 kilometrech sjezdovek a 34 lanovkách a 141 vlecích

Lyžujete rádi? Máte zájem více poznat další lyžařská centra? Chcete ochutnat jízdu na velkém území v Česku? Pořiďte si Czech Skipass! Proč? Společný Czech Skipass umožňuje lyžovat ve 23 českých skiareálech po celé republice.

V Krkonoších konkrétně ve Skiareálu Špindlerův Mlýn, ve SkiResortu Černá Hora – Pec (Černá hora - Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Svoboda n. Úpou, Černý Důl), ve Ski Areálu Malá Úpa, Ski Family Dolní Dvůr, ve Vítkovicích a v Herlíkovicích -Bubákově.

Více v příloze...

29.09.2015 - Soubor trhacích map napoví, co s volným časem

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí jsou vydané čtyři trhací mapy s názvy: Tipy na výlety pro rodiny s dětmi, Co dělat když v Krkonoších prší, Tipy na výlety na čtyři dny a Zajímavosti v Podkrkonoší.

Jak se v Krkonoších, jejich podhůří a v Podkrkonoší nenudit? Co dělat a čím naplnit volný čas? Jak se o všem dovědět? Vcelku jednoduše! Vydány jsou čtyři trhací mapy, které stručně a srozumitelně představují místa vhodná jako tipy na výlety pro rodiče s dětmi, doporučení v případě, když na horách prší. Nabízí možnosti výběru pro výlety na čtyři dny a kam se vydat v Podkrkonoší. První tři jmenované jsou vydány vždy v jazykové mutaci český – polský jazyk, německý – anglický jazyk. Zajímavosti v Podkrkonoší byly na žádost partnera projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“, Sdružení Podzvičinsko, vydány v němčině, polštině a angličtině, jako jejich zcela první cizojazyčný materiál.

Více v příloze...

24.09.2015 - FOTOSOUTĚŽ „Děti v Krakonošově zahrádce“ je vyhodnocena

Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí vyhodnotili fotografickou soutěž o hodnotné ceny na téma: Děti v „Krakonošově zahrádce“. Hlavním tématem k fotografování byly prchavé okamžiky dětství v krkonošské krajině. Začátek soutěže byl vypsán na 18. 5., uzávěrka soutěžních materiálů proběhla 31. 7. A vyhlášení výsledků soutěže 23. 9. 2015.

Nezávislá porota anonymně vybrala následující fotografie: 1. Mladé Buky, čertovská stezka, Pavel Gančarčík, Černý Důl, 2. Velikonoce v Buřanech, Lenka Kučerová, Jablonec nad Jizerou, 3. Náš sněhulák, Adéla Špetlová, Svoboda nad Úpou, 4. Potok v Černém Dole, Šárka Veselá, Vrchlabí, 5. Zimní radovánky, Adéla Špetlová, Svoboda nad Úpou.
Cenu facebooku získala fotografie s názvem Mumlavské vodopády od Lenky Kučerové z Jablonce nad Jizerou, a to Krkonošskou medovinu a tričko s logem Krkonoš od Svazku Krkonoše.

Více v příloze...

03.08.2015 - Zajímavosti v Podkrkonoší

Soubor trhacích map napoví, co s volným časem.
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je trhací mapa s názvem: Zajímavosti v Podkrkonoší.
Jak se v Podkrkonoší nenudit? Co dělat a čím naplnit volný čas? Jak se o všem dovědět? Vydána je trhací mapa, která představuje zajímavá místa v Podkrkonoší. Je vytištěna v němčině, polštině a angličtině, jako zcela první cizojazyčný materiál v této turistické oblasti. Pozvánka míří do Dvora Králové nad Labem, do zoologické zahrady, k přehradě Les Království, do Hořic, na vrch Gothard se sochařským parkem, do městečka Miletín, Lázní Bělohrad, barokního areálu Kuks, a do dalších míst, která skutečně stojí za návštěvu.

Více v příloze...

24.07.2015 - Partnerem Svazku Krkonoše se stala Asociace horských středisek ČR

Z důvodu potřeby společného řešení problémů brzdících rozvoj lyžařských skiareálů jak v oblasti profesních záležitostí, týkajících se provozování lanovek a vleků, ale především z důvodů vytváření podmínek pro podnikání jako právoplatné součásti turistického průmyslu, vznikla v Čechách Asociace horských středisek ČR, o.s. Jejími členy je většina velkých českých skiareálů, v Krkonoších jsou to např. Skiareál Špindlerův Mlýn, Ski Resort Černá hora – Pec, ale i město Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Rokytnice nad Jizerou, nebo Harrachov. Od červnové Valné hromady je členem také Krkonoše – svazek měst a obcí.

Více v příloze...

17.07.2015 - Kampaň se spouští - je načase si začít hrát

Krkonoše svazek měst a obcí koordinuje řadu veřejně prospěšných projektů určených jednak pro turisty, i místní obyvatele. Základními pilíři jsou Krkonošské cyklobusy, Krkonoše ze sedla kola, Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, v rámci systematické propagace celého pohoří to je účast na veletrzích cestovního ruchu i koordinace toku a předávání informací o kulturním a společenském dění na celém území turistického regionu, např. formou Kalendáře očekávaných událostí, TOP akcí Krkonoš a mnoha dalších.

Více v příloze...

10.07.2015 - Rekapitulace loňské zimní sezony z pohledu úprav lyžařských běžeckých tratí

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí byla konference s upravovateli běžeckých tratí k ukončení zimní sezony 2014/2015 dne 30.6.2015 v Mladých Bukách.

Krkonoše – svazek měst a obcí v roce 2000 spustil projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj (dále jen KLBR). Jeho cílem je sladit rostoucí zájem veřejnosti v Krkonoších o lyžařskou turistiku a běžecké lyžování s ochranou přírody.
Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí uspořádali v Mladých Bukách v sídle Golf centra setkání s jednotlivými upravovateli. Z prezentace Radka Vicha, koordinátora běžeckého lyžování v Krkonoších vyplývá, že do projektu KLBR je zapojeno více jak 20 upravovatelů, Správa KRNAP, Královéhradecký a Liberecký kraj, Nadace ČEZ a Horská služba Krkonoše.

Více v příloze...

03.07.2015 - Co dělat když v Krkonoších prší

Soubor trhacích map napoví, co s volným časem.
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je trhací mapa s názvem: Co dělat když v Krkonoších prší, vydaná v jazykové mutaci český – polský jazyk, německý – anglický jazyk.
Jak se v Krkonoších nenudit? Co dělat a čím naplnit volný čas? Jak se o všem dovědět? Vcelku jednoduše! Vydána byla trhací mapa, která představuje místa vhodná v případě, když je špatné počasí nebo prší. Počasí v horách není nikdy jisté. Krátké dešťové přeháňky může vystřídat modrá a slunečná obloha, nebe se ale může zakabonit i na celý uplakaný den. Právě pro tuto variantu je připravena mapa s vyznačenými místy, která můžete v Krkonoších navštívit při nepříznivém počasí, kde nezmoknete a která vás jistě zaujmou.

Více v příloze...

02.07.2015 - Cyklojízda Podkrkonoším

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí projektu je příprava a organizace cyklojízdy v Podkrkonoší.

CYKLOTURISTICKÁ SEZONA V PODKRKONOŠÍ byla zahájena
Při příležitosti zahájení 8. ročníku linky Krkonošských cyklobusů na trase z Hradce Králové do Vrchlabí a zpět proběhlo ve čtvrtek 2. července 2015 pro starosty regionu Krkonoše a Podkrkonoší, pracovníky krajských úřadů, informačních center, pro novináře a širokou veřejnost slavnostní zahájení cykloturistické sezony.

Více v příloze...

01.07.2015 - Valná hromada Svazku Krkonoše seznámila s novinkami

Valná hromada pod taktovkou Svazku Krkonoše proběhla v Orea Hotelu Horal ve Sv. Petru ve Špindlerově Mlýně za účasti valné většiny starostů ze čtyřiceti členských měst a obcí. Na programu byly mj. aktuální informace o probíhající realizaci projektů ROP „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“ a OPPS 2007 – 2013 ČR – PR „Propagace Krkonoš“, seznámení se závěrečným účtem za rok 2014, byla přednesena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, Zpráva Revizní komise č. 1 v roce 2015, Přehled hospodaření Svazku k 30. 4. 2015, Přehled dotací a grantů v roce 2015. Proběhly aktuální informace o Regionálním rozvoji a Integrované strategii regionálního rozvoje Krkonoš. Odhlasováno bylo členství v Asociaci horských středisek ČR, o.s., zaujala informace o celokrkonošské Regionální kartě hosta a postupující snaze o její zavedení v Krkonoších. Starostové byli seznámeni s Programem pro podporu obcí v regionu národních parků. Proběhla informace o realizovaných, ale také připravovaných prezentacích Krkonoš na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovních ruchu, zpráva o provozu krkonošských cyklobusů v roce 2015 a řada dalších celokrkonošských témat.

Více v příloze...

29.06.2015 - Jak si zahrát razítkovací hry?

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“.
Součástí je razítkovací hra „Po stopách Krakonoše“ a „Krakonošovo Podkrkonoší“.
Jak si ji zahrajete?


V krkonošských i podkrkonošských informačních centrech si zdarma vyzvednete dva druhy her. Na jedné straně je mapka s vyznačenými atraktivitami, na druhé předtištěná okénka pro razítka a popis konkrétního místa k návštěvě. V každém uvedeném místě zodpovíte kvizovou otázku položenou místním pracovníkem nebo splníte úkol. Při správné odpovědi nebo po splnění úkolu do mapky otisknete razítko. Pokud je místo v letáčku označeno jako TOP, čeká vás při správné odpovědi už na místě drobná odměna.

Více v příloze...

25.06.2015 - Informační materiál ke kampani pro děti k projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“ navede zájemce ke všem novým aktivitám

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“.
Součástí je informační materiál popisující kampaň „Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší“ s novými aktivitami určenými především dětem a mládeži v rámci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Svou obsahovou náplní vtahuje čtenáře a podporuje zájem o poznávací hry, do kterých se mohou zapojit všichni – malé děti, mladí lidé, střední i starší generace.
Informační materiál seznamuje s Krakonošem, sojkou, Hančí a Panem lesním. Představuje nově namalované postavičky hlavních představitelů projektu, malované figury Krakonoše a Hančí v životní velikosti, vyřezané z pevného materiálu s volným otvorem v obličejové části hlavy k využití při fotografování. Odkrývá možnosti razítkovacích her „Po stopách Krakonoše“ a „Krakonošovo Podkrkonoší“, představuje vědomostní soutěže jako je questing, geofun, geocaching, a další aktivity.

Více v příloze...

24.06.2015 - Zásadní úspěch tvůrců Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš (ISRRK)

„Koncem minulého roku byl Vládou ČR schválen dokument Politika územního rozvoje ČR, jako nejvyšší územně plánovací dokument ČR,“ uvedl J. Sobotka. “Kraji jsou doplňovány Zásady územního rozvoje. Dalšími dokumenty jsou Územně analytické podklady od ORP, z nichž vznikají Územní plány. Pro nás, jako tvůrce Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš, je úžasná zpráva, že její závěry budou použity do změn Zásad územního rozvoje obou krajů. To je absolutní úspěch. Tvořili jsme dokument s cílem, aby byl smysluplný, užitečný a žil dál svůj „život“ a to se naplnilo. To byl a je náš zájem a cíl. ISRRK bude tím pádem respektována v obou krajích a to je ono, co jsme chtěli,“ potěšeně sdělil J. Sobotka.

Více v příloze...

20.06.2015 - Tradiční čtenářská soutěž z turistických novin Krkonošská sezona – zima 2014/2015 zná své vítěze

Pět šťastlivců bylo vylosováno pěti starostkami krkonošských měst a obcí v rámci programu červnové Valné hromady Svazku Krkonoše.
I letní vydání Krkonošské sezony 2015 obsahuje čtenářskou soutěž. Zúčastnit se můžete i vy.
Stačí si turistické noviny vyzvednout zdarma v některém z krkonošských informačních center nebo přečíst na www.krkonose.eu a odpovědět na otázky.

Více v příloze...

19.06.2015 - Ve Svazku Krkonoše uvažují o postupném zavedení celokrkonošské karty hosta

Karta hosta je v turisticky oblíbené lokalitě bezpochyby vhodným a široce využitelným marketingovým nástrojem. V řadě míst v zahraničí, ale i v ČR ji používají, klienti se po ní sami poptávají.
V Krkonoších vznikly karty hosta spontánně postupně již v několika obcích a městech. Jejich poskytovatelé si zájem pochvalují. Karta hosta je hybnou silou dění, nástrojem k prezentaci služeb, motivuje zákazníky k vícedenním pobytům. Jako zpětná vazba je obrovským zdrojem informací o chování a pohybu klientů. Záměr zavedení celokrkonošské karty hosta byl Janem Sobotkou, předsedou Svazku Krkonoše, představen starostům měst a obcí na červnové Valné hromadě.

„Zásadním, řekněme politickým, úkolem manažerů Svazku Krkonoše je zamýšlet se nad zavedením celokrkonošské karty hosta, která by „mazala“ do jisté míry existující konkurenci mezi jednotlivými středisky,“ uvedl Jan Sobotka. „Karta by žila svůj vlastní život v součinnosti s již existujícími. Připravit však vhodné „klima“ pro její zavedení není jednoduché. Vyžaduje součinnost a snahu o spolupráci mnoha subjektů. Jak z řad podnikatelů, tak státní správy a samosprávy.“ Vždyť právě představitelé a zástupci měst a obcí mají o zavedení karty hosta zájem např. z vyplývající podrobné evidence o počtech hostů, což umožní zlepšit výběr poplatků. K tomu Jan Sobotka dále doplnil: „Je dobře, že karty hosta postupně v jednotlivých lokalitách už fungují. Úkolem Svazku Krkonoše je dát této službě další veřejný rozměr. Je to však složitý proces, který vyžaduje spoluúčast zásadních hráčů v území, kterými jsou především lyžařské skiareály a hlavní střediska cestovního ruchu, pak bude mít potřebný efekt.“

Více v příloze...

18.06.2015 - Questy budou oblíbenou hledačkou

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je popis tři tras questů - hledaček.

V Krkonoších a Podkrkonoší jsou v rámci projektu ROP vypracovány tři hledačky. Vedou trasami kolem Studence, Vítkovic a Hořic. Na webové stránce www.pohadkove.krkonose.eu je zveřejněn zatím první quest s názvem „TŘÍKATASTŘÍ, aneb když roubenka není chaloupka“. Další budou doplněny postupně. Zkuste si hledačku s vašimi dětmi zahrát. Přesvědčíte se, že je to opravdu skvělá hra.

Více v příloze...

17.06.2015 - Kostýmy Krakonoše a Hančí, i pohádkové figury jsou k zápůjčce

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí jsou dva nově ušité stylové kostýmy pro Krakonoše a Hančí a dvě malované postavy vyřezané z pevného materiálu s možností využití jako fotopointy.

Krakonoš a Hančí jsou dvě typické krkonošské pohádkové figury. Díky kostýmu mohou začít žít svůj vlastní život. Krakonoši byl pořízen mj. kabát, dvoje kalhoty - zimní a letní, halena, vesta, holiny, nízké letní boty, šle, klobouk, vousy, paruka, dýmka a sukovice. Hančí si obleče kabátek, pro dny všední i sváteční několik druhů sukní, halenku, vestu, letní boty, v zimě válenky, pléd, punčochy, vystřídá dvě zástěrky a nezapomněli jsme ani na paruku s hnědými copy.

Více v příloze...

15.06.2015 - Kampaň pro rodiny s dětmi je dokončena

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Kampaň pro rodiny s dětmi je zahájena.

Součástí jsou nové pohádkové příběhy Krakonoše, Hančí, sojky a Pana lesního, foto pointy - figury vyřezané pro úsměvné fotografie, stylové kostýmy Krakonoše a Hanče pro prezentace na veletrzích cestovního ruchu a dalších společenských akcích, pravidelné informační newslettery zasílané elektronickou poštou zájemcům. Byly natočeny videospoty, rozhlasový spot a dva Rozhovory s Krakonošem, vypsány fotosoutěže na facebooku: „Zimní bílá“, „Děti v Krakonošově zahrádce“. Vyrobeny byly prezentační desky a igelitové tašky, probíhá rozsáhlá propagační kampaň na facebooku a 10 významných turistických serverech. Především však byly vytvořeny nové vědomostní hry – tři trasy questu, mapka zajímavých „kešek“ geocachingu, čtyři trasy geolokační hry geofun a v území ojedinělá razítkovací hra „Po stopách Krakonoše“ a „Krakonošovo Podkrkonoší“ s malými dárky jako odměna Bližší informace k aktivitám se každý dozví na stránce: www.pohadkove.krkonose.eu, která byla sestavena speciálně pro publicitu projektu. Vydán byl leták shrnující nabídku Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší, vytištěny budou čtyři trhací mapy pro turisty: Tipy na 4 dny na výlety, Co dělat v Krkonoších když prší, Tipy na výlety pro rodiny s dětmi a Zajímavosti v Podkrkonoší.

Více v příloze...

13.06.2015 - Letní sporty v Krkonoších – nová informační skládačka

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pod názvem projektu „Propagace Krkonoš“, s číslem CZ.3.22/2.2.00/14.04234, zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území s cílem propojení nabídek z obou stran hranice, mezi Krkonošským národním parkem, Svazkem Krkonoše a Jelenohorským okresem byla nově vydána propagační skládačka informující o možnostech letních sportů v Krkonoších.
V nejvyšších českých horách můžete putovat pěšky, jezdit na kole, na koni nebo na in-line bruslích, zápolit s rovnováhou na vysokých lanech, koupat se, hrát golf či lézt po skalách, svézt se na koloběžkách, terénních tříkolkách nebo čtyřkolkách či se projet na koňském hřbetu. Právě místa vhodná pro výše jmenovaný sport a vyžití jsou obsahem nové skládačky.

Více v příloze...

11.06.2015 - Geofun - hravá mobilní aplikace pro děti i dospělé

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je zpracování geoher v Krkonoších a Podkrkonoší pro mobilní aplikaci.

Hrajte GEOFUN v Krkonoších a Podkrkonoší – Připravili jsme pro vás 4 trasy tedy 4 „geosrandy“. „První vás provede turisty opomíjeným Žacléřem, druhá na přírodní krásy bohatou Rokytnicí nad Jizerou, třetí hlavním městem českého lyžování Špindlerovým Mlýnem a na čtvrtou se podíváme do královského věnného města Dvůr Králové nad Labem. Po stažení mobilní aplikace Geofun se vám zobrazí mapa s nejbližšími trasami, místem jejich začátku a dalšími instrukcemi. Pak už jen zbývá si geohru spustit a vyrazit na trasu,“ doplnila a upřesnila Klára Hančová ze Svazku Krkonoše.

Více v příloze...

10.06.2015 - Společným jmenovatelem je spolupráce při péči o běžecké tratě ve Východních Krkonoších

Přestože je před námi začátek hlavní letní turistické sezony, program v diářích pracovníků Svazku Krkonoše plní termíny schůzek s obsahem řešení zimních aktivit. Jedna z nich se uskutečnila koncem května na Sagasserových boudách za přítomnosti starostů Alana Tomáška (Pec pod Sněžkou), Pavla Mrázka (Horní Maršov), Karla Engliše (Malá Úpa), Miroslava Vlasáka (Žacléř), Jiřího Šimůnka, provozovatele Sagasserových bud, Miloše Růžičky, pracovníka Správy KRNAP a Martina Bučka, ředitele lyžařského areálu SKI MU Malá Úpa. Hlavním tématem bylo hledání vzájemného postupu při úpravách lyžařských běžeckých tratí ve východních Krkonoších a návrh nového vzorce rozdělení nákladů úpravy lyžařských běžeckých tratí vedoucích po katastrech obcí.

Z vyjádření přítomných starostů obcí východních Krkonoš vyplynula snaha o součinnost a příslib spolupráce při úpravě běžeckých stop na jednotlivých úsecích tratí. Podle sdělení Pavla Klapuše ze Svazku Krkonoše, koordinátora projektu „Krkonoše - lyžařský běžecký ráj“, je potěšující, že došlo k dohodě o systému. Jednotliví zástupci katastrů obcí následně dohodnou nové rozdělení nákladů souvisejících s úpravou tratí. Dále budou upřesněny počty a umístění velkoplošných panelů s mapami tak, aby bylo možné kombinovat letní a zimní mapy na jednom stojanu. Stejně tak budou zmapovány počty standardních zelených lyžařských značek s vyznačením směru vlevo, rovně a vpravo, které budou, vzhledem na potřebu jednotného značení ve východních Krkonoších v oblasti Malé Úpy a jejího okolí, před zimou umístěny v terénu. Pracovníci Svazku Krkonoše a Správy KRNAP v průběhu července vyhodnotí a shrnou zkušenosti z průběhu uplynulé zimní sezony 2014/2015 a zahájí přípravy na sezonu nadcházející. Schůzka aktérů ve stejném složení proběhne v průběhu září.

Více v příloze...

09.06.2015 - Pravidelné newslettery potěší

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí jsou nápadité newslettery s pěknými fotografiemi, které stručně a výstižně upozorňují na aktuální dění a zajímavosti z nejvyšších českých hor, podhůří i Podkrkonoší.

Pod hlavním titulem „Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř“ je každý měsíc redakčně připravováno a zpracováno zadání novinek z území, zajímavých jak pro místní obyvatele, sympatizanty a partnery Svazku Krkonoše, tak pro s návštěvníky hor z Čech i Polska. Newsletter je překládán do jazyka polského a zveřejňován na webových stránkách a elektronickou poštou jako newsletter český. Pravidelně je odesílán na více jak dva a půl tisíce elektronických adres těm zájemcům, kteří ho poptávají. I vy, pokud ještě nejste zařazeni v adresáři, se k jeho odběru můžete přihlásit, nebo ho číst na www.krkonose.eu.
Cílené titulky, stručný text a poutavé fotografie jsou vhodným prostředkem ke sdělení, které motivuje k návštěvě. Newslettery budou vycházet i během nadcházejících letních prázdnin a také dále po skončení projektu v září 2015.

Pročtěte si krkonošské newslettery
***Aktuální je newsletter: Červen červený jako z růže květ
***Pro zajímavost vám níže připomínáme některá starší vydání:
Květen – čas z květin pleten, V dubnu čas a panský kvas, Březnové slunce má krátké ruce, Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky :-), Co zajímavého se v lednu 2015 bude dít v Krkonoších a Podkrkonoší?, Prosinec 2014 v Krkonoších a Podkrkonoší.

Více v příloze...

08.06.2015 - Krkonošská cyklosezona je zahájena

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí bylo společné zahájení cyklistické sezony, kterého se zúčastnilo pětatřicet cyklistů.

U příležitosti zahájení 12. ročníku Krkonošských cyklobusů proběhlo pro starosty regionu Krkonoše, pracovníky krajských úřadů, informačních center, novináře a širokou veřejnost slavnostní zahájení cykloturistické sezony. Koordinátorka společné akce Miroslava Chaloupská doplnila: „Sezonu jsme zahájili jak jinak než na kolech. Vyjeli jsme z Vrchlabí cyklobusem do Janských Lázní. Nasedli i s koly do kabinkové lanovky a vystoupali na Černou horu do 1299 metrů nad mořem. Odtud šlápli do pedálů a jeli kolem Kolínské boudy, Pražské boudy, Tetřevích bud, výšlapem pod Lišku po Liščí cestě a následně dlouhým sjezdem do Dolního Dvora a novou cyklotrasou do Vrchlabí. Cestou, se zastávkou na Tetřevích boudách, jsme účastníky cyklojízdy seznámili s projektem ROP Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší a připomněli si důležitost ochrany přírody Krkonošského národního parku. Počasí nám přálo, nikdo se nezranil. Nezapomenutelné zážitky z jarní krkonošské krajiny, nádherné výhledy na Krkonoše a hlavně sportovně prožitá sobota byla jistě příjemným vstupem do meteorologického léta. Společně s pracovníky Svazku Krkonoše vyjeli na letošní cyklojízdu např. místostarosta města Vrchlabí A. Plašil, zástupci krajského úřadu Královéhradeckého kraje z Hradec Králové, Martina Jurečková z agentury RDA, ale také zástupci všech tří dopravců. Někteří z těch, kteří reprezentovali veřejnost, jezdí s námi pravidelně, jiní využili pozvánky přes Facebook, přes Newsletter anebo vyčetli z připravovaných akcí na www.krkonose.eu.

Více v příloze...

05.06.2015 - Cykloturistika do Krkonoš patří

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pod názvem projektu „Propagace Krkonoš“, s číslem CZ.3.22/2.2.00/14.04234, zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území s cílem propojení nabídek z obou stran hranice, mezi Krkonošským národním parkem, Svazkem Krkonoše a Jelenohorským okresem byla nově vydána propagační skládačka s mapkou informující o možnostech cykloturistiky v Krkonoších.
Území Krkonošského národního parku je protkáno zhruba čtyřmi sty kilometry cyklotras. V podhorských oblastech Krkonoš je to dalších tři sta kilometrů. Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, tak pro rodinnou rekreační jízdu. Horské trasy jsou poměrně náročné, určené pro horská či treková kola. Trasy v podhůří jsou méně členité. Stačí si vybrat lokalitu. Právě pro lepší orientaci příznivců cykloturistiky v Krkonoších byla vydána trhací mapka, která přiblíží známé i méně známé cyklotrasy.

Více v příloze...

01.06.2015 - Tipy na výlety na čtyři dny

Soubor trhacích map napoví, co s volným časem.
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je trhací mapa s názvem: Tipy na výlety na čtyři dny, vydaná v jazykové mutaci český – polský jazyk, německý – anglický jazyk.
Jak se v Krkonoších a jejich podhůří nenudit? Co dělat a čím naplnit volný čas? Jak se o všem dovědět? Trhací mapa stručně a srozumitelně představuje místa a nabízí možnosti výběru pro výlety na čtyři dny. Připravili jsme pro vás paletu nejlepších cílů výletů v Krkonoších a podhůří, které si můžete sami sestavit tak, abyste zažili a viděli co nejvíce. Trasy jednotlivých zastavení jsme rozdělili do čtyř kapitol, aby byly k sobě geograficky co nejblíže. Při pohybu v horách vám od června do září pomohou Krkonošské cyklobusy.

Více v příloze...

30.05.2015 - Nadace ČEZ a Královéhradecký kraj jsou nakloněny běžkám Veřejně prospěšný projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj posloužil všem zájemcům

V uplynulé zimní sezoně 2014/2015 bylo v rámci projektu Krkonoše – lyžařský běžecký ráj v Krkonoších upravováno cca 600 kilometrů běžeckých stop.
Je zřejmé, že obliba běžeckého lyžování v upravených stopách a tím v bezpečném terénu, se v nejvyšších českých horách těší čím dál většímu zájmu a oblibě. V turistickém regionu Krkonoše sumarizují neveřejné statistiky cca jeden milion uživatelů běžeckých stop.
Na úpravě stop se po celém pohoří Krkonoš spolupodílí více než dvacítka subjektů. Na straně Královéhradeckého kraje to jsou: město Špindlerův Mlýn, skiareál Špindlerův Mlýn, skiareál Herlíkovice, město Vrchlabí, obce Strážné, Dolní Dvůr, Skiresort Janské Lázně – Pec, ve východních Krkonoších Malá Úpa, Pec pod Sněžkou, Horní Maršov a Žacléř, dále provozovatelé Kolínské a Luční boudy.
Díky Nadaci ČEZ a jejímu finančnímu přispění, mohli manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí přerozdělit upravovatelům, za jejich práci při úpravách bílých stop a na dovybavení venkovní turistickou mapou v Dolní Olešnici, částku 100 000 Kč.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje na podporu úprav tratí a dovybavení mobiliářem věnoval ze svého dotačního programu 500 tisíc Kč. Z toho bylo 450 tisíc Kč určeno přímo na úpravy tratí a 50 tisíc Kč na doplnění značení a směrovek na běžeckých trasách projektu Krkonoše - lyžařský běžecký ráj na území KHK.
Finanční dotaci lze vyhodnotit jako významný počin kraje a mimořádný motivační příspěvek pro upravovatele po velmi nepříznivé zimní sezoně 2013/2014, která byla výrazně chudá na přírodní sníh.
A tak dobrá zpráva pro běžkaře - celokrkonošský veřejně prospěšný projekt podporující rekreační sportování Krkonoše – lyžařský běžecký ráj bude pokračovat i v nadcházejícím období.

Více v příloze...

29.05.2015 - Press trip představil novinářům Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí byla realizace press tripu pro polské novináře do Krkonoš a Podkrkonoší.

Bohatý třídenní program byl sestaven tak, aby novinářům představil co největší množství aktivit a cílů výletů v rámci kampaně a především samotný projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší. Hlavní linií zájmu a seznámení pro všechny tři dny byly, kromě exkurzí, razítkovací hry Po stopách Krakonoše. Novináři byli seznámeni s pravidly hry, osobně vyzkoušeli její systém a na vybraných místech odpovídali na kontrolní otázky, plnili úkoly a sbírali razítka. Po ukončení press tripu vyplnili ústřižek. Za odměnu byl předán každému z účastníků dárek v podobě Krkonošských pohádkových omalovánek.

Více v příloze...

26.05.2015 - Jezděte krkonošským cyklobusem

V sobotu 30. května 2015 proběhne oficiální zahájení cyklistické sezony v Krkonoších, kdy se napříč horami a podhůřím rozjedou již dvanáctý rokem Krkonošské cyklobusy.
Vozí pěší turisty a cykloturisty napříč Krkonošemi tak, aby měli příležitost v jednom dni poznat větší část regionu a večer se mohli zase cyklobusem vrátit zpět do místa svého dovolenkového bydliště.

Podle sdělení Miroslavy Chaloupské ze Svazku Krkonoše, koordinátorky této veřejné dopravy, jsou letos všechny základní linky autobusů vybaveny přívěsy pro přepravu minimálně 25 jízdních kol. Došlo k posílení linky ve směru Hradec Králové – Vrchlabí a zpět. A to jak v počtu najetých kilometrů, tak i v množství přepravených jízdních kol. Autobus s vnitřní úložnou úpravou a s připojeným přívěsem na lince Hradec Králové – Vrchlabí bude před hlavními prázdninami jezdit každou sobotu, během dvouměsíčních letních prázdnin také navíc každý čtvrtek.

Více v příloze...

26.05.2015 - Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoš je přeložena do polštiny

V rámci mikroprojektu „Česko-polské Krkonoše – jedny hory“, s číslem projektu CZ.3.22/3.3.02/14.04303, prioritní osa: 3. Podpora spolupráce místních společenství, oblast podpory: 3.3. Fond mikroprojektů, financovaného z Euroregionu Glacensis byla přeložena Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoš do polštiny.
Valnou hromadou Krkonoš – svazku měst a obcí byla v létě 2011 iniciována tvorba Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. Cílem bylo a je systematicky postupovat v otázkách územního rozvoje, podporovat projekty, které zlepší podmínky pro život, ochrání přírodu a životní prostředí a nabídnou návštěvníkům nevšední zážitky.
Vznikl dokument Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoš (dále jen ISRRK), který výše zmíněné i další okruhy zájmu formuluje v horizontu deseti až dvaceti let.
Součástí ISRRK je Akční plán - databáze toho, co se v území připravuje, co se chystá a systém, jak s informacemi, resp. databází, dále pracovat. Je zásobníkem projektů, které mohou předkládat neziskové organizace, podnikatelé, města a obce i ostatní působící v regionu Krkonoše.
Stáhněte si zde www.rozvoj.krkonose.eu/cz/dokumenty/isrr-krkonose.

Více v příloze...

25.05.2015 - Mikrostránka se bude líbit dětem

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je realizace mikrostránky www.pohadkove.krkonose.eu, na které jsou umístěny a popsány dokončené aktivity související s projektem. Mikrostránka je jedinečným výstupem, který shrnuje nabídku nových aktivit a srozumitelným způsobem informuje o všem, co je připraveno.

Hlavní koordinátorkou tvorby nové webové mikrostránky je Klára Hančová, která stručně zrekapitulovala: „Mikrostránka vyčerpávajícím způsobem vypovídá o novém projektu a přehledně zobrazuje celou nabídku. V tuto chvíli je naplněnost cca 60 %, s tím, že obsahuje všechny dokončené aktivity. Ty další budou postupně dokončeny a doplněny.
Zveme děti s rodiči a prarodiči na novou razítkovací hru do Krkonoš a Podkrkonoší, která už má kompletní zadání. Zveřejněn je zatím jeden quest nebo-li hledačka. Protože byla do tvorby této jedinečné hledací hry zaškolena dvacítka pracovníků krkonošských a podkrkonošských infocenter, lze předpokládat, že začnou vznikat další vlastní questy, které budou následně na mikrostránku také zařazeny. Stejně jako místa pokladů geocachingu a trasy geofun. Již nyní jsou na stránce publikovány pohádkové příběhy postaviček, děti si mohou zahrát puzzle sestavené z obrázků ak. mal. R. Oppeltové.“ Na otázku, co bylo při tvorbě mikrostránky nejsložitější, zazněla odpověď: „V týmu pracovníků Svazku Krkonoše, jako zadavatele, jsme vedli největší diskusi při korektuře malovaného titulního obrázku panorama Krkonoš v pozadí. Až několikátý malířský pokus se zalíbil všem. Takže věřím, že jsou naše stránky povedené a děti v nich budou rády hledat,“ pozvala K. Hančová.

Více v příloze...

24.05.2015 - V Polsku se dozvídají o Krkonoších čím dál více

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pod názvem projektu „Propagace Krkonoš“, s číslem CZ.3.22/2.2.00/14.04234, zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území s cílem propojení nabídek z obou stran hranice, mezi Krkonošským národním parkem, Svazkem Krkonoše a Jelenohorským okresem, proběhly teď na jaře dvě prezentace Krkonoš v Polsku. První ve Štětíně, druhá v Jelení hoře. Systematicky je tak pracováno s informacemi z nejvyšších českých hor, které jsou předávány potenciálním polským návštěvníkům.

Více v příloze...

22.05.2015 - FOTOSOUTĚŽ na facebooku Krkonoš o hodnotné ceny pokračuje na téma: Děti v „Krakonošově zahrádce“

Během jarního a letního období se často vydáváme na výlety. Sluníčko láká za město, do přírody. K řece, rybníku, do lesa, na pěšinky mezi louky, na kopce vysoké i nenáročně oblé, na výšiny, na rozhledny. Příroda nám nabízí tolik možností, jak obdivovat jarní zeleň trávy a stromů, být užaslí nad blankytně modrou oblohou, anebo čistě bílými oblaky, jak nadýchnout úžasnou vůni čerstvého vlahého jarního či letního vzduchu, potěšit se barvami rozkvetlých keřů a květů.
Česká krajina je bohatá svojí nádhernou přírodou. „Krakonošova zahrada“ nejvyšších českých hor je navíc velmi inspirující. Právě příroda Krkonoš je dalším tématem naší fotosoutěže.
Pokud vyrazíte do hor a jejich podhůří s dětmi, neváhejte zachytit prchavé okamžiky dětství vašich nejmilejších ve sluncem ozářené anebo naopak deštěm či mlhou podbarvené krkonošské krajině. Rádi si vaše fotografie prohlédneme a odměníme je.

Pravidla:

  • Začátek soutěže: 18. května 2015
  • Uzávěrka soutěžních materiálů: 31. července 2015
  • Vyhlášení výsledků soutěže: 31. srpna 2015
  • Přihlásit se může kdokoli, věk ani profese není omezena.


Více v příloze...

20.05.2015 - Krkonošská sezona pohádková

Krkonošská sezona seznamuje s projektem Propagace Krkonoš a s projektem Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší
V rámci společného Česko – polského projektu „Propagace Krkonoš“, zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území s cílem propojení nabídek z obou stran hranice, mezi Krkonošským národním parkem, Svazkem Krkonoše a Jelenohorským okresem, byly vydány turistické noviny Krkonošská sezona. Ve svém obsahu seznamují čtenáře v českém, polském a německém jazyce s polskou stranou Krkonoš s cílem propagovat toto území.

Letní vydání oblíbených turistických novin Krkonošská sezona je vytištěno. Obsah je zaměřen na propagaci projektu financovaného EU s názvem Propagace Krkonoš a dalšího projektu s názvem „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Ústřední postavy inspirované Krkonošskými pohádkami - Krakonoš, maminka Hančí, sojka a Pan lesní - byly ztvárněny uměleckou rukou Akademické malířky Renaty Oppeltové. Každý „hrdina“ skupinky žije v „Pohádkových Krkonoších a Podkrkonoší“ svůj vlastní život a prožívá svůj osobitý příběh. A právě literární zpracování příběhů, určené především dětem, je součástí letního vydání turistických novin.

Více v příloze...

07.05.2015 - Pracovně poznávací cesta a setkání českých i polských starostek a starostů

V rámci mikroprojektu „Česko-polské Krkonoše – jedny hory“, s číslem projektu CZ.3.22/3.3.02/14.04303, prioritní osa: 3. Podpora spolupráce místních společenství, oblast podpory: 3.3. Fond mikroprojektů, financovaného z Euroregionu Glacensis se v úterý 28. 4. a ve středu 29. 4. 2015 uskutečnila pracovně poznávací cesta krkonošských starostek a starostů a další zástupců z regionu a z oblasti cestovního ruchu, organizovaná vedením Svazku Krkonoše.

Cílem programu bylo především vzájemné představení českých a polských zástupců obcí, diskuze ke spolupráci, příp. její další prohlubování, projednání priorit z území, rozvoj oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, výměna zkušeností a informací, navázání partnerství, příprava společných projektů, prezentace nových atraktivit, novinek, prohlídka objektů, diskuse na téma „Dotační možnosti v oblasti přeshraniční spolupráce v období 2014 – 2020“.

Více v příloze...

05.05.2015 - Tipy na výlety pro rodiny s dětmi

Soubor trhacích map napoví, co s volným časem.
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je trhací mapa s názvem: Tipy na výlety pro rodiny s dětmi, vydaná v jazykové mutaci český – polský jazyk, německý – anglický jazyk.
Jak se v Krkonoších a jejich podhůří nenudit? Co dělat a čím naplnit volný čas? Jak se o všem dovědět? Vcelku jednoduše! Vydána je trhací mapa, která stručně a srozumitelně představuje místa vhodná jako tipy na výlety pro rodiče s dětmi.

Více v příloze...

04.05.2015 - Geocaching jako výzva

Další zajímavý rozměr cestování. Pro mozek, nohy a vaši GPS „džípíesku“. Znáte ten opojný pocit z úspěšného lovu, když je pěší nebo cyklovýlet krásnou krajinou korunován nalezením „kešky“?
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“.

Na území Krkonoš a Podkrkonoší je několik desítek „kešek“. Do hry se můžete zapojit i vy. Nevíte jak na to a chtěli byste Geocaching vyzkoušet? Krkonoše – svazek měst a obcí nově vydal mapu. Právě v ní přináší jednoduchý návod ke hře, instrukce a informace k tomu, jak to vlastně začalo. Vytipovány jsou pro vás a v mapě zvýrazněny zajímavé a oblíbené „kešky“ v regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Podle názvů „kešek“ najdete na webu geocaching.com další instrukce k jejich najití. Tak lovu zdar!
Mapu získáte v elektronické podobě na www.pohadkove.krkonose.eu/geocaching/.

Více v příloze...

30.04.2015 - Dobrovolný svazek obcí Horní Labe a Královéhradecký kraj podporují úpravu běžeckých tratí i v podhůří Krkonoš

Nejenom Krkonoše, ale i jejich podhůří má terén a přírodní podmínky vhodné pro běžecký lyžařský sport. A protože se běhu v bílých stopách věnuje čím dál větší počet zájemců, je nasnadě sportovní aktivitu u široké veřejnosti podporovat. Jak jinak než také pravidelnou úpravou běžeckých lyžařských tratí, které organizuje Svazek obcí Horní Labe a zajišťují: město a lyžařský oddíl TJ Tatran Hostinné, Dolní Kalná a TJ Sokol Dolní Kalná, Kunčice nad Labem, obec Rudník a TJ Ski Rudník, město Vrchlabí a SVSM Vrchlabí. Běžecké tratě, vedoucí podhůřím pod Černou horou a v okolí Vrchlabí, jsou vyznačeny v celkové délce 180 kilometrů.

Více v příloze...

29.04.2015 - FOTOSOUTĚŽ „ZIMNÍ BÍLÁ“ je vyhodnocena

Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí vyhodnotili fotografickou soutěž o hodnotné ceny na téma: „Zimní bílá“. Hlavním tématem k fotografování byla zachumelená krkonošská a podkrkonošská krajina.
Začátek soutěže byl vypsán na 28. 1., uzávěrka soutěžních materiálů proběhla 31. 3. a vyhlášení výsledků soutěže 26. 4. 2015.
Inspirací fotografům byla neposkvrněná sněhová „peřina“, třpytící se odlesky stříbrných hvězdiček v záři slunce v kontrastu se zimním azurovým nebem, zaoblené krkonošské kopce a kopečky, hluboká i mírná údolí ve sněžném „plášti“, bílé louky, bílé stráně, ale i mimořádné a šťastné okamžiky s dětmi v „prachových vločkách“…


Nezávislá porota anonymně vybrala následující fotografie: 1. Panorama, Mirek Brát z Náchoda, 2. Útěk před inverzí, Daniel Cervan z Bílého Potoka, 3. Sněžné jámy nad mořem, Ladislav Stárek z Liberce, 4. Mrazivý den ve Vysokém nad Jizerou, Jitka Brumlichová z Jablonce nad Jizerou, 5. Pohled na Sněžku z cesty z Obřího sedla na Luční boudu, Daniel Pečený z Prahy.
První tři v pořadí vybraní fotografové získali: 1. cenu: Víkendový pobyt se snídaní v Hotelu pod Zvičinou pro 2 osoby, www.hotelpodzvicinou.cz, 2. cenu: Celodenní vstupné do Aquaparku a Lunaparku pro 2 osoby v Centru Babylon Liberec, www.centrumbabylon.cz, 3. cenu: Dřevěný Krteček od firmy Detoa Albrechtice.

Cenu facebooku získala fotografie s názvem Cesta z Obřího sedla na Luční boudu, od Daniela Pečeného z Prahy: 4 celodenní permanentky do Špindlerova Mlýna, na sjezdovku Labská, věnuje MAJA Sport Špindlerův Mlýn, www.majasport.cz.

Gratulujeme vítězům i všem dalším účastníkům fotosoutěže.

Krkonoše - svazek měst a obcí bude v květnu 2015 vypisovat další fotosoutěž na téma:
Děti v „Krakonošově zahrádce“.
Bližší informace získáte na krkonošském facebooku www.facebook.com/Krkonose.eu a webových stránkách: www.krkonose.eu.

Více v příloze...

22.04.2015 - Veletrhy a prezentace ve spolupráci s polským partnerem

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pod názvem projektu: Propagace Krkonoš, s číslem projektu: CZ.3.22/2.2.00/14.04234 se v partnerském duelu setkávají při veletrzích cestovního ruchu a při různých prezentacích ve společném expozičním stánku manažeři Krkonoš - svazku měst a obcí s polským partnerem z Jelení Hory.

Více v příloze...

01.04.2015 - Krkonošské pivo

V rámci společného Česko – polského projektu „Propagace Krkonoš“, zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území s cílem propojení nabídek z obou stran hranice, mezi Krkonošským národním parkem, Svazkem Krkonoše a Jelenohorským okresem byl zpracován materiál „Krkonošské pivovarnictví“.
Území nejvyšších českých hor má ve vaření piva tradici
O pivu, místech výroby a zajímavostech kolem jeho pití, byla vydána a vychází řada publikací. Proto i Krkonoše – svazek měst a obcí připravil materiál o historii pivovarnictví na obou stranách Krkonoš, který je přeložen do polštiny, němčiny a angličtiny. Záměrem je informovat o místech, kde se vaření „božského moku“ v nejvyšších českých horách dříve věnovali a dnes stále věnují. Stopy zaniklých pivovarů nalezneme např. v Rudníku, Žacléři, Jilemnici, Hostinném, Horním Maršově, Vrchlabí, Trutnově.
Přijměte pozvání a přijeďte pivo ochutnat

„Pivovarnictví v Krkonoších“ naleznete pod odkazem: www.krkonose.eu/cs/propagacni-materialy

Více v příloze...

31.03.2015 - Facebook přináší žhavé novinky

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je mj. podpora facebookového profilu Krkonoš.

Více než devatenáct set nových fanoušků profilu

Pravdou je, že občas se na facebookové profily „valí přátelé“ jako lavina, většinou si ale musí svoji cestu do povědomí široké základny příznivců budovat systematicky. Facebookový profil Krkonoše.eu naplňujeme pravidelně informacemi z vnitra Krkonoš, různými upoutávkami na zajímavé akce, užitečnými informacemi „z terénu“, přehledem TOP akcí v našich nejvyšších horách a žhavými tipy na víkend. Právě nyní tu uživatelé facebooku mohou dát svůj hlas nejkrásnějším fotografiím v právě probíhajícím hlasování a hodnocení fotosoutěže „ZIMNÍ BÍLÁ“. Hlasujte i VY na: http://goo.gl/ancGei

Více v příloze...

25.03.2015 - Blahodárné lázně a wellness

Pobyt v lázních vždycky byl a stále je povzbuzující pro tělo i ducha. I Krkonoše mají svá úžasná místa určená k lázeňským pobytům. Přestože jsou hory na polské i české části v posledních letech vnímány spíše jako destinace určená ke sportovním aktivitám, měly od pradávna svá místa „blahodárného“ pobytu. Svědčí o tom záznamy v historických publikacích.
Charakteristiku někdejších i současných lázeňských míst obsahuje nový propagační materiál Krkonoš – svazku měst a obcí „Lázeňství v Krkonoších“, zpracovaný v lákavém grafickém designu, přeložený do tří jazyků (nj, aj, pl,) určený nejenom těm, kteří mají o lázeňský pobyt na horách zájem. Materiál byl zpracován rámci společného Česko – polského projektu „Propagace Krkonoš“, zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území s cílem propojení nabídek z obou stran hranice, mezi Krkonošským národním parkem, Svazkem Krkonoše a Jelenohorským okresem.

„Lázeňství v Krkonoších“ naleznete pod odkazem: http://www.krkonose.eu/cs/propagacni-materialy

Více v příloze...

02.03.2015 - Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem

V souladu s výše uvedeným titulkem probíhá v Krkonoších kurz výuky polského jazyka pro odbornou veřejnost. V rámci česko – polského projektu Euroregionu Glacensis byly zorganizovány jazykové kurzy pro pětačtyřicet účastníků v rámci celého území regionu. Probíhají souběžně na 3 místech (v západních, středních a východních Krkonoších - ve Vrchlabí, Jilemnici a Trutnově).
Více než čtyři desítky zájemců, resp. spíše zájemkyň, docházejí po dobu 10ti měsíců do společných učeben a za pomoci lektorů, rodilých mluvčích z Polska, odkrývají kouzlo polštiny. Nyní je už zřejmé, že při písemném projevu anebo osobním kontaktu s hosty nebo partnery z Polska, lépe porozumí kontextu a vyhoví přání zákazníků.

Více v příloze...

28.01.2015 - Fotosoutěž „ZIMNÍ BÍLÁ“

Vypisujeme fotografickou soutěž o hodnotné ceny na téma: „Zimní bílá“
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je mj. organizace fotosoutěže, její propagace a hodnocení na facebookovém profilu Krkonoš.

Bílá barva je barvou čistoty. Když zachumelí krajina a bílou prachovou pokrývkou jsou pokryty lesy, kopce, údolí, louky, a my se pohledem soustředíme na ojíněné stromy, keře, kosodřevinu nebo ledem „obrostlé“ trsy trav, jsme okouzleni. Příroda je jako v pohádce. A zimní pohádku nemilují jenom děti, ale i my dospělí. Čistá krajina nás pohladí.
Neposkvrněná sněhová „peřina“ láká do své náruče. Třpytící se odlesky stříbrných hvězdiček odrážejí své tvary v záři slunce, v kontrastu s azurovým nebem. Vtiskáváte si tu krásu do své „hlavy“ nebo do paměti svých fotoaparátů a mobilních telefonů? Byli bychom rádi, kdybyste se s námi podělili o své dojmy a „fotoúlovky“.

Pravidla: Začátek soutěže: 28. 1. 2015, Uzávěrka soutěžních materiálů: 31. 3. 2015, Vyhlášení výsledků soutěže: 15. 4. 2015, Přihlásit se může kdokoli, věk ani profese není omezena. Přihláška ZDE

Více v příloze...

27.01.2015 - Jak jsme oblékli Hanče a Krakonoše

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Projekt je aplikován do podmínek nejvyšších českých hor a jejich podhůří. Součástí projektu je i ušití obleků pro pohádkové postavy.

Rádi byste se potkali s živým Krakonošem a milou Hančí?
Je to možné. V rámci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“ byly ušity dobové kostýmy, které obě postavy definitivně zhmotnily. Letní oblečení pro Hanču tvoří bílá halenka a bílá zástěrka s krajkou, žlutá šněrovačka, tmavě hnědý pléd s třásněmi, vínová suknice a tmavé střevíce. Když se ochladí, oblékne Hanče navrch hnědý kabátek s vázačkou vzadu a hnědé válenky. Krakonoš, s šedivými vlasy a sympatickým stejnobarevným vousem a vysokou smrkovou holí, za každého počasí nasadí slušivý klobouk se širokou krempou a lesní ozdobou v podobě borových šišek, houbičkami, mechem a šípky. Manšestrové kalhoty, šle a vestu, režnou halenu a vysoké kožené boty zakryté dlouhým kabátcem může v létě vystřídat s plátěnými kalhotami a stylovým lehčím obutím.
Obleky je možné si zapůjčit.

Více v příloze...

26.01.2015 - Nabídku zimních sportů zobrazuje nový propagační materiál Krkonoš

Správa Krkonošského národního parku, Krkonoše – svazek měst a obcí a Jelenohorský okres v Polsku získaly finanční prostředky na realizaci Česko – polského projektu „Propagace Krkonoš“ zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území s cílem propojení nabídek z obou stran hranice.
V rámci projektu tak Krkonoše - svazek měst a obcí s polským partnerem zastupuje region na vybraných veletrzích cestovního ruchu. V souvislosti s propagační kampaní vydává turistické noviny Krkonošská sezóna, informační letáky o lázeňství a pivovarnictví v Krkonoších v českém, polském, anglickém a německém jazyce a letáky o zimních a letních sportech a cyklistice v česko-polské i anglicko-německé verzi. Pro výstavní a propagační aktivity zakoupil skládací stan.

Svazek Krkonoše vydal trhací leták o zimních sportech v Krkonoších. Je vydán v česko-polské jazykové mutaci, v nákladu 30 tisíc kusů a v německo-anglické mutaci, v nákladu 10 tisíc kusů.

Novou mapu najdete ke stažení zde: www.krkonose.eu/cs/propagacni-materialy

Více v příloze...

22.01.2015 - Akademická malířka R. Oppeltová vdechla život imaginárním postavičkám

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. S důrazem na dětské vnímání malby byl ukončen výběr zpracovatele malovaných postaviček Krakonoše, Sojky, Hanči a Pana lesního, Projekt určený především pro děti je aplikován do podmínek nejvyšších českých hor a jejich podhůří.

Jako nejvíce blízké právě dětským divákům byly po veřejných anketách vybrány kresby ak. mal. Renaty Oppeltové z Vrchlabí. Její jednoduché a přitom čisté linie malby, sladěné barevné provedení obleků postav a drobných doplňků, ale i pohyb těla či výraz ve tváři Krakonoše, Hanče a Pana lesního, dávají už dopředu tušit, že se budou líbit dětem i dospělým.

Více v příloze...

18.01.2015 - Jeďte lyžovat do Krkonoš

Podmínky k lyžování na českých horách se i přes rozmary počasí stále zlepšují
Lyžaři, kteří se rozhodnou vydat na české hory, se mohou těšit na vynikající podmínky. Stav sjezdovek je i přes kolísavé teploty velmi dobrý a v období před začátkem jarních prázdnin by zájemce o lyžování nemělo zdržovat ani čekání u lanovek a vleků.

„Zlepšení lyžařských podmínek je patrné i z čerstvých statistik. Na tento víkend bude v Česku připraveno celkem přes 300 km sjezdovek, což je zhruba o 20 km víc, než minulý týden,“ říká ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Některá střediska mají otevřeny již téměř všechny své sjezdovky – například Špindlerův Mlýn, Skiresort Černá Hora – Pec, Vítkovice, nebo Skiresort Buková hora. Velmi dobré podmínky jsou také v Rokytnici nad Jizerou. Provozovatelům pomohlo také počasí, i přestože v uplynulých dnech připravilo různá překvapení v podobě velmi kolísajících teplot, vydatných srážek a silného větru. Zatímco v sobotu se jednalo většinou o srážky smíšené, nebo dešťové, od neděle se zejména na horách změnily ve sněžení a na některých místech napadlo i přes 30 cm sněhu.
Sněhové srážky se vyskytovaly zejména na severu našeho území, takže nejvíce se podmínky zlepšily od Ještědu, přes Krkonoše až po Beskydy. Na západě a jihu republiky nebyly sněhové srážky tak intenzivní, ale i zde se daří sjezdovky udržet v dobrém stavu a k uzavírání skiareálů dochází jen výjimečně.
Lyžaři mohou navíc využít mimosezónní slevy, které v lednu některá střediska nabízejí. A protože na tento víkend je příznivá také předpověď počasí, těšíme se na vaši návštěvu v některém z lyžařských středisek. Další informace: Libor Knot, ředitel AHS.

Více v příloze...

08.01.2015 - Liberecký kraj věnoval 300 000 korun na podporu běžeckého lyžování v Krkonoších

Nejvyšší české hory už dávno nejsou synonymem jenom sjezdového lyžování. Oblé táhlé vrcholy a krásné terény podhůří jsou lákavé pro tisíce milovníků lyžařského běžeckého sportu. Právě proto je v koordinaci Svazku Krkonoše věnována systematická pozornost úpravám sítí běžeckých tratí od nejvyšších partií, včetně Krkonošské lyžařské magistrály, po četné stopy pro běžkaře turisty i kondiční sportovce pod horami.

Díky dlouhodobé podpoře a i finanční dotaci, věnované Libereckým krajem, na podporu dětí a zdravých sportovních aktivit tolerantních vůči přírodě, se mohou běžkaři ve stávající zimní sezoně, těšit na zdokonalené značení tratí a nové velkoplošné mapy.

Více v příloze...